Chương 9


Đúng là Thái Hậu định giết Thái Tử và quan ĐÔ thống đến đây đặng thi hành mật kế đó thôi.
Kỳ Vệ lo sợ vô cùng? Bây giờ làm thế nào? Mọi việc dồn dập tới làm cho ông công xoay trở kịp.... Thái Tử vừa mất tích chưa tìm được, bây giờ lại có mật lệnh ủa Thái Hậu, biết làm sao thi hành?
Giấu biệt vụ Thái Tử bị mất tích lại càng nguy hiểm hơn, cho bằng cứ nói thật ất cả để quan ĐÔ thống định liệu....
Trong lòng nghĩ vậy, Kỳ Vệ toan nói thì Phi Hồng Xà đã hỏi:
- Thái Tử hiện ở đâu?
Kỳ Vệ biết không thể nói quanh nữa, khẽ đáp:
- Dạ, Thái Tử vừa mất tích! Phi Hồng Xà đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn rồi quên cả lễ độ, hắn nắm chặt vai ~ỳ Vệ:
- Sao? Ngươi bảo sao? Thái Tử mất tích?
Cố giữ sự trầm tĩnh, Lãnh binh đáp:
- Vâng? Hạ thần vừa mới hay tin thì quan ĐÔ thống đến.
- Thế thì nguy lắm rồi? Lãnh binh giam giữ Thái Tử ở đâu? Vì sao người mất ích?
Kỳ Lệ liền đưa Phi Hồng Xà đến phòng Thái Tử rồi sau khi thuật qua câu huyện lúc nãy, ông nói tiếp:
- Hiện kẻ lạ mặt vẫn còn bị giam giữ trong ngục.
ĐÔ thống Phi Hồng Xà lo sợ lắm? Chính hắn mới hiểu rõ cơn nguy cho mình lơn cả Lãnh binh Kỳ Vệ, nếu kế hoạch của Thái Hậu bất thành? Hay là kẻ bí mật mới dấu hiệu "Con chim yến" mà Thái Hậu cho biết đã cứu được người?
ĐÔ thống liền truyền lệnh:
- Đem tội phạm ra đây?
Bọn quân canh vào nhà giam lôi Hoa Mai ra.
Nhìn thấy ĐÔ Thống Phi Hồng Xà, thiếu nữ nhớ ngay những chuyện mà Tiểu Lý Bá và Lệ Hồng đã nói về tên tay sai của Cù thị.
Phi Hồng Xà nhìn thấy nàng, đã cất tiếng hỏi:
- Tiện tỳ kia? Ai sai mi đến đây?
Hoa Mai ngước lên mỉm cười khinh bỉ:
- Hừ? Bây thật vớ vẫn? Ta đã nói hết rồi bây cứ bắt lập lại mãi sao? Đừng hỏi nữa, hãy đem giết ngay ta đi.
ĐÔ thống Phi Hồng Xà chăm chú nhìn Hoa Mai với đôi mắt sâu hiểm lạ lùng.
Hắn khẽ nói:
- Được rồi? Mi muốn gì thì khó chứ muốn chết thì sẽ được như ý nguyện?
Nhưng trước tiên phải khai cho thật? Bọn mi đem Thái Tử đi đâu?
Khi nãy Lãnh binh Kỳ Vệ hỏi Hoa Mai như vậy, nàng không ngạc nhiên lắng vì nàng tin rằng Kỳ Vệ không rõ âm mưu của Cù thị, còn như ĐÔ thống Phi Hồng Xà, hắn là tay sai của Cù thị làm sao hắn không biết được số phận của Thái Tử?
Nếu chúng muốn dùng nàng để làm tấm bia che đậy mưu mô hiểm độc thì cần gì gạn hỏi mãi thế?
Hay là Thái Tử mất tích vì một lý do khác? Trong lòng Hoa Mai chớm lên một tia hy vọng mong manh...
Thấy nàng không đáp, Phi Hồng Xà không chịu đựng được nữa, thét to lên:
- Tiện tỳ? To gan thật? Ta đối xử tử tế mi không muốn lại muốn cực hình.
Được lắm?
Hắn quay lại truyền quân sĩ:
- Bây đâu đem con bé vào phòng tra xem thử nó còn câm họng được chăng?
Bọn quân canh ùa vào lôi Hoa Mai đi. Thiếu nữ vẫn lạnh lùng bước theo chúng, không nói một lời.... Nàng đã hiểu rõ số phận mình từ khi rơi vào tay quân địch.
Nhưng lãnh binh Kỳ Vệ bắt đầu cảm thấy một sự khó chịu trong lòng.
Riêng Liêu Cốc đạo nhơn lo sợ lắng? Tại sao Hoa Mai đi mãi không về....
Đến khi tiếng trống nổi lên vang rền trong doanh trại thì đạo nhơn kinh hãi lẩm bẩm:
- Thôi chết? Hoa Mai bị bại lộ rồi.
Đạo nhơn tuốt kiếm ra băng mình vùn vụt thẳng đến doanh trại của quân triều đình để giải thoát cho cháu.
Nhưng khi ông đến nơi thì thấy quân binh bao vây khắp các nẻo ra vào, còn Hoa Mai thì vắng dạng.
Liêu Cốc không dám chần chờ thêm nữa phút, ông tìm một khoảng hào, cách xa nơi quân canh tụ họp, dùn mình nhảy vọt qua một cách nhẹ nhàng rồi lẩn vào bóng tối, qua các dãy nhà tiến sâu vào trong. Bỗng có tiếng hò reo tờ mở khiến Liêu Cốc đạo nhơn chú ý thấy Hoa Mai đang chiến đấu với một viên lão tướng giữa hàng nghìn quân sĩ.
Liêu Cốc buộc miệng kêu lên:
- O ? Hoa Mai ?
ông thấy rõ sự lâm nguy của nàng ?
Viên hổ tướng với đường đao kỳ diệu thế kia đúng là lãnh binh Kỳ Vệ rồi.
Hoa Mai thật khó lòng thoát thân được.
Chỉ một lúc sau nàng bị bắt.
Liêu Cốc đạo nhơn toan ra mặt giải cứu cho cháu, nhưng nhìn thấy quân binh trùng điệp, ông liệu sức mình khó thắng dễ dàng nên nấn ná tìm giải pháp ?
Vả lại, Lãnh binh Kỳ Vệ là người cang trực, đã từng biết qua các hiệp sĩ ở Hạnh Hoa thôn, chưa lần nào giáp mặt đạo nhơn nhưng Liêu Cốc tin tưởng là mình có thể dùng lời phải trái khuyến dụ được người.
Đến khi ĐÔ thống Phi Hồng Xà kéo quân đến, rồi lũ chúng xôn xao về tin Thái Tử mất tích khiến Liêu Cốc đạo nhơn cũng phải lạ lùng.
- Thế là nghĩa làm sao?
Hoa Mai chưa giải cứu được Thái Tử mà Phi Hồng Xà cũng chưa ám hại được người thì sao Thái Tử mất tích? Phải chăng bọn do thám của Cù thị gặp dịp thuận tiện hành động, không cần sự giúp sức của Phi Hồng Xà? Chúng đã bắt Thái Tử đem về đâu?
Trong lòng Liêu Cốc đạo nhơn thật rối như tơ vò, Thái Tử có mệnh hệ nào thì kế hoạch của Tiểu Lý Bá kể như bất thành. Cuộc chiến đấu chống quân binh Hán triều và bè lũ Cù thị, càng gay go hơn.
Thái Tử chết đi lấy ai thay Ai vương cho thuận lòng dân?
Nhưng giờ đây, thì phải cứu cho được Hoa Mai trước đã, rồi sẽ tính tới. Liêu Cốc đạo nhơn nghĩ thầm như vậy.
Trong khi đó, ĐÔ Thống Phi Hồng Xà trở lại sảnh đường rồi mật sai hai tùy tướng của mình lo việc tra hỏi Hoa Mai. ĐÔ thống bắt đầu nghi ngờ hành động của lãnh binh Kỳ Vệ.
Thái độ đó, Kỳ Vệ thấu hiểu ngay, nên không nói thêm một lời nào, từ từ trở về phòng riêng, nét mặt dầu dầu.
Thái Tử mất tích, không cần quan ĐÔ thống tỏ thái độ, Kỳ Vệ cũng hiểu ngay những sự không may sẽ đến với mình.
Là người cương trực, tận trung với triều đình, Kỳ Vệ lặng yên chờ đợi hình phạt của nhà vua và thái hậu.
Lãnh binh bước vào phòng, đến bên án thư thảo một tờ biểu, chờ dịp dâng lên vua tùy người soi xét.
Bỗng nhiên, người chú ý lắng nghe. Cánh cửa phòng như xịch mở và có tiếng chân bước nhè nhẹ vào phòng:
đúng là quân gian đã lẻn vào đây?
Không chậm trễ một phút, Kỳ Vệ xoay mình nhảy khỏi án thư, lưỡi đao trên tay bay vun vút tới trước.
Nhưng, quan lãnh binh không khỏi ngạc nhiên vì gian phòng vẫn lặng im, không một bóng người. Cánh cửa phòng vẫn đóng kín mít.
Kỳ Vệ lộ vẻ suy nghĩ Chắc chắn ông không lầm được. Nhất định kẻ kia đã trốn đâu đây.
Bỗng có tiếng nói vọng ra từ trong bức màn:
- Quan Lãnh binh, hãy ngồi yên đừng động đậy. Ta đến đây với tư cách một người bạn chứ không phải là thù.
Bức màn vụt mở, một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, đứng nhìn Kỳ Vệ mỉm cười.
Bên lưng, đạo sĩ giắt một thanh trường kiếm.
Kỳ Vệ dè dặt cầm kiếm giữ thế thủ rồi hỏi:
- Lão là ai? Đang đêm có việc gì lại võ trang lẻn vào phòng ta?
Lão già không ai khác hơn là Liêu Cốc đạo nhơn. Ông đã bí mật theo Kỳ Vệ, vào phòng riêng của quan Lãnh binh để tìm lời khuyên dụ.
Thấy Kỳ Vệ có vẻ nghi ngờ thiện ý của mình, đạo nhơn liền tháo kiếm đặt lên án thư rồi nói:
- Đây là thanh kiếm của lão, tướng quân hãy giữ lấy. Lão chỉ phiền tướng quân, đóng chặt cửa lại, chúng ta dễ bề đàm đạo hơn.
Đêm hôm nay, nhiều việc xảy ra dồn dập, khiến Kỳ Vệ phân vân:
Thái Tử mất tích bất ngờ, rồi đột nhiên ông lão bí mật này lẻn vào phòng xin hầu chuyện. Nhận thấy lão có vẻ thực tình, lãnh binh cũng muốn tìm hiểu xem lão muốn nói gì. Kỳ Vệ bước đến bên cửa cài then cẩn thận rồi trở vào nhìn lão đạo sĩ hỏi.
- Lão muốn điều chi?
Liêu Cốc đạo nhơn điềm nhiên ngồi xuống ghế rồi nói:
- xin tướng quân thứ lỗi sự đường đột lúc nãy. Lão đến đây là vì người thiếu nữ mà tướng quân vừa bắt giao cho quan ĐÔ thống.
Kỳ Vệ thối lui lại quắc mắt nhìn:
- Nếu vậy lão là bè đảng của con tiện tỳ ấy ư? Lão muốn gì? Lão đem Thái Tử đi đâu?
Liêu Cốc đạo nhơn điềm đạm đáp:
- Tướng quân đứng nóng giận, hãy nghe lão giải bày trước đã. Lão đến đây là cốt cho tướng quân hiểu rõ một câu chuyện....
Kỳ Vệ vẫn nóng nảy:
- Lão muốn gì? Cứ nói ngay đi?
Liêu Cốc từ từ đáp, giọng rắn rỏi:
- Quan lãnh binh đã bắt lầm một người trung trực. Thiếu nữ kia không là kẻ gian phi và nàng đến đây chỉ vì lòng muốn cứu vua giúp nước mà thôi.
- Lão nói sao? Thái Tử phạm tội bị đày ra đây. Thiếu nữ tìm cách giải thoát cho người tức là phản vua, phản nước, chớ sao gọi là trung?
Liêu Cốc cả mừng vì Kỳ Vệ đã chịu nghe lời giảng giải của mình! ông lắc đầu nói:
- Tướng quân trấn nhậm ở miền duyên hải xa xôi này, không hiểu được tình hình biến chuyển ở Phiên Ngung ngày nay. Khắp nơi dân tình oán thán, theo về với các lão quan trung liệt để mưu việc "Phù Kiến Đức, phế Ai vương".
- "Phế vua cũ, lập vua mới". Kẻ nào cả gan đến thế?....
Liêu Cốc mỉm cười nói:
- Họ không cả gan đâu. Mà đó là do lòng công phẫn trước sự bạo tàn của quân binh nhà Hán và bè lũ Cù Thái Hậu. Thái Hậu âm mưu sáp nhập nước Nam vào đất Hán nên bày mưu rước quân Hán về Phiên Ngung làm bao nhiêu điều tàn bạo nên lòng dân oán hận đến bực ấy.
Quan lãnh binh ngồi xuống cảm động ra dáng suy nghĩ Liêu Cốc biết rõ điều mình nói có phần ảnh hướng đến Kỳ Vệ nên nói tiếp:
- Thượng quan nỡ lòng nào xử tệ kẻ trung quân ái quốc chăng? Chúng tôi đến đây vì Cù thị âm mưu giết Thái Tử cho tuyệt hậu hoạn, để cho dân chúng không còn ai để tưởng đến mà chiến đấu. Cù thị hạ lệnh cho quân do thám và ĐÔ thống Phi Hồng Xà giết Thái Tử một cách âm thầm, để khỏi chấn động lòng dân.
Lãnh binh Kỳ Vệ vẫn lặng yên, nhưng trong lòng ông là cả một sự xáo trộn lớn lao. Từ trước đến nay, ông thi hành theo mạng lệnh của triều đình và xem đó là bổn phận của kẻ tôi trung.
Nhưng giờ đây, âm mưu sâu độc của Cù thị để giết Thái Tử đã làm cho ông sáng mắt. Ông nghĩ rằng Thái Tử là con của Tiên đế, mắc tội thì trị tội chớ đâu lại âm thầm giết đi ? ?
Quan lãnh binh như một người đang đứng giữa ngã ba đường, không biết hành động thế nào cho đúng lý.
Xưa nay, nghĩ mình là phận bầy tôi, ông không hề phán xét hành động của Vua và Thái Hậu, vì như thế ông nghĩ là mang tội bất trung, bất kính. Hơn nữa, một thân, một mình trấn nhậm vùng Nam Hải xa rời kinh đô hàng bao nhiêu dặm đường, mắt ông không từng chứng kiến sự bất công, tai ông không từ nghe tiếng kêu than khốn khổ của dân chúng dưới ách tàn bạo của quân binh nhà Hán.
Giờ phút này, hành động của bè đảng Cù thị và những lời rắn rỏi, thành thực của lão già lạ mặt kia giúp ông nhìn rõ sự thật.
Lãnh binh Kỳ Vệ liếc nhìn đạo sĩ, nghĩ thầm:
- "Lão là ai? Từ đâu đến? Sao lại hiểu rõ được những âm mưu của Thái Hậu?" Liêu Cốc đạo nhơn thấy Kỳ Vệ nhìn mình thì hiểu ngay. Đạo nhơn thầm nghĩ đã đến lúc mình cho Kỳ Vệ biết rõ mình hơn, để người thêm phần tin tưởng.
Kỳ Vệ chợt hỏi:
- Đạo sĩ là ai? Tại sao lại tìm đến ta để nói những lời ấy?
Liêu Cốc đáp:
- Ta đến đây để gặp tướng quân vì không muốn đổ máu vô ích? Chúng ta là những người cùng chung ý chí, muốn cho dân giàu nước mạnh, tại sao lại phải kình chống với nhau? Hơn nữa chúng ta cũng là chỗ quen biết...
Kỳ Vệ ngạc nhiên, chăm chú nhìn đạo sĩ, Không? ông có bao giờ quen biết với lão đạo sĩ này đâu? ông cố tìm lại trong trí hình bóng của lão nhưng vô hiệu...
Liêu Cốc đạo nhơn từ từ nói tiếp:
- Quan lãnh binh có còn nhớ đến nhóm anh em ở Hạnh Hoa thôn chăng?
Kỳ Vệ giật mình, nghĩ ngay đến đường kiếm Hoa Linh của thiếu nữ lúc nãy, nên vội hỏi:
- Thế đạo sĩ là người của phái võ Hạnh Hoa ư?
Liêu Cốc đáp:
- Vâng ? Chúng ta chưa từng được gặp nhau vì khi quan Lãnh binh đến viếng Hạnh Hoa thôn với Hoàng Quốc Kính thì ta còn ở Sơn Nhai động. Tuy nhiên, vẫn hằng nghe các em nói đến ngài.
Kỳ Vệ khẽ kêu lên:
- Trời? Nếu vậy đạo sĩ đây là đại huynh Liêu Cốc?
Đạo nhơn không đáp chỉ gật đầu và nhìn lãnh binh với đôi mắt chan chứa cảm tình Kỳ Vệ đã từng nghe danh tiếng và đạo hạnh của Liêu Cốc, trong lòng vẫn có ý nể phục.
Bây giờ đạo nhơn đang đứng trước mặt người.... Bao nhiêu nghi ngờ phân vân lúc nãy như tiêu tan đi hết....
Kỳ Vệ tin tưởng dù sao phái võ Hạnh Hoa thôn cũng không làm điều càn bậy.
Nhất là Liêu Cốc đạo nhơn, người cao tuổi hơn hết, đã xa rời trần tục, ẩn trên non cao để tu tâm dưỡng tính thì lại càng đáng nể phục hơn.
Kỳ Vệ khẽ cúi đầu thi lễ:
- Tiểu đệ không được biết đại huynh hạ san, xin người miễn chấp. Những lời nói vừa rồi của lão huynh đã làm cho đệ sáng mắt hơn nhiều.
Liêu Cốc đạo nhơn hết sức vui mừng, chắp tay đáp lễ và nói:
- Quan lãnh binh đã hiểu rõ mọi việc ta rất mừng. Chúng ta không nên hiểu lầm nhau, trong giờ phút quyết liệt này.
Rồi như chợt nhớ đến Thái Tử, Liêu Cốc hỏi:
- Quan lãnh binh nghĩ thế nào về việc Thái Tử mất tích?
Kỳ Vệ lắc đầu:
- Tiểu đệ rất ngạc nhiên và không hiểu một chút gì cả. Thường ngày, thái tử vẫn không hề có ý nghĩ trốn đi. Người chỉ buồn phiền cho số phận thế thôi.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Kỳ Vệ nói:
- Lão huynh định thế nào? Con người thiếu nữ kia.
Liêu Cốc nhớ đến Hoa Mai vội đáp:
- Đấy là Hoa Mai, cháu ruột của Tiêu Hà hiền đệ. Hiện giờ cháu đang thọ ngục, tướng quân có cách nào cứu cháu không?
Kỳ Vệ nhìn Liêu Cốc và nói một cánh thành thực:
- Đã hiểu nhau rồi thì từ nay mọi việc gì xin lão huynh cứ định liệu, miễn sao cho dân chúng khỏi khổ sở lần than, non nước được thanh bình là đúng với sở vọng của tiểu đệ...
Liêu Cốc trầm ngâm suy nghĩ trong lòng rất hân hoan. Được thêm một tay đao như Kỳ Vệ thì lo gì đại cuộc không thành. Nhưng giờ phút này đạo nhơn nghĩ là nên cứu thoát Hoa Mai trước đã rồi sẽ tính tới....
Liêu Cốc nói:
- Cám ơn tướng quân đã tin tưởng vào lão, đại cuộc còn đòi hỏi nhiều vào sự cố gắng của chúng ta. Tướng quân cứ yên lặng như trước, đừng tỏ vẻ gì khác lạ.
Hiện tại xin tướng quân giúp lão cứu thoát Hoa Mai....
Kỳ Vệ suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Phi Hồng Xà bắt đầu nghi ngờ tiểu đệ, nên giao việc tra hỏi Hoa Mai cho bọn tùy tướng của ông. Theo tiểu đệ nên tiêu diệt chúng thật nhanh để cứu Hoa Mai thì khỏi sợ lộ.
Kỳ Vệ liền trao thanh kiếm cho Liêu Cốc đạo nhơn rồi tiếp:
- Tiểu đệ sẽ cùng với lão huynh đến phòng tra; bọn chúng đối với chúng ta.
không có nghĩa gì đâu? Nhưng khi đã cứu được Hoa Mai thì lão huynh cứ chạy về hướng tây, tôi sẽ mật truyền quân sĩ giúp sức cho.
Liêu Cốc đạo nhơn nắm chặt tay Kỳ Vệ:
- Rất cám ơn tướng quân. Ta sẽ trở lại đây để bàn định cùng người việc đi tìm Thái Tử Kiến Đức.
Kỳ Vệ gật đầu hứa hẹn rồi cả hai người lẩn mình ra ngoài, thẳng đến phòng tra....
Hoa Mai bị chúng đẩy vào phòng rồi khép chặt cửa lại.
Nàng nhìn quanh thấy bốn bề lạnh lẽo âm u, mùi tử khí như lảng vảng đâu Nàng cố gượng ngồi dậy nhìn quanh, quan sát gian phòng.
ánh đèn lồng bên ngoài, len lỏi vào phòng rọi sáng lờ mờ đủ cho Hoa Mai thấy cái lò lửa, cái bàn căng, một đống kìm kẹp và những chiếc roi máng trên vách. Đây không phải là phòng giam chúng nhốt nàng lúc nãy mà là gian phòng dùng để tra khảo phạm nhân.
Hoa Mai rùng mình nghĩ đến những cực hình tàn bạo sẽ đến với mình.
Nàng cảm thấy mệt mỏi, rã rời khắp toàn thân. Hai tay bị trói phía sau như tê buốt. Nàng cố lết sát vách, dựa lưng vào để nghỉ một lúc cho tỉnh táo tinh thần.
Trước quân địch, nàng luôn luôn cứng rắn, mắng xối xả vào chúng, nhưng giờ phút này, ngồi lặng yên một mình, nàng mới bắt đầu lo ngại, buồn rầu.
Thế là kế hoạch đột nhập vào doanh trại giặc của bá phụ nàng đã hư hỏng?
Không biết hiện tại đạo nhơn ra sao? ông đang tìm cách cứu nàng hay đã rơi vào tay quân địch?
Cánh cửa phòng tra được mở ra? ánh đuốc chiếu sáng rực khắp gian phòng làm cho Hoa Mai chói mắt. Nàng chăm chú nhìn ra ngoài, thấy hai tên lạ mặt bước vào Một tên mập phệ có vẻ hung tợn và một tên nhỏ bé khuôn mặt xương sâu hiểm.
Chúng cắm đuốc vào vách rồi cùng quay lại nhìn Hoa Mai. Thiếu nữ hiểu ngay là chúng sắp sửa tra khảo mình.
Tên mập phệ bỗng ngồi xuống bên nàng khòm sát vào mặt với điệu bộ rất khả ố? Hắn cười lên hô hố:
- Ô? Con bé kháu khỉnh quá! Tên kia chừng như hiểu ý bạn vội nói:
- Thôi đi mày? Lại muốn giở trò gì đó. Chậm chậm đã? Quan đô thống đến bất thình lình thì bỏ mạng ?
Rồi hắn hất hàm hỏi Hoa Mai:
- Thế nào? Con bé kia có chịu khai không? Ai sai mi đến đây?
Hoa Mai nín lặng nhìn hắn khinh bỉ.
Tên nhỏ bé nóng giận nói:
- A ? Được rồi ? Thế thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Hắn quay lại, đập đá đốt lửa trong lò rồi bỏ kìm kẹp vào để nung cho đỏ....
ánh lửa bập bùng cháy sáng phản chiếu trong ánh mắt Hoa Mai.
Tên mập phệ vẫn chăm chú nhìn Hoa Mai và thấy nàng càng lúc càng đẹp hơn.... Hắn cầm lòng không đậu bất kể lời khuyên can của bạn, hắn ngồi sát vào mình Hoa Mai cất tiếng:
- Khai đi em? Đừng điên cuồng, dại dột thế? Đừng để cây kềm sắt nung đỏ kia kẹp vào đôi má nõn nà này thì hỡi ôi, sắc đẹp còn đâu nữa?
Tên mập phệ lợi dụng cơ hội ấy để làm những trò khả ố.
Hoa Mai từ trước đến giờ rất kiêu căng khinh thường tất cả thanh niên. Những kẻ sàm sỡ đến bên nàng, vừa trổ giọng bướng ong là bị nàng hạ nhục ngay.
Ngờ đâu, giờ phút này Hoa Mai lại bị một tên khốn kiếp định làm Ô nhục.
Máu uất hận dâng lên tận cổ song hai tay bị trói, nàng không biết xoay trở làm sao?
Nước mắt cứ tuôn tràn ra khóe, nàng cảm thấy đời mình đến đây là hết.
Tên nhỏ bé vẫn yên lặng nhìn ngọn lửa trong lò. Hình như đã quen với thái độ hèn mạt của bạn hắn...
Tên mập phệ kia như đắm đuối với sắc đẹp của Hoa Mai nên choàng tay qua ôm chầm lấy nàng.
Hoa Mai không còn chịu đựng được nữa. Nàng đã nghĩ đến việc cắn lười để tự sát Bỗng nhiên, nàng nhớ đến đôi chân. Nàng cố dùng hết sức bình sanh để giãy giụa rồi bất thình lình, thúc mạnh gối vào bụng tên mập phệ.
Bị một đòn tối hiểm độc, tên mập phệ rú lên một tiếng, ngã nhào ra phía sau, ôm bụng nhăn nhó.
Hoa Mai cười lên khanh khách:
- Hà? Hà? Khốn kiếp? Mi đã quen giở trò hèn mạt ấy đối với những kẻ thất thế rồi ư? Gặp ta thì đừng hòng....
Tên mập phệ bò dậy, tức giận như điên cuồng. Hắn chụp lấy chiếc roi trên vách đập tới tấp vào đầu vào mình Hoa Mai.
Tên ốm nhỏ kinh hãi chân lấy tay bạn:
- Đừng làm thế này?
Nhưng tên kia không còn nghe thấy gì nữa, hắn quyết đánh Hoa Mai cho đã cơn giận.
Hoa Mai, tay bị trói chặt, không xoay trở được nên đành nằm chịu đựng ngọn roi phũ phàng.
Máu tươi trướng lên theo mỗi lằn roi nhưng nàng vẫn nín lặng không thốt lên một tiếng kêu than.
Một lúc sau, quá đau đớn nàng lịm dần đi.... Tên mập phệ vẫn như điên dại cứ đánh nàng tới tấp không ngừng...
Gã bé nhỏ kinh hãi vì sợ Hoa Mai chết đi thì nguy, nên hắn thét lên:
- Ngừng lại? Nó sắp chết kia rồi....
Trong khi đó, Liêu Cốc đạo nhơn và Kỳ Vệ cũng vừa đến bên cửa. Đạo nhơn nghe thét bên trong, biết Hoa Mai đã bị hại rồi, nên tung cửa phòng tra bước vào.
ông nhìn thấy Hoa Mai đang gục đầu sang bên, máu đỏ bê bết trên chiếc áo rách tua tủa.
Sự tức giận lên cực độ, ông vung kiếm lên khiến hai tên khốn kiếp kinh hoàng, chụp lấy khí giới nghinh địch.
Nhưng kiếm pháp của chúng có nghĩa gì đối với Liêu Cốc đạo nhơn nên chỉ một lúc là hai chiếc đầu của chúng rơi lông lốc dưới đất.
Đạo nhơn khòm xuống cởi dây trói cho Hoa Mai rồi lay gọi nàng:
- Hoa Mai? Hoa Mai? Tỉnh lại con.
Thiếu nữ quá đau đớn vẫn ngất lịm không hay biết gì cả.
Lãnh binh Kỳ Vệ từ bên ngoài bước vào thúc hối:
- Lão huynh hãy đem cháu ra ngay đi. ĐÔ thống sắp đến kia rồi....
Liêu Cốc đạo nhơn vội vã khòm xuống nhấc bổng Hoa mai lên vai, tay mặt vẫn nắng chặt chuôi kiếm.
Trước khi ra khỏi phòng tra, người quay lại bảo Kỳ Vệ:
- Xin giã từ tướng quân? Nếu không có gì trở ngại chúng ta sẽ gặp nhau để bàn việc tìm Thái Tử? Cám ơn sự giúp đỡ tận tình của ngài....
Kỳ Vệ đáp lễ rồi dặn dò thêm:
- Lão huynh cứ chạy thẳng ra hướng tây, trực chỉ.
Trong lòng đạo nhơn rất hồi hộp cho số phận của Hoa Mai. Nếu bình yên về kịp đến khu rừng thì ông có sẵn thuốc để điều trị cho nàng, bằng không chắc nàng khó sống.
Nhưng Liêu Cốc bỗng kinh hãi đừng chân:
Từ đâu một nhóm người vũ trang nhảy vụt tới, đao kiếm sáng ngời.
Tưởng gặp biến, Liêu Cốc đạo nhơn vùng kiếm lên tấn công ngay vào đám đông giành lối thoát.
Đám võ sĩ đều nhảy vụt sang bên. Có tiếng kêu lên:
- Hãy khoan, đạo sĩ đừng lầm? Chúng tôi đến giúp người đây! Liêu Cốc chợt hiểu là Kỳ Vệ cho bộ tướng đến giúp mình nên vội ngưng tay kiếm.
Một người trong bọn bước đến bảo Liêu Cốc:
- Chúng tôi vâng lênh quan Lãnh binh đưa đạo sĩ ra ngoài.
Liêu Cốc cả mừng đáp:
- Cám ơn tráng sĩ. Bây giờ chúng ta ra đàng nào?
Người kia khẽ huýt một tiếng sáo. Từ bên hông dãy nhà hướng tây, một chiếc song mã vụt hiện ra.
Tiếng vó câu lóc cóc gõ nhịp trên đường, Liêu Cốc đạo nhơn nhìn kỹ thì thấy chiếc xe không mui, nên rất ngạc nhiên chưa biết dụng ý của các bộ tướng ra sao?
Người kia bảo Liêu Cốc:
- Xin đạo sĩ đưa nàng thiếu nữ lên xe và đặt nằm dưới chân chúng ta.
Đạo nhơn có vẻ lo ngại nhưng tin tưởng vào sự sắp đặt của Kỳ Vệ, ông liền đưa Hoa Mai lên xe. Cả bọn lên theo và ngồi sát vào nhau che khuất Hoa Mai.
Chiếc xe song mã bắt đầu chạy quanh co trên con đường đá sỏi, đưa ra phía cửa chính.
Biết họ sẽ ngang nhiên ra cửa, Liêu Cốc không khỏi hồi hộp. Ông nắm chặt lấy chuôi kiếm, liếc nhìn Hoa Mai, thấy nàng vẫn nằm thiếp.
xe vừa đến cửa, đã có tiếng quát to:
- Đứng lại ?
Người đánh xe điềm nhiên ghìm cương ngựa. Chàng tráng sĩ vụt đứng cất tiếng.
- Xe đi lấy cỏ cho ngựa ăn, sẽ về ngay.
Quân canh im lặng như để hỏi ý đội trưởng. Một lúc có tiếng đáp:
- Được rồi, cho qua luôn.
Gã đánh xe chỉ chờ có thế nhanh nhẹn giục ngựa đi ngay.
Vó câu rộn rịp trên đường và chiếc xe chạy vụt qua cầu.
Liêu Cốc đạo nhơn thở dài khoan khoái. Bây giờ ông mới tin tưởng là Hoa Mai có thể thoát chết.
Quân canh đối với đạo nhơn tuy không có nghĩa gì, nhưng nếu xảy ra bất trắc, làm sao thoát nhanh được để cứu nàng.
Người đánh xe quay lại hỏi:
- Bẩm đạo sĩ? Chúng ta đi về đâu?
Liêu Cốc đáp nhanh:
- Chúng ta đến ngay khu vườn phía trước càng sớm càng tốt.
Bỗng dưng từ trong doanh trại, tiếng chiêng trống vang trời, tiếng reo hò ầm ĩ.
Mọi người nhốn nháo nhìn nhau.
- Không hề chi. Chắc là Phi Hồng Xà đã hay tin Hoa Mai trốn thoát nên đang huy động quân sĩ lục soát.
Chàng tráng sĩ ngồi cạnh đạo nhơn lắc đầu nói:
- Nếu thế chúng tôi khó trở về doanh trại được nữa. Quan Lãnh binh đã dặn rõ điều đó Liêu Cốc đạo nhơn thầm đoán là Kỳ Vệ sợ Phi Hồng Xà biết được âm mưu của mình nên bảo các bộ tướng:
- Các bạn đừng lo ngại? Ta không rời các bạn đâu.
Bỗng có tiếng kêu:
- Đạo nhơn, chúng đuổi theo kia rồi ?
Liêu Cốc quay nhìn lại, thấy ánh đuốc sáng rực về phía doanh trại và một đội ky binh đang tiến lần về phía mình.
Người đánh xe thúc ngựa nhanh hơn cho xe chạy băng vào ven rừng.... ánh đuốc của đoàn quân đuổi theo càng lúc càng đến gần.
Liêu Cốc đạo nhơn liệu trốn xa không được nữa nên nhìn trước sau rồi quát to - Chúng ta phải chiến đấu thôi ? Hãy dừng lại ?
Người đánh xe không hiểu đạo sĩ dụng mưu gì nhưng cũng nghe theo vì quan Lãnh binh đã dặn dò, tất cả việc gì đều để Liêu Cốc đạo nhơn quyết định.
Mọi người nhảy xuống ngựa, tuốt kiếm ra sẵn sàng chờ lệnh.
Liêu Cốc đạo nhơn nhìn con đường rừng chật hẹp, nghĩ ra một kế nhỏ.
ông lấy một cuộn dây dài, truyền các bộ tướng căng thẳng ngang chân ngựa.
Xong xuôi, mọi người thoăn thoắt leo lên các ngọn cây, sẵn sàng cung tên đao kiếm để đánh một trận quyết liệt.
Đằng kia đội ky binh thấy mất hút đoàn người phía trước càng giục ngựa nhanh hơn. Ngựa chạy vùn vụt trên con đường nhỏ xuyên rừng, thỉnh thoảng các ky mã lại hò reo vang dậy.
Bất đồ, mấy con ngựa đi đầu mắc vào hàng dây căng ngang đường, bổ nhào xuống đất. Các ky sĩ phía sau ghìm cương không kịp dồn cục lại té ngả nghiêng.
Một tiếng thét lanh lảnh cất lên. Từ trên các ngọn cây, tên bay vụt xuống mình các ky sĩ. Bị đánh bất thình lình và không biết số lượng của quân định bao nhiêu nên các ky sĩ đều mất hết tinh thần, mạnh ai nấy chạy.
Các tùy tướng của quan Lãnh binh toan đuổi theo, nhưng Liêu Cốc đạo nhơn đã chân lại nói:
- Đừng đuổi theo nữa? Chúng ta phải cứu Hoa Mai trước đã....
Mọi người lại lên xe theo con đường nhỏ xuyên rừng để đến chỗ Anh Kiệt đang đợi..