Trở Về Nguồn Cội Của Tạo Hóa

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị tại Hán Thành , Đại Hàn ,
ngày 17 tháng 5, 2000 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 705


Nơi của những Minh Sư Khai ngộ không xa -- ở bên trong quý vị . Chỉ tập trung vào thế giới bên trong , rồi một ngày quý vị sẽ thấy rõ hơn .

Có một câu chuyện về một người đi tìm kiếm Thiên đàng , và có người nói : "Tôi biết Thiên đàng ở đâu ; tôi có thể chỉ cho anh". Rồi người này đưa anh ta đến một cái giếng nhỏ , nơi đó ông chỉ cho anh thấy một số người đang sung sướng ngồi thiền , cùng sống với nhau trong cái hố trong lòng đất . Rồi ông nói : "Đây là Thiên đàng !" Người tầm đạo nói : "Không ! Ông nói giỡn à ? Đây chỉ là một cái hố tối trong lòng đất". Người kia nói : "Không , không ! Thiên đàng ở trong những vị Thánh đang ngồi đây , đâu phải trong cái hố !"

Pháp Môn Quán Âm là phương pháp để trở về nơi mà quý vị xuất phát , và chúng ta đến từ Thiên đàng . Chúng ta đến từ Thượng Đế . Chúng ta đến từ nguồn cội vĩ đại nhất của Tạo Hóa . Chúng ta không phải là thể xác phàm phu . Vì vậy nếu quý vị tập trung và đi trở về , từng bước một , về lại nơi mình xuất phát , quý vị sẽ biết chỗ ở của những Minh Sư đắc đạo . Đức Phật nói : "Nhất thiết vi tâm tạo". Vì thế chỉ cần đi trở về để thấy Đấng Tạo Hóa thật sự . Đó chính là quý vị ! Quý vị và tôi -- Đồng Nhất ! Quý vị và tất cả mọi người -- Đồng Nhất ! Quý vị và cửu huyền thất tổ -- Đồng Nhất ! Vì vậy mà tôi có thể giúp quý vị trở về , quý vị có thể giải thoát cho chín đời tổ tiên , Đức Phật có thể giác ngộ và nói rằng tất cả chúng sinh đã được cứu rỗi hay đã được giải thoát rồi . Khi trở về Nguồn Cội , quý vị không thấy gì ngoài sự "Đồng Nhất" của chúng ta -- không Thầy , không trò . Quý vị là một phần của tôi ; chúng ta là một phần của Thượng Đế .

Vì vậy khi một người khai ngộ thì tất cả được cứu rỗi từ bên trong , và tất cả mọi người đều đã biết rồi . Tôi không cần phải cứu rỗi quý vị ; tôi không cần phải truyền Tâm Ấn cho quý vị . Quý vị được cứu rỗi bởi vì linh hồn quí vị nhận biết từ sự câu thông bên trong với linh hồn của tôi . Nhưng đầu óc không hiểu . Vì vậy tôi phải tiếp tục dạy dỗ , chỉ bảo quý vị điều này , điều nọ để quý vị cảm thấy bình an ở nơi đây . Và để cho đời sống của quý vị , định nghiệp vật chất này được êm đẹp , dễ chịu và vui tươi hơn cho đến khi quý vị rời thế giới ta bà .

Nơi của những Minh Sư Khai ngộ không xa -- ở bên trong quý vị .

Chỉ tập trung vào thế giới bên trong , rồi một ngày quý vị sẽ thấy rõ hơn .