PDA

View Full Version : Thánh Giáo Sưu Tập Năm 1965 Mục lục (21-3-65)Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Divo
06-03-2007, 07:22 PM
17.- MINH ĐỨC ĐÀN

Tuất thời, mùng 10-7 Ất Tỵ (6-8-1965)

Bạch Hạc Đồng Tử, chào chư Thiên mạng lưỡng đài, Tiểu Thánh tuân lịnh báo đàn, CHÍ-TÔN giá ngự, Thiên Mạng thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, thăng.

(Tiếp điển:)

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các con đẳng đẳng.

Giờ nầy, Thầy đến với các con nơi đây, bởi lòng nhiệt thành của các con Chức-Sắc hướng đạo cùng sự thỉnh nguyện của nhơn sanh trong tỉnh Định Tường. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Các con! Nguơn Hội đáo kỳ, vạn vật đổi thay. Phật, Tiên, Thánh, Thần từ cõi Hư Vô đến trần gian giúp Thầy khai mối Đạo để cứu rỗi quần linh trở về nguồn gốc. Nơi cõi trung, hạ giới, các đẳng âm hồn, ngạ quỉ cùng đến cõi thế gian tranh nhau lập công bồi đức để trở lại cõi trường tồn chánh giác và cũng để dìu dẫn những tâm phàm bất chánh, vị kỷ vị thân, nương Đạo tạo đời, nhiễu hại nhân sinh, vào hố sâu vực thẳm.

Bởi lý do đó nên Thầy thường dặn dò nhắc nhở các con hãy học hành theo đạo luật, pháp chánh, cùng Thánh Dụ Qui Điều, mới khỏi bị lầm lẫn giữa vàng thau bạc thiếc, đen trắng, sáng tối, thiệt hư.

Các con rất diễm phúc mà được gặp đích thân Thầy đến mở đạo tại góc đất Việt Nam nầy, đem chánh pháp phổ truyền, đem lòng từ bi ân xá, để các con nào sớm giác ngộ cùng giác tha những kẻ còn đứng ngoài vòng Đạo Giáo trở về mái nhà lương thiện, cùng nhau hấp thụ điển lành cùng đạo lý, để làm động lực thúc đẩy bản thân thi hành công đức, phổ độ chúng sanh được thuần lương thiện mỹ, hầu tái lập đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

Thầy hằng nói: chi phái là đường hướng phổ độ chúng sanh, mà cũng là cửa ngõ mở rộng để yêu quái tà thần chen vào làm ly gián kế, hãm hại các con, xa Thầy phản bạn.

Các con ôi! Hãy nhìn, kìa bao cuộc dinh hư tiêu trưởng của thế sự, rồi nhìn lại trên bước đường hành đạo của các con. Trước kia, Đạo Thầy khai chỉ có một, nhưng vì gặp những trường hợp đặc biệt, những cảnh trạng dị đồng, mà gây bao cảnh ly tán, diễn qua mấy lớp trong bốn chục thu dư, rồi đưa đến trạng huống ngày nay. Đau lòng không hỡi các con! Nếu Thầy có thể hiện thân Chúa Jésus, các con sẽ thấy những dòng máu đỏ chảy lan trên mảnh dư đồ chữ S. Nhưng các con sẽ thấy, nếu các con muốn, khi các con có động mối từ tâm.

Các con ôi! hiện trạng đã chứng minh cho những gì Thầy đã nói. Ngày nay Chúa Jésus không hiện thân, mà chính những dòng máu đỏ đã chảy lan khắp cùng trên non sông đất Việt. Thầy thảm thương các con! Thầy rất đau lòng nhìn thấy cảnh trạng ngày nay, nhưng đó không phải đợi đến ngộ cảnh rồi kêu rên trong chỗ tiêu cực, mà chính Thầy đã biết trước và nói trước với các con cách đây bốn mươi năm dư.

Thầy hằng khuyên các con: khi hiểu Đạo hãy mau bương hành Đạo, xây dựng Đạo. Nếu trễ một ngày là sanh chúng khổ một ngày, trễ mấy mươi năm thì nhân loại khổ mấy mươi năm. Tại vì đâu hỡi các con? Có phải bởi tư tâm, vì bản ngã ở chánh kiến, tại dị đồng, làm những chướng ngại vật cản ngăn lối bước của khách lữ hành trên đường cứu nhân độ thế. Chúng sanh đau khổ, chính Thầy đau khổ. Chúng sanh ly tán như lòng Từ Phụ ly tán!

Thi:

Linh căn là hiện bản thân Thầy,

Một khối Linh Quang chiết xuống đây,

Chúng nó khổ đau, Thầy cũng thế,

Làm sao sớm dứt cảnh tình nầy.

Các con ôi! Dòng nước muôn sông cũng đổ vào biển, nhánh nhóc cũng trở lại cội. Tam Giáo rồi cũng qui lại một nguồn xuất phát từ buổi khai Thiên lập địa. Hiểu như vậy để các con hằng ngày thận trọng trong việc làm, hòa hiệp đó đây, tương thân tương ái, liên giao đoàn kết để sửa soạn cho ngày Đạo Thầy thống nhứt, mà việc cầm cờ chạy hiệu, đứng mũi chịu sào, thành bại nên hư, là do bởi các con, vì các con là điển hình.

Thi:

Đời chẳng loạn ly, Đạo chẳng khai,

Đạo khai sắp đặt cuộc an bài,

An bài nhơn loại do hòa hiệp,

Hòa hiệp không còn ba, bảy, hai.

Thi bài:

Tình Tạo Hóa háo sanh muôn vật,

Máy Kiền Khôn chất ngất chở che,

Thu qua, Đông đến, Xuân, Hè,

Vận hành thời tiết tư bề dưỡng nuôi.

Cõi phàm tục an ngôi định thứ,

Chốn Hư Vô nắm giữ quyền năng,

Hồng ân võ lộ rưới chan,

Sanh sanh, hóa hóa, trên đàng hóa sanh.

Người mang máy tối linh xuống thế,

Vạn vật đều chấp chế trị vì,

Thiên nhiên màu sắc những chi,

Là Thầy tô điểm tân kỳ lịch xinh.

Con có nhìn hiện tình sự thế,

Hiện tình kìa dâu bể điêu linh,

Hiện tình chiến họa đao binh,

Hiện tình non nước nhơn sinh khổ nàn.

Thầy khai đạo là toan cứu cánh,

Tỉnh thức con trong cảnh đau sầu,

Đã không chia biệt Á, Âu,

Một dòng một giống lẽ đâu nở đành.

Hỡi chức sắc đàn anh sứ mạng,

Hỡi nhơn sanh dưới bảng Cao Đài,

Tiên Thiên nhứt khí hóa khai,

Vạn thù qui nhứt không sai lẽ Trời.

Vui chi con trong thời chiến loạn,

Tranh chi con giả trạng vị ngôi,

Bớt lần bày vẽ con ôi!

Đau lòng Từ Phụ nặng lời gièm pha!

Con hãy giữ dỉ hòa vi quí,

HÒA mới tường đạo lý cao siêu,

Mới không phạm luật Thiên Điều,

Mới mong anh dắt em dìu sớm hôm.

Đạo thống nhứt bao gồm toàn thể,

Sử Đạo còn dành để chép ghi,

Long Hoa Đại Hội trường thi,

Hữu công tắc thưởng, không vì, chẳng tư.

Thi:

Thầy chứng tâm thành lễ hiến dâng,

Đàn trung nam nữ gội thâm ân,

Gia công dìu dẫn trên đường đạo,

Mà giải oan gia nghiệp chướng lần.

Thầy thượng ỷ, thăng.