Dấu chân không nhận ra

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Mã Lai Á , ngày 27 tháng 2 , 1992
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 220


Có một câu truyện về một người đàn ông lúc nào cũng thiền và rất thành tâm . Nhưng một ngày kia , ông ta than phiền với sư phụ của ông : "Sư Phụ , khi con thiền , có thấy được nhiều cuộc hành trình của con trên đường tu hành đều luôn có hai cặp dấu chân : một của con và một của Ngài . Những lúc đó Ngài luôn ở bên con , nhưng lúc con cần Ngài nhất , như là khi con ngã quỵ hoặc con tuyệt vọng nhất , thì con chỉ thấy có một cặp dấu chân mà thôi . Sao Ngài lại bỏ con lúc đó ? Sao Ngài không ở bên con khi con té ngã hay tuyệt vọng ?"

Vị Minh sư đáp : "Không phải , ta luôn ở bên con . Cặp dấu chân duy nhất là của ta . Ðó là lúc ta đang bồng bế con". (Vỗ tay)