Search:

Type: Posts; User: VietLang

Search: Search took 0.00 seconds; generated 46 minute(s) ago.

  1. Sớ Táo Quân 2013 (Quý Tỵ) - Version 2

    Sớ Táo Quân Quý Tỵ (2013)
    Tác giả: Việt Lang Ngô Nhân Kiệt


    Năm mười hai tháng
    Tháng ba mươi ngày
    Từng phút từng giây
    Ngắm soi dương thế
    Dù là lễ, tế
    Hoặc đúng hội, mùa
  2. Sớ Táo Quân 2013 (Quý Tỵ) - Version 1

    Sớ Táo Quân Quý Tỵ (2013)
    Tác giả: Việt Lang Ngô Nhân Kiệt


    Ngày qua tháng lại
    Nay đã tròn năm
    Thần là Táo Quân
    Về chầu thượng giới
    Để mừng năm mới
    Để tiễn năm sang
  3. Replies
    0
    Views
    4,065

    Sớ Táo Quân 2012 (Nhâm Thìn)

    Kể từ xuân Kỷ Sửu cho đến nay tôi không có viết nhiều về VietNhim nữa mà về sinh hoạt riêng cá nhân của tôi ở một ngôi chùa nhỏ có tên Dược Sư, thành phố Seattle. Cũng vì mấy năm tôi không còn làm...
Results 1 to 3 of 3