Nhân Cách Của Vị Vua Thánh Thiện

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Nhật Bản ,
ngày 1 tháng 10 , 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Giới luật đầu tiên mà chúng ta phải giữ trong sự thực hành tâm linh là "Ahimsa", nghĩa là "không bạo động". Câu chuyện sau đây nói về lý tưởng không bạo động .

Có một hôm , một người đàn ông nghèo đi ngang qua một vườn xoài , ông ta thấy nhiều trái xoài trên cây trông thật ngon ngọt hấp dẫn . Ông đang đói bụng vì ba ngày rồi chưa có ăn . Nên ông liền lượm cục đá và ném lên cây xoài . Vài trái xoài lớn rơi xuống trên đất khiến ông hết sức mừng rỡ . Ông nhặt chúng lên ăn thật ngon lành .

Rồi nhà vua đứng dậy hỏi các quan vì sao họ xử tội chết người này . Đức vua ra lệnh đem người ném đá đến trước mặt Ngài và hỏi : "Tại sao nhà ngươi ném đá ?" Ông ta trả lời : "Để lấy xoài trên cây." "Nhà ngươi có lấy được không ?" "Dạ có ! Thưa bệ hạ !" "Nhà ngươi đã ăn xoài chưa ?" "Dạ có ! Thưa bệ hạ !"

Kế tiếp , nhà vua quay sang các quan và bảo : "Người nghèo này vì đói bụng nên ném đá lên cây . Ông ta lấy được mấy trái xoài để ăn . Bây giờ hãy cho ta biết , ông ta sẽ hết đói được bao lâu sau khi ăn mấy trái xoài này ?" "Khoảng 24 tiếng , thưa bệ hạ ! Hắn ta sẽ hết đói được một ngày." "Đúng vậy ! Giờ ta sẽ phán xử." Toàn thể tùy tùng nóng lòng chờ đợi . "Có điều gì tệ hơn tội chết không ? Chúng ta đã xử gã bị tội chết . Đức vua còn muốn hành phạt gã hắn ta ra sao nữa ?"

Đức vua phán : "Ta truyền lệnh , kể từ ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời của hắn trên cõi đất , người nghèo này sẽ được cung cấp đầy đủ thức ăn . Hãy lập tức truyền lệnh của ta cho vị bộ trưởng tài chánh." Mọi người đều kinh ngạc và chẳng hiểu gì cả . Hình phạt gì vậy ? Họ chưa bao giờ nghe có hình phạt như vậy . Hoàng hậu thì nghĩ rằng nhà vua đã được bà phụng sự tốt đẹp , nên tâm Ngài cảm thấy thoải mái . Hoàng hậu mỉm cười , nghĩ rằng đây là công lao của bà .

Nhà vua nói với bà : "Ái Hậu , hãy cho ta biết , cây xoài là một vật hữu tình hay không phải vật hữu tình ?" Hoàng hậu trả lời : "Là một vật vô tri , thưa bệ hạ !" Nhà vua hỏi : "Còn ta thì sao ?" Và hoàng hậu trả lời : "Thật là một câu hỏi tuyệt hay , thưa bệ hạ ! Con người là chúa tể của vạn vật , là chúng sinh hữu tình . Và Ngài là châu báu của con người , một chúng sinh thánh thiện , vĩ đại , đạo đức và trí huệ".

Nhà vua tiếp tục hỏi : "Vậy , ái hậu , bởi vì ta là một chúng sinh , làm sao ta có thể xứng đáng với địa vị con người nếu ta không chứng minh được rằng mình cao quí hơn cái cây ? Vậy ta có gì xứng đáng với địa vị con người mà Thượng Đế đã ban cho ?" Hoàng hậu trả lời : "Ngài rất xứng đáng , thưa bệ hạ , xứng đáng hơn tất cả trong địa vị con người mà Thượng Đế đã ban cho . Nhưng tại sao Ngài lại nói vậy ? Ý Ngài là gì ?"

"Hãy xem ! Người nghèo này ném đá lên cây , và cây cho ông ta thức ăn ngon ngọt để ông khỏi đói được một ngày . Viên đá này cũng rơi vào ta . Vì ta là chúa tể của tất cả vạn vật và là châu báu của con người , chẳng lẽ ta không chứng minh được rằng mình xứng đáng hơn cái cây hay sao ? (Sư Phụ và mọi người cười và vỗ tay) Đó là tại sao ta truyền lệnh rằng ông ta sẽ được cung cấp thức ăn cho đến hết đời."

Ngay lập tức , hoàng hậu , đoàn cung nữ , các quan , quân lính và những người hầu đều quỳ phục dưới chân nhà vua . Họ vinh danh Ngài , hô rằng : "Ô ! Bệ hạ ! Ngài quả là vị thánh chúa thật hiếm có . Có ai khác ngoài Thượng Đế có thể thị hiện lòng từ bi cao thượng đến mức độ này ? Thượng Đế ở bên trong Ngài . Phước đức , ân sủng và tình thương của Ngài có thể sánh với Đức Phật , Chúa Giê-Su , và tất cả thánh thần trong quá khứ , hiện tại , vị lai . Chỉ có những thánh chúa như Ngài mới có thể truyền hứng cảm cho mọi người để họ trau giồi lòng từ bi và tình thương vũ trụ nội tại . Qua tấm gương của Ngài , người ta sẽ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau , sẽ thanh tịnh hóa thân , khẩu , ý và tư tưởng , thay đổi thân thể cũng như là linh hồn của họ để trở thành những người tu hành . Xin ban ơn cho chúng tôi , để chúng tôi có thể trở thành những kẻ hầu cận xứng đáng của Ngài mãi mãi."

Đây là một câu chuyện rất hay , Đây là cách chúng ta phải cư xử . Chúng ta đôi khi chưa chắc đã tốt hơn cái cây . Khi quý vị đấm hay lắc cái cây , nó cho trái cây rơi xuống để quý vị ăn . Nhưng khi quý vị lắc hay đấm người nào , họ có thể giết chết quý vị . [Mọi người cười] Một số người thật chẳng hơn gì cây cỏ !