PDA

View Full Version : Thánh Giáo Sưu Tập Năm 1965 Mục lục (21-3-65)Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Divo
06-03-2007, 07:24 PM
18.- THIÊN LÝ ĐÀN

Tuất thời, mùng 1-8 Ất Tỵ (27-8-1965)

Thi:

KIM ngân mã não nhứt thời gian,

QUAN tước vinh hoa giả mộng tràng,

ĐỒNG đẳng nhứt tâm qui chánh lộ,

TỬ tôn do thử bộ nhiên khoan.

Kim Quang Đồng Tử, Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, vậy chư Thiên-mạng thành tâm tiếp điển Đức ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN. Tiểu Thánh chào, xin xuất ngoại hộ đàn, thăng.

(Tiếp điển:)

Thi:

ĐÔNG Độ thương người chốn biển mê,

PHƯƠNG chi giác ngộ dẫn đem về,

CHƯỞNG đèn chơn lý soi đường tối,

Bao QUẢN thăng trầm khen với chê.

Bần-Đạo chào chư hiền đệ, hiền muội đàn trung đẳng đẳng.

Bần-Đạo vốn biết chư hiền đệ muội chưa rõ những điều uẩn khúc trong thời kỳ hỗn loạn biến thiên này, nên cũng nhơn cơ hội để một vài lời cho chư hiền đệ muội được rõ thêm, hầu vững một niềm tin trên bước đường hành sự.

Hỡi chư hiền-đệ! Thì giờ rất quí báu đối với người ưu thế tu thân; thì giờ rất thừa thãi đối với những người vô tâm vô vị. Tất nhiên chư hiền đệ đã hiểu một phần nào với óc sáng suốt của Thượng-Đế phát ban. Trong cuộc sống hiện tại, trước hoàn cảnh đổi thay, cần phải có chí cương quyết trì thủ, để khỏi rơi vào những truông vực trong thế đồ bể hoạn.

Đến như Bần-Đạo trong Nguơn Hạ này cũng đã từng xuống lên nhiều đoạn, giúp thế độ đời, nhưng đời cũng chưa biết Bần-Đạo là ai, mà trách nhiệm thiêng liêng đã thọ lãnh chung cùng đức háo sanh của Tạo Hóa, vẫn nặng mang oằn oại, không bao giờ một phút không nghĩ đến, thì chư hiền-đệ hiện giờ cũng phải như Bần-Đạo.

Trong thiên hạ, tất cả chúng-sanh đều là Phật Tiên Thánh Thần, cũng đều là quỉ ma tà quái. Nếu chư hiền-đệ rõ biết, tất nhiên trên đường hành sự không một mảy may chướng ngại, bởi chí hy sinh, tấm can trường của bậc trượng phu quân tử, của một nhơn sanh trên thượng giới.

Bần-Đạo ban ơn lành toàn cả chư hiền-đệ, hiền-muội lưỡng đài.

Trần gian rán lập quả công,

Cảnh Tiên Bần-Đạo nặng lòng chở che.

Thu qua, Đông lại, Xuân, Hè,

Cơ Trời lố dạng, ngại e làm gì.

Tu đi, hãy rán tu đi,

Ấy nguồn hạnh phúc trường kỳ tồn sanh.

Vì nhau nhắc nhở nghĩa tình,

Giã từ huynh đệ, Thiên-Đình dời chơn.

Thăng.