PDA

View Full Version : Thánh Giáo Sưu Tập Năm 1965 Mục lục (21-3-65)Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Divo
06-03-2007, 07:20 PM
15.- NGỌC ĐIỆN HUỲNH HÀ

Ngọ thời 24 tháng 6 Ất Tỵ (22-7-1965)

(Lễ Vía ĐỨC QUAN THÁNH và lễ kỷ niệm ngày thành lập Thánh Tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà)

Quan Bình Tiểu Thánh, chào liệt vị đẳng đẳng. Thành tâm nghiêm nghị tiếp QUAN THÁNH, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, lui.

(Tiếp điển:)

Thi:

Lòng thành khẩn nguyện đến Thiên Cung,

Vì xót nhơn sanh buổi cuối cùng,

Giáng bút khuyên người noi chánh Đạo,

Ngàn năm giữ vững kiếp Rồng Tiên.

QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN chào chư Thiên sắc, chư nhu, chư muội. Chư hiền an tọa nghe Bần Đạo phân đây:

Người sanh trong cõi thế đều có sẵn tánh của Thượng Đế phát ban, nên biết phân tách điều tội phước, biết chọn lựa việc nên hư, biết nhận giả chơn, biết tránh chốn bùn nhơ tìm nơi trong sạch, biết sợ chốn tối tăm địa ngục mà mong đến cảnh Thiên Đàng, thì lương tri, lương năng là hai kiện tướng của chủ nhơn ông, điều khiển một cơ cấu tứ đại. Nếu cứ thế tuần tự luân chuyển thì Trời không thay xác, đất chẳng đổi hình, nhơn loại không lâm vào thảm cảnh trạng huống như ngày nay.

Thi:

Đại Đạo gồm vào một nẻo thôi,

Quanh qua lộn lại ắt xa vời,

Bước cho vững bước đừng toan chạy,

Qua lúc bão bùng vượt bể khơi.

Phú:

Bể khơi nhiều sóng gió,

Chiếc thuyền từ đang lấp ló bến Trời Nam,

Hỡi khách bốn phương hồ hải chốn sơn lâm,

Có lỡ bước kíp quá giang về sớm sớm.

Kìa nhơn loại đang sống cảnh mưu mô ờ ởm,

Nọ thế đồ còn chộn nhộn gót hư danh,

Người say mê vật chất đọa cam đành,

Kẻ tỉnh giấc tu hành rơi đáng tiếc!

Chí sĩ ơi! Đời mấy kẻ trung cang tiết liệt,

Nhân tài ơi! Đạo nào ai mẫn triết thi hành,

Bước hoạn đồ còn trục lợi cầu danh,

Vòng cương tỏa rấp ranh thêm lúng túng.

Đời thống trị dẫu đời có nhiều oai dũng,

Đạo huyền vi nếu muốn trọng dụng phép mầu vi,

Oai dũng nhiều không đạo đức, đời phải loạn ly,

Dùng thuật pháp để tu trì, ắt Đạo càng xa chánh Đạo.

Hãy sống dậy lương tri và tiết tháo,

Hãy bừng lên tâm đạo với lương năng,

Hãy thoát vòng nhơn dục trói trăn,

Và thoát nạn tự tôn kềm tỏa.

Học Tân pháp ấy học phép mầu vô giá,

Noi qui điều là noi ngã đến Tây phương,

Giữ gia phong cang kỷ luân thường,

Gìn tiết hạnh đài gương soi rực rỡ.

Tập bác ái thôn lân cùng giúp đỡ,

Quen từ bi rộng mở cửa Huỳnh Hà,

Non sông Trời đất bao la,

Một phương giữ vững sơn hà một phương.

Thi:

Một phương giữ vững thế nhơn hòa,

Tu niệm xin đừng vọng cách xa,

Chánh pháp mới nên gìn chánh đạo,

Giữ yên cho Ngọc-Điện Huỳnh-Hà.

Truyền đem bạch thủy.

Thi:

Ban bố hồng ân hết nữ nam,

Vài chung bạch thủy mát tâm phàm,

Nước trong cố giữ lòng trong trắng,

Đừng để bụi trần bợn áo lam.

Bần Đạo ban ơn lành cho tất cả, thăng.