PDA

View Full Version : Nam Quốc Sơn Hà - Lý Thường KiệtVietLang
05-12-2007, 10:22 PM
Nam Quốc Sơn Hà


Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư


Lý Thường Kiệt