Bản Lai Diện Mục Biết Tất Cả

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Formosa, ngày 17 tháng 3, 1990
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Vấn: Con người trước khi sinh ra không biết gì cả, sau khi sinh ra vì có đầu óc, cho nên có ý thức. Vậy sau khi con người chết đi ắt phải không còn biết gì hết. Tại sao vẫn còn có thế giới cực lạc?

Sư Phụ: À, tại sao quý vị lại nói trước khi sinh ra không biết gì cả? Nếu trước khi sinh ra không biết gì, thì tại sao quý vị biết có thể ở 9 tháng trong bụng mẹ? Tại sao không leo lên nóc nhà ở 9 tháng? Chắc chắn phải biết chứ! Phải không? (Mọi người đáp: Phải) Nếu không biết, tại sao vừa sinh ra thì khóc? Còn biết đòi ăn nữa. Chúng ta không phải sinh ra mới có ý thức, ở trong đã có rồi, vì biết mới đến thế giới này. Nếu không chúng ta đã leo lên ở nóc nhà, ở nền xi-măng, ở trong căn nhà rồi.

Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi sinh ra cũng đã biết rồi! Cho nên vừa sinh ra đã đi bảy bước, và nói: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn". Tuy nhiên, khi lớn lên Ngài đã quên mất. Phải 30 năm sau mới thức tỉnh. Chúng ta cũng vậy, chưa sinh ra đã có ý thức. Không phải không biết; sinh ra rồi mới bắt đầu không biết vậy thôi. Nếu chúng ta sinh ra mới biết thì quá khứ, hiện tại, vị lai chúng ta đều không quên; nhưng chúng ta vừa sinh ra đã quên hết mà! Cho nên phải nói là sau khi sinh ra chúng ta mới không biết. Như vậy mới đúng.