Khai ngộ từ kinh nghiệm bản thân

Quỷ dạ xoa cũng có thể
khai ngộ từ giáo lý Ðức Phật


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Bành Hồ , Formosa ,
ngày 11 tháng 2 , 1987 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Vào thời Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni , có một phụ nữ , con bà bỗng nhiên qua đời mà không có bệnh tật gì . Quá đau khổ , người mẹ chôn vùi trong nước mắt . Bà tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp gần đó , than khóc với Ðức Phật , cầu Ngài cứu sống con bà bằng lực thần thông và trí huệ vĩ đại của Ngài . Ðức Phật hứa : "Ta có thể cứu sống đứa trẻ . Nhưng trước tiên con phải tìm một gia đình mà trong đó chưa có ai vãng sinh trong 5 , 6 đời , và đem đến cho Ta một mảnh y phục , hay một đồ vật gì đó từ gia đình này . Khi đó , Ta có thể cứu mạng con bà bằng đồ vật này".

Nghe lời dạy của Ðức Phật , người mẹ đi từ nhà này sang nhà khác . Nhưng không có gia đình nào mà trong 5 , 6 đời không có người chết . Kiệt sức và chán nản , bà trở về gặp Ðức Phật . Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi bà : "Có gia đình nào mà trong 5 , 6 đời không có ai vãng sanh chăng ?" Bà trả lời : "Không ! Không có gia đình nào như vậy". Thích Ca Mâu Ni Phật giảng : "Ðúng vậy ! Ðời sống là vô thường . Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết . Không sớm thì muộn , mọi người sẽ phải vãng sinh và rời bỏ thế giới này . Con không nên quá buồn khổ vì cái thân thể vô thường này". Khi Ðức Phật giảng Chân lý này , người mẹ lập tức khai ngộ , sau đó trở thành một đệ tử của Ðức Phật và tu hành rất tinh tấn .

Có một câu chuyện khác về một con quỷ dạ xoa rất khủng khiếp . Nhưng càng khủng khiếp hơn là thói ăn thịt người của nó , giống như là cọp thích ăn thịt người , hay cũng như người đời thích ăn thịt bò , thịt heo và gà vịt . Con quỷ này thích ăn thịt trẻ con . Hài nhi nào mà gặp nó là thành thức ăn của nó . Chẳng bao lâu , nó đã ăn thịt gần hết con nít trong làng . Cha mẹ trong làng bèn tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni cầu giúp đỡ .

Quỷ dạ xoa có một đứa con mà nó rất yêu thương , giống như là cọp cái thương con nên không ăn thịt con mình , dù rằng chúng ăn thịt tất cả những loài vật và loài người khác .

Phật Thích Ca Mâu Ni nói với dân làng : "Hãy vê nhà , đợi cho quỷ dạ xoa đi khỏi , rồi đem dấu đứa con của nó đi . Sau đó Ta sẽ chỉ các con phải làm sao". Khi con quỷ dạ xoa đi khỏi , những cha mẹ trong làng đem dấu con của nó . Khi quỷ dạ xoa trở về tìm không thấy con , nó đau khổ thống thiết , than khóc lăn lộn trên mặt đất . Cuối cùng , nó phải tìm Ðức Phật xin giúp đỡ . Quý vị thấy đó , thậm chí một con quỷ cũng kính trọng Ðức Phật . Ma quỷ đều kính trọng tất cả những người tu hành chân chánh .

Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi quỷ dạ xoa : "Ngươi thương con lắm à ?" Con quỷ nói : "Phải !" Ðức Phật hỏi : "Con của ngươi có phải là bảo vật trân quí nhất không ?" Con quỷ trả lời : "Phải !" Ðức Phật nói : "Ngươi hết sức yêu thương con mình , giống như những cha mẹ khác cũng yêu thương con cái họ . Vậy tại sao ngươi ăn thịt gần hết con cái của họ ? Nếu ngươi hứa không ăn thịt con cái người khác nữa , Ta sẽ giúp tìm con cho ngươi". Con quỷ dạ xoa lập tức nhận lời . Thậm chí ma quỷ cũng có thể khai ngộ được , có phải vậy không ? Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng đạo lý cho nó , con quỷ lập tức khai ngộ , sau đó không dám ăn thịt con cái của người khác .

Trong mắt chúng ta , những hài nhi rất nhỏ bé , chúng không thể nói chuyện hay bước đi , và rất khác với người lớn . Tuy nhiên , chúng ta biết rằng con nít cũng là chúng sinh , cũng sẽ lớn lên giống như chúng ta . Từ câu chuyện này , chúng ta có thể luận ra rằng , thú vật cũng là chúng sinh . Trong tương lai khi chúng tu hành , cũng sẽ đầu thai thành người , và có khả năng thành Phật . Do đó , nếu muốn học Phật , chân chánh phát từ bi tâm , chúng ta nên phát nguyện không ăn thịt động vật .

Từ hai câu chuyện này , chúng ta thấy rằng trí huệ hay sự khai ngộ không phải là tự nhiên mà có thể đạt được . Ðôi khi cần có sự giải thích của người khác . Thí dụ như người mẹ trong câu chuyện đầu tiên , con bà đã vãng sinh , nhưng bà không hiểu rằng con cái của những người khác cũng sẽ phải vãng sinh . Tất cả mọi người đều phải chết , nhưng bà không hiểu điều này . Giả sử như lúc đó , Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bà bằng những lời trí huệ như : "Tại sao phải khóc ? Con phải hiểu rằng đời sống là vô thường . Sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra đi . Có nhân thì phải có quả . Nếu đứa bé có nghiệp chướng xấu , dĩ nhiên nó phải chết sớm vì không đủ phước báu . Vì vậy không cần phải khóc". Người mẹ sẽ không nghe những lời này . Tuy nhiên , trong những tình huống này , hầu hết chúng ta chỉ biết khuyên nhủ bằng cách này mà thôi .

Phật Thích Ca Mâu Ni không làm theo cách này . Ngài gửi bà mẹ đi một mình , để tìm một gia đình trong đó không có ai vãng sinh . Dĩ nhiên bà không thể tìm được . Khi đó , bất cứ điều gì Phật Thích Ca Mâu Ni giảng , bà sẽ nhận hiểu ngay , bởi vì bà đã tự mình kinh nghiệm được điều này . Lúc đầu tiên , tôi cũng nói về thể nghiệm tâm linh . Nếu chúng ta không đủ khả năng tự mình ngộ Ðạo , thì phải cần người nào đã đạt Ðạo và có khả năng để dạy chúng ta , làm cách nào tìm Ðạo và tìm nơi đâu . Sau đó , khi đã tự mình có được thể nghiệm , chúng ta có thể tự mình đạt được Chân lý .

Thí dụ như , trong Kinh A Di Ðà , Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng : "Phật A Di Ðà có vô lượng quang ; Phật A Di Ðà luôn phóng quang cứu độ chúng sinh . Trong thế giới của Phật A Di Ðà , có cảnh giới này , cảnh giới nọ , có chim hót và âm nhạc mỹ diệu v.v... Khi nghe những âm nhạc này , chúng ta sẽ an lạc , nhất tâm bất loạn , niệm Phật , niệm pháp , niệm tăng". Ðây là những điều chúng ta nghe giảng , và cũng được nghe kể về nhiều người đi Tây phương cực lạc hưởng thụ cảnh giới tuyệt diệu này . Tuy nhiên , nếu bản thân không có thể nghiệm , chúng ta sẽ không tin , hoặc không hiểu Tây phương tịnh thổ là như thế nào . Do đó , nghe kinh , đọc kinh , chỉ là nghe người khác nói về thể nghiệm và đẳng cấp của họ , không có quan hệ gì đến chúng ta . Bất cứ ai mong mỏi khai ngộ và liễu ngộ Chân lý cần phải có những thể nghiệm giống như vậy , hoặc tối thiểu cũng phải có chút thể nghiệm về Tây phương tịnh thổ .

Nếu lúc đó , Phật Thích Ca Mâu Ni lập tức kêu quỷ dạ xoa lại bảo nó : "Hãy ngưng làm chuyện ma quỉ , ngươi không được ăn thịt hài nhi . Ngươi không hiểu làm vậy sẽ gây đau khổ cho các bậc cha mẹ hay sao ? Ngươi đang làm bậy . Ngươi không được làm cho người khác khổ tâm". Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni trực tiếp giảng cho quỷ dạ xoa theo cách này , có thể nó sẽ không nghe được , bởi vì nó không biết và chưa từng thể nghiệm được cảm giác đau khổ của bậc cha mẹ . Do đó , Phật Thích Ca Mâu Ni không giảng đạo lý cho nó ngay từ đầu . Thay vào đó , Ngài bảo người làng đem đứa con nó đi giấu , để cho quỷ dạ xoa cũng thể nghiệm được sự đau khổ bị mất con . Sau đó nó sẽ lập tức liễu ngộ được lời giảng của Ngài . Chúng ta cũng có một câu nói tương tự : "Có làm cha mẹ rồi mới hiểu được lòng cha mẹ".