Chúng ta không bao giờ
biết ai là ai


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Los Angeles , California ,
ngày 31 tháng 8 , 1997 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 589


Có một lần , Ðức Phật đi khất thực . Nhưng một người đàn ông giàu có đuổi Ðức Phật đi và mắng Ngài . Ðức Phật nói : "Ông là một vị ‘Phật’ rất vô minh ! Ông kết hôn với mẹ của mình , và ông ăn thịt cha của ông , vậy mà còn đứng đó la tôi". Người chủ nhà rất bối rối không hiểu , liền xin được giải thích .

Thế nên Ðức Phật nói với ông : "Người vợ mà ông đang có hiện giờ là mẹ ông trong kiếp trước . Con heo ông đang ăn bây giờ là cha của ông trong kiếp trước , và con chó là bà nội của ông trước kia . Thế mà ông đá con chó , ăn thịt cha của ông và ngủ với mẹ của ông . Vậy thì ông nghĩ sao ?" Khi Phật nói thế , bất chợt người chủ nhà nhận ra đó là sự thật . Ông trở nên sám hối và theo Ðức Phật sau đó .

Vì thế , chúng ta không bao giờ biết ai là "ai". Nhưng tốt hơn là chúng ta không nhận ra hay không biết gì nhiều về tiền kiếp . Bởi vì thật sự đó chỉ là năng lực còn sót lại ; không phải cùng một thân thể . Lực lượng của từ trường còn sót lại , năng lực của dục vọng và những nguyện ước chưa hoàn thành trong tiền kiếp của người đó còn sót lại , trong một thân thể khác . Vậy thật ra , đó là mẹ của chúng ta , nhưng cũng không phải . Quý vị hiểu ý tôi không ? Ðó là mẹ của chúng ta , nhưng không phải , bởi vì khi bà tái sinh , bà đã hòa lẫn với một loại năng lực khác . Còn một cái gì sót lại , nhưng một cái gì mới . Và thân thể cũng khác nữa .

Cho nên đừng làm phức tạp cuộc sống bằng cách xen vào quá khứ hoặc tương lai . Hãy để tự nhiên ! Hiện tại mình có gì tức là mình có đó .