Thà Làm Cỏ Cây

Thơ : Thiền Sư Thanh Hải


Ngùi trông tai biến nơi nơi
Buồn sa nước mắt thương đời lầm than !

Sanh mà chi kiếp nhân gian
Thà như cây cỏ non ngàn thảnh thơi ...

.Munich , Đức Quốc