Viếng Chùa Pháp Hoa

Thơ : Thiền Sư Thanh Hải


Con về đâu có chi vui
Bên đời bên đạo ngậm ngùi một thân !
Từ con sa xuống cõi trần
Trăn năm thôi đã nợ nần tiền khiên .

***

Viếng chùa thơi thới tâm thiền
Trở về nghe nặng ưu phiền hai vai ...

. Marrseille , Pháp Quốc