PDA

View Full Version : Thánh Giáo Sưu Tập Năm 1965 Mục lục (21-3-65)Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Divo
06-03-2007, 07:24 PM
19.- VẠN QUỐC TỰ

(CHƠN LÝ ĐÀN) Ngọ thời Rằm tháng 8 Ất Tỵ (10-09-65)

Thi:

Mùa Thu năm trước trở về đây,

Thu hỡi về xem thế sự nầy,

Nhơn vật tơi bời cơn khói tỏa,

Non sông mù mịt ngút sương bay.

Nắng hồng đang vẹt vầng u ám,

Mưa móc vừa chan cảnh nạn tai,

Ngoảnh lại Trời Nam cơ cứu cánh,

Ai ơi! tâm Đạo dưới chơn Thầy.

Hồng Cúc Tiên Nương mừng chư Thiên mạng. Chị chào các em nam nữ. Hôm nay, Chị được vinh hạnh cùng TỪ-MẪU lâm đàn để viếng thăm các em và hộ giá. Chị cầu chúc cho các em trong mùa Thu nầy sẽ được nhiều hồng ân ban bố. Các em thành tâm tiếp điển, hẹn gặp lại khi sau, lui.

(Tiếp điển:)

VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con.

Thi:

Trời Thu dìu dịu ánh Thiên quang,

KIM-MẪU TỪ-TÔN đến thế gian,

Muôn trượng điển lành rơi bút ngọc,

Một tòa chiêm ngưỡng chứng lòng vàng.

Đuốc thần cậy trẻ soi chơn lý,

Đèn huệ nhờ con rọi Niết Bàn,

Cá vượt long môn rồi có thuở,<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>

Hóa rồng vùng vẫy cõi Nam Bang.

Nhân tiết Trung Thu, Mẹ đến trần gian để chứng lễ tâm thành hiến dâng của các con và ban hồng ân cho toàn cả các con trong thế giới đều được thấm nhuần tình thương Vô Cực để dịu dần cơn dục vọng, hầu sống chung một bầu nhơn loại đạo đức.

Con ôi! nhìn thấy vạn linh sanh chúng, lòng Từ Mẫu rất đổ lệ xót thương. Nhìn nền Đại Đạo đang xây đắp cõi thế gian lại càng bi ai thống thiết!

Hỡi các con! Tình Vô Cực vô biên, Mẹ ước mong sao lòng các con cũng phải chí thành vô hạng, mới có thể thấu được lý nhiệm mầu siêu việt và hoạch định một tương lai đạo đức cứu cánh toàn linh. Con ôi! nơi thế gian nầy, bao nhiêu thủy tú, sơn kỳ, địa linh, là Mẹ dành để làm nơi đào luyện các con trong cơ tiến hóa. Các con sẽ thọ hưởng thanh thú để tâm linh được nhẹ nhàng trực giác nguyên nhân, mà sống chung một bầu trời an tịnh, một thế giới hòa bình. Nếu các con xem đó và dụng đó như một miếng mồi ngon để nhữ hàng xa mã, thì thế gian nầy sẽ biến thành những cánh rừng già, mà các con lại xâu xé lẫn nhau.

Ví như các ngôi Thánh Đường được xây dựng lên để thể hiện lòng chiêm ngưỡng tối cao của các con, và làm nơi Hội Đồng biểu dương chánh pháp, thì các con phải cần tu học cho hoàn toàn đạo đức.

Các con sanh vào kỳ biến thiên hỗn loạn nên Đại Đạo mới trùng hưng chánh pháp ổn định thế gian. Các con phải xác nhận mục đích và tôn chỉ để đặt mình vào cương vị lãnh đạo giáo đồ, phải chánh tín để đem chánh tín cho mọi người, phải thực hành chơn lý để mọi người đều đến với chơn lyù. Các con còn mang một thân hình huyết nhục, còn sống trong cõi tạm hồng trần, đang tu luyện chớ chưa đạt đến cơ siêu mầu của Tạo Hóa. Nếu như các con háo kỳ, tự xem mình là một bác học để thí nghiệm tôn giáo, thì các ngôi Thánh Đường sẽ biến thành những nơi đấu phép mầu, giành đạo hữu, sanh chúng phải đại nguy. Chừng ấy, dầu có đền đài, am tự nguy nga đồ sộ chăng nữa, đối với Thiêng Liêng đạo đức đều vô nghĩa cả.

Thi:

Thành Đạo do con trọn chí thành,

Ngăn ngừa tư dục ở tâm sanh,

Bụi trần chớ để mờ chơn tánh,

Ngôi vị Tiên Cung Mẹ sẵn dành.

Bài:

Mẹ sẵn dành hồng ân cho trẻ,

Chẳng riêng mình nặng nhẹ chung lo,

Thế đồ muôn dặm quanh co,

Kề vai gánh Đạo, gánh cho vững vàng.

Thu sang rồi, Thu sang đây nữa,

Thu sang Thu lần lựa Thu sang,

Bên mành nhặt thúc thiều quang,

Con ôi! lòng Mẹ chứa chan cảm hoài.

Con giữa chốn trần ai lăn lóc,

Mẹ Thiên Cung lụy ngọc rơi rơi,

Đành rằng khai Đạo cứu đời,

Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên...

Các con! Các con sống trong thế sự điêu linh tàn khốc, thì cảnh ấy hằng ngày đang báo hiệu giác quan, con phải biết luật định của Trời, thì khi được yên nên ngừa khổ, chớ đừng để khổ mới cầu yên. <O:P></O:P>

Thi:

Con yên con cứ tưởng con yên,

Mấy kiếp tu thân mới vẹn tuyền,

Nếu hiện kiếp nầy không giác ngộ,

Luân hồi chuyển kiếp khổ triền miên.

Tiếp bài:

Đạo muốn yên mối giềng nắm giữ,

Giữ mối giềng căn cứ tu thân,

Con tu mới có mấy phần,

Trí tri cách vật, chánh tâm, ý thành.

Thành ý vốn không sanh tà niệm,

Tà niệm không là điểm chánh tâm,

Chánh tâm không tưởng sai lầm,

Mới tường chánh đạo cao thâm ý Trời.

Học đạo phải do nơi chơn lý,

Tu hành thời chánh kỷ hóa nhân,

Đạo mầu vô thượng thậm thâm,

Lý mầu siêu việt, tinh thần Phật Tiên.

Con ôi! Hiện tình cơ Đạo còn đang phân phân bất nhứt, mà các con chưa thắng được mị quyền. Vì thế mà Mẹ rất thương các con phái nữ, chúng nó có một tâm hồn yếu ớt và một hình vóc liễu bồ. Lúc thiếu thời thì ít giác ngộ tu thân, đến lúc mỏi gánh oằn vai lại tìm về với Mẹ. Có đứa sớm phát tâm mộ Đạo, chẳng thích việc hồng trần, tránh xa đời khổ lụy, rất đáng ngợi khen.

Mẹ thương là thương các con trong thời biến chuyển, tiếc là tiếc các con thiếu dạ can trường, nên trong việc tu học lại lười biếng, chỉ quen tánh vui đâu chúc đó. Còn đứa giỏi giắn siêng năng, vừa vượt bực lại tự kiêu tự ái. Nhưng bịnh sanh thì tinh thần phải mờ ám, thần quyền mới thừa cơ chế ngự, mưu chước sắp bày, chỉ trích, tặng phong, nhóm nầy nhóm nọ. Dầu chưa đến nỗi hờn giận rẽ chia, nhưng mỗi đứa đều tách một lối riêng, phải hay không vẫn tưởng mình là cao siêu bí pháp. Nhưng con ôi! đâu ngờ kẻ trộm thừa đêm tối mới trộm đồ vật, quỉ ma cũng thừa lúc người đang tham mê dục vọng mới vẽ trò tà mị.

Mẹ đã dạy các con nhiều lần: Trời đất không riêng, Đạo lý có một. Đã là có một thì không riêng, mà tư riêng thì là không còn một của Đạo lý nữa. Con hãy học đức từ bi của Phật, bác ái của Tiên, công bình của Thánh, cùng hợp ý chung tâm để tìm lẽ Đạo, thì tất nhiên điều sai lạc sẽ được phô bày tỏ rõ. Con sẽ được niềm bảo vệ của các đồng đạo, và khi nhơn dục tịnh tận, thiên lý sẽ lưu hành. Đó là chơn lý của công trình, công quả và công phu vậy.

Thi:

Đạo lý chỉ cần lẽ thiệt thôi,

Đừng mơ ảo ảnh chốn xa xôi,

Trong con sẵn có cơ phàm Thánh,

Lặng lẽ lòng con rõ máy Trời.

Ngâm:

Mừng con trong tiết Trung Thu,

Lời vàng Mẹ để con tua học hành,

Điện tiền từ giã con thơ,

Diêu Cung Mẹ ngự trông chờ các con.

Thăng.