PDA

View Full Version : Đặng Thi Nhutintin27
05-02-2009, 05:18 PM
Đặng Thi Nhu


( - Kỷ dậu 1909)

Vợ thứ Trương văn Thám tức Hoàng Hoa Thám (Đề Thám), không rõ năm sinh, năm mất. Tục gọi Bà Ba Cẩn.

Bà sớm mồ côi mẹ,cùng với cha cư ngụ ở vùng Yên Thế (Bắc Giang) rồi gặp Đề Thám mà nên duyên chồng vợ.

Bà có trí dũng, từng xông pha trận mạc, giúp chồng đắc lực trong cuộc kháng Pháp. Khoảng đầu năm 1909 dù binh cùng thế kiệt, bà vẫn cùng chồng oanh liệt chỉ huy nghĩa quân chống địch trong trận đánh ở chợ Gồ, khiến các lực lượng do viên đại tá Bataille đốc xuất phải nể vì.

Ngày 1-2-1909, bà và con gái là Hoàng Thị Thế bị giặc bắt. Chúng đày mẹ con bà sang Guyane (Nam Mĩ). Dọc đường, thừa lúc quân canh sơ ý, bà nhảy xuống biển tự tử.

Bà Đặng Thị Nhu là một tấm gương sáng của phụ nữ nước ta