Phải Qua Nhiều KiếpMới Được Thân Thể Đàn Bà

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Florida , Hoa Kỳ
Ngày 5 tháng 10 , 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)

Phải tu hành lâu mới có được thân thể đàn bà . Bởi vậy đàn ông không hiểu tại sao đàn bà đôi khi thật là tế nhị và lo lắng rất nhiều thứ . Họ không lo lắng , và họ không hiểu . Một lúc nào đó họ sẽ hiểu .

Thật ra linh hồn không phải là đàn ông hay đàn bà . Muốn được làm nữ giới , phải tu hành lâu . Người ta bảo rằng đàn bà không thể nào thành Phật , nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược . Đàn bà gần quả vị Phật hơn . Nếu quý vị biết mình , nếu dùng nữ tính của mình cho mục đích cao cả hơn thì quý vị sẽ lên đó nhanh hơn . Quý vị có đầu óc chính xác , có tâm chú ý , có cảm giác tinh tế và lý trí thường tình , nên muốn cái gì , quý vị sẽ được cái đó . Vì vậy mà đàn ông sợ đàn bà .

Chúng ta đã được huấn luyện trong nhiều đời nhiều kiếp mới có được thân thể đàn bà , mới có được nữ tính và tất cả những phẩm chất yêu thương , tinh tế của một con người . Đàn ông chưa được tinh tế như vậy . Họ có những phẩm chất đẹp ; họ có những cái khác , nhưng họ không tinh tế như vậy . Họ chưa đạt tới mức tinh tế , bởi vậy họ không hiểu nhiều cái về đàn bà , về đời sống . Họ thường lo những chuyện tổng quát hơn , rộng rãi hơn , còn đàn bà lo chi tiết hơn và thấy được mọi thứ . Đàn ông có thể rất là mù quáng ; cả tủ lạnh đầy ắp đồ ăn mà họ vẫn không tìm được thứ gì để ăn . (Mọi người cười)

Đàn ông không được tế nhị về cảm xúc của họ , về những gì họ quan sát thấy xung quanh ; vì vậy mà họ bỏ sót nhiều thứ . Đó là cái làm đau lòng người đàn bà và quan hệ tình cảm của đôi bên - vì họ không chu đáo , không để ý . Họ chỉ không biết điều đó . Không phải họ có ý xấu , thô bạo , cứng rắn , hay lơ đãng ; mà chỉ vì họ không hiểu mà thôi . Họ cần phải được huấn luyện thêm trong nhiều kiếp nữa .

Cho nên , nếu có ai nói quý vị là đàn bà thấp kém hay không thể thành Phật , thì đó là lời phê phán vô minh nhất . Họ không hiểu luật tạo hóa điều hành như thế nào . Họ không hiểu một người phải trải qua bao nhiêu đời , bao nhiêu kiếp , linh hồn phải qua bao nhiêu là huấn luyện để trở thành nữ giới . Cho nên họ mới nói như vậy .