Sống Quân Bình Là Đạo

Do Thanh Hải Vô Thượng Sư kể
Tây Hồ , Formosa , ngày 19 , tháng 10 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)Quý vị nên tu hành theo trung đạo . Ngày mai trở thành thánh nhân cũng được , vậy tại sao quý vị phải vội vã thành thánh nhân hôm nay ? Quý vị đã chờ đợi nhiều kiếp rồi , đợi thêm một vài ngày nữa có sao đâu ? Quý vị càng nôn nóng , thì càng gây trở ngại cho chính mình .

Vào thời xưa , có một người theo học với một vị Minh Sư . Một hôm , ông hỏi Sư Phụ ông : "Sư Phụ , Ngài thấy trong thế giới này có được bao nhiêu người thành tâm như con ?" Sư Phụ ông trả lời : "Vũ trụ này đầy dẫy những người như con." (Sư Phụ và mọi người cười). Vẫn còn nghi ngờ , người đệ tử lại hỏi : "Sư Phụ , con rất thành tâm . Nếu con rời bỏ tất cả , kể cả cha mẹ , vợ con , họ hàng , và bạn bè , thì tu hành bao lâu con mới đạt đến quả vị Thánh ?" Sư Phụ ông bảo rằng : "Nếu con tinh tấn , con có thể đạt được thánh quả trong khoảng 5 năm đến 15 năm." Người đệ tử hỏi tiếp , "Như thế thì chậm quá . Nếu con nhịn ăn , nhịn uống , và bỏ ngủ , mà chỉ thiền kiết già 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày , thì Ngài nghĩ bao lâu con mới đạt quả vị Thánh ?" Sư Phụ ông nói: "Như thế thì có lẽ con cần từ 30 đến 50 năm mới thành Thánh." (Sư Phụ và mọi người cười). Quý vị biết tại sao không ? Ông ấy nôn nóng quá . Ông tưởng ông là ai ? Ông có thành Thánh nhân hay không thì có ăn nhằm gì chứ ? Ai cần một người như ông ?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất vĩ đại , và Ấn Độ là một thánh địa . Nơi đây có rất nhiều người ăn chay , và biết rằng họ nên tu hành . Mặc dầu vậy , Ngài độ được không quá vài chục ngàn người . Ngay cả sau khi Ngài viên tịch , một số người vẫn nhục mạ Ngài . Những giáo phái khác cho rằng Ngài là một người theo tà đạo , một phù thủy , và là quỷ ! Tương tự vậy , người ta cũng phỉ báng Đức Chúa Giê-su . Cả hai vị ngày nay vẫn còn bị người ta phỉ báng . Vì định mạng các Ngài là trở thành Minh Sư Giác Ngộ để độ chúng sinh , và được Thượng Đế giao phó công việc giải thoát cho con người , cho nên các Ngài không còn cách nào khác hơn là xuống thế để dộ cho chúng sinh . Khi những người thành tâm cầu Đạo khẩn cầu các Ngài truyền đạt Chân Lý , các Ngài không nỡ lòng từ chối , vì không muốn làm họ đau lòng . Cho nên , thành Thánh Nhân không có gì trọng đại cả ; trước sau rồi mọi người đều sẽ thành Thánh cả .

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng có một đệ tử ngay cả ban đêm cũng không ngủ . Hình như ông ngồi thiền ban ngày , và ban đêm thì tụng kinh , cho đến khi mắt ông gần như mù hẳn . Đức Thích Ca Mâu Ni bảo ông rằng : "Lối tu của ông sẽ sớm khiến cho ông thành Ma Vương thay vì thành Thánh . Khi ông chơi đàn tam thập lục , và dây đàn quá căng , chúng có thể tạo ra âm thanh không ?" Người đệ tử trả lời : "Dạ không !" Ngài lại nói : "Và nếu dây đàn quá lỏng , sẽ phát ra tiếng không ?" Ông ấy nói : "Không , không có tiếng được." Rồi Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói : "Cách tốt nhất là trung đạo."

Cho nên , một đời sống quân bình là Đạo ; tâm bình thường là Đạo . Chúng ta không nên tham cầu bất cứ điều gì . Tham cầu trở thành Thánh Nhân nhanh chóng cũng là một loại tham lam . Chúng ta phải trung dung trong mọi việc . Làm sao quý vị có thể đòi hỏi một em bé sơ sinh đi xe đạp ? Có thể quý vị nôn nóng muốn thấy em bé lớn lên và trở thành một người có tài , nhưng quý vị không thể hối hả em được . Em bé đi còn chưa vững , thì làm sao quý vị có thể bắt em chạy ? Dầu cho em cố chạy , em cũng sẽ té ngã . Khi một em bé đang tập đi lại cố chạy , thì chỉ trong vài bước em sẽ té xuống , có phải vậy không ? Kết quả là em gãy sóng mũi và thương hại thân thể , tất cả cũng bởi vì em quá nôn nóng .

Chúng ta trước hết phải chăm sóc đầu óc của mình . Xem thử lý tưởng của chúng ta có thuần khiết và cao thượng không , chúng ta đã chế ngự được tham , sân , si chưa , chúng ta có đủ từ bi và nhẫn nại đối với người khác không , chúng ta có đủ cao thượng , độ lượng và cảm thông đối với những sự sai lầm của người khác không . Khi chúng ta đạt được tất cả những điều này , lúc đó thành Minh Sư hay Thánh Nhân cũng chưa muộn . Khi chúng ta chưa đạt được sự hoàn mỹ , thì chúng ta trở thành Minh Sư có lợi gì cho ai ? Chúng ta còn chưa xoá bỏ hết những cảm giác tội lỗi , hoặc chưa gội rửa hết những thành kiến và vô minh của mình . Đầu óc vẫn còn rất nông cạn , nên chúng ta không thể chịu đựng được nhiều người . Tình thương của chúng ta vẫn còn quá ít ỏi để yêu thương được nhiều người . Vậy thì vội vã trở thành Minh Sư có lợi ích gì ? Dù cho tất cả các vị Thánh và Minh Sư có dồn tất cả lực lượng của các Ngài vào một kẻ nông cạn , bất an , và vô minh như vậy , thì có ích gì ?

Có thần thông mà không có tình thương , con người sẽ trở thành Ma Vương . Không có sự khác biệt đáng kể giữa Ma Vương và một vị Thánh . Cả hai đều có thần thông như nhau , nhưng Thánh nhân có tình thương , điều mà Ma Vương không có . Ma Vương rất ích kỷ , cái gì cũng muốn và thâu tóm hết . Nó chỉ biết chỉ trích mà không bao giờ tha thứ . Đức Phật đôi khi cũng chỉ trích , nhưng Ngài cũng tha thứ . Ngài chỉ trích khi cần phải làm vậy , để giúp người khác tiến bộ , và để họ nhận ra những khuyết điểm của họ . Khi cần tha thứ , Ngài tha thứ , cho người ta sự khích lệ thích đáng để tiếp tục sống mà không mang nặng cảm giác tội lỗi .

Để thật sự trở thành một vị Thánh , chúng ta phải hoàn mỹ về mọi mặt , không phải chỉ một khía cạnh nào đó thôi . Nếu chúng ta chỉ quãng đại , nhưng không bao giờ chỉ trích , thì cũng không tốt ! Chẳng hạn như , có đôi lúc thay vì quý vị nên rầy la và dạy dỗ người nào , thì quý vị lại khen tặng họ , như thế là quý vị chỉ khiến cho họ hư hỏng , và hủy hoại khả năng phán xét của họ trong việc tu hành . Đó là lý do mà Sư Phụ nói : "Một người phải âm dương quân bình mới trở thành Thánh nhân." Chúng ta phải thấu suốt tất cả mọi việc trong thế giới này . Sống trong thế gian , chúng ta vẫn cần ăn , ngủ , tiếp xúc với người khác ; cho nên , chúng ta phải bình thường . Đối với đẳng cấp bên trong hay sự tiến bộ tâm linh của mình , chúng ta nên giữ yên lặng , và cố đừng biểu lộ nó qua phong thái bên ngoài .