Thanh Hải Vô Thượng Sư kể
ngày 16 tháng 7 , 1994 , San Jose , California , Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 438


Có một câu truyện Ấn Ðộ nói về một cục kẹo lên thiên đàng gặp Thượng Ðế , cục kẹo than thở : "Thưa Thượng Ðế , con rất ngọt , con rất tốt . Con giữ năm giới , lúc nào cũng thiền". Cục kẹo đường , quý vị biết rồi , lúc nào nó cũng nằm trên bàn , không làm gì cả . Nó nói nó không hại ai hết . "Nhưng người nào cũng vậy , ngay cả kiến , ruồi , ai tới gần cũng muốn ăn con . Tại sao vậy ? Con đã làm gì chứ ? Luật nhân quả không còn nữa hay sao ?" Bởi vì Thượng Ðế nói rằng nếu mình làm điều xấu , nếu mình hại người nào , nếu mình chua chát , thì người ta sẽ chua chát lại với mình . Nhưng nếu mình ngọt với người , nếu mình tử tế , không hại ai thì họ sẽ không bao giờ hại mình , có phải vậy không ?

Cục kẹo mới nói : "Tại sao con lại bị vậy ? Con là cục kẹo mà. (Cười) Con ngọt ngào mà người ta lại luôn luôn ăn con , ngược đãi con , tại sao ?" Thượng Ðế trả lời : "Ngươi tránh ra chút nữa trước khi ta trả lời". Cục kẹo nói : "Sao vậy , Ngài không thích con sao ?" Thượng Ðế nói : "Cứ làm đi ! Làm ơn đứng xa ra !" Ngài sắp sửa nổi nóng lên . Ồ ! Ngài hét rất to . Cục đường run rẩy , tưởng là Thượng Ðế giận mình , không ưa mình . Nó nói : "Như .. như .. ng Thượng Ðế ... ơi , con đã làm gì ?" Thượng Ðế nói : "Ngươi không làm gì cả , nhưng nếu ngươi đứng gần quá , ta cũng sẽ muốn ăn ngươi luôn !" (Cười và vỗ tay)

Ở đời này cái gì cũng có bản chất riêng của nó . Có cái làm cho mình say sưa , quyến rũ , như là kẹo , sô-cô-la , bánh ngọt , có cái làm cháy bỏng mọi thứ như là lửa , nếu mình tới gần . Cũng như Minh sư : quý vị không bao giờ hiểu nổi Ngài . Phút này Ngài như thế này , phút chốc lại như thế kia . Ngài làm đủ thứ việc nhưng mình không bao giờ thấy Ngài làm gì cả . Mọi thứ đều không sao hiểu nổi . Ðó là Minh sư . Một vị kêu bằng Minh sư là như vậy . Thành ra chúng ta không thể trách Minh sư làm việc này việc kia hoặc là la mắng mình ; chúng ta chỉ phải cẩn thận thôi . Nếu gần Ngài , chúng ta phải giữ tâm trong sạch . Nhưng nhiều khi mình cũng không sao bắt kịp được với đầu óc của mình . Mình chưa bắt kịp nó thì nó đã nghĩ sang chuyện khác rồi . Quá trễ rồi . Sư Phụ đã bắt gặp , bởi vì nó đã xảy ra rồi . Hoặc có thể quý vị làm gì đó ngày hôm qua , hôm nay vô tình gặp Ngài , và quý vị có lẽ đã quên đi chuyện đó rồi , nhưng Sư Phụ không quên . Vấn đề là ở chỗ đó .