Ánh Sáng Và Âm Thanh Là Bản Chất Của Chúng Ta

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, Hoa Kỳ ,
Ngày 16-18 tháng 12 năm 1998 (Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình 639
V: Con muốn biết tại sao tu Ánh Sáng, Âm Thanh là phương pháp tốt nhất để được khai ngộ?


SP: Vì nó tốt nhất. Không cần phải giải thích.


V: Sư Phụ không giải thích một chút nữa được sao?


SP: Càng giải thích, tôi càng thấy nó như rác rến. Thật tình, làm sao giải thích được mặt trời? Nó chỉ như vậy thôi! Bởi vì đó là chúng ta; Ánh Sáng và Âm Thanh là bản chất của chúng ta. Quý vị trở về với chính mình. Nếu được là chính mình thì còn gì có thể làm quý vị vui sướng hơn? Còn gì có thể làm cho con cá sung sướng hơn nếu nó được ở trong nước? Tại sao nó vui hơn trong nước? Bởi vì nó là cá. Bảo tôi giải thích thì tôi không biết.

Nếu thấy vui sướng là quý vị biết rồi. Nếu không thấy vui sướng thì đi tìm chỗ khác, rồi sau đó trở lại. Nó tốt nhất, tôi chỉ biết vậy thôi. Nếu quý vị muốn có chứng nhận thì chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh, như Thánh John nghe thấy tiếng kèn, và Thượng Đế đến với giọng nói như sấm. "Khởi đầu là Ngôi Lời; chúng ta từ Ngôi Lời đó mà ra". Đó là Âm Thanh. Thành thử sống trong môi trường của mình chắc chắn là tốt nhất; nó là như vậy. Kinh điển Phật giáo cũng nói như vậy. Kinh Koran luôn luôn nhắc tới Ánh Sáng và Âm Thanh, nói rằng đây là bản chất của chúng ta. Bây giờ quý vị biết, nói về phương diện khoa học thì chúng ta là Ánh Sáng và Âm Thanh; chúng ta là năng lực. Thành thử còn gì khác có thể làm cho chúng ta vui sướng nhất, nếu đó không phải là chính chúng ta? Trở lại môi trường của mình và nhận thức được chính mình -- đó là tốt nhất. Chỉ có vậy thôi.


V: Như vậy là nhìn thấy Ánh Sáng của mình và nghe thấy Âm Thanh của mình?


SP: Không phải là nhìn thấy Ánh Sáng của mình, mà quý vị là Ánh Sáng. Không phải nghe thấy Âm Thanh của mình, mà quý vị là Âm Thanh. Quý vị là chấn động lực tạo nên toàn cõi vũ trụ. Quý vị là cái đó. Quý vị là Chỉ Huy Trưởng của vũ trụ. Càng ngộ ra mình như vậy, quý vị càng nhiều lực lượng và càng tự do hơn. Thay vì thấy mình là thân xác này, là móng tay này, là cái này, cái nọ, quý vị thấy rằng: "Không, không, không. Ta là Tạo Hóa. Ta là Ánh Sáng. Ta là Âm Thanh. Ta là cái tuyệt đối đó".