Cách Cầu Nguyện Thượng Đế Tốt Nhất

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Costa Rica
Ngày 6 tháng 2, 1991(Nguyên văn tiếng Anh)
V: Khi vị Sứ Giả Quán Âm ở đây, cô ta dạy chúng tôi những điều rất hay. Cô ta nói chúng ta phải cống hiến cho Sư Phụ trong mọi việc làm, dù tốt hay xấu, và không bị lệ thuộc vào kết quả của công việc, như vậy sẽ không bị chướng ngại. Tôi nghĩ tôi hiểu một chút những gì cô ấy nói, nhưng tôi muốn hiểu thêm.


Đ: Không phải quý vị cống hiến tất cả những việc làm tốt và xấu cho Sư Phụ. Quý vị chỉ nên làm việc tốt mà thôi. Nhưng nếu không chắc chắn những việc đó có thật sự tốt như quý vị nghĩ hay không, thì nói: "Sư Phụ ơi, con cố gắng hết sức để hiểu. Con nghĩ việc đó là tốt, nhưng nếu nó xấu, xin tha thứ cho con. Chặn nó lại, hoặc giúp con hiểu là nó xấu." Như vậy thì không sao. Hay quý vị viết thư hoặc hỏi trong khi thiền, tới khi nào nhận được câu trả lời chắc chắn. Nếu cần gấp mà không làm được vậy, không nhận được câu trả lời bên trong vì quý vị có quá nhiều, hoặc không thể đợi trả lời sau, thì cầu: "Nếu nó xấu, xin tha lỗi cho con. Con không cố ý làm chuyện xấu, nhưng sự hiểu biết của con là như vậy. Con tưởng nó tốt, con làm hết sức mình." Vậy đó. Có thể ý cô ấy là như vậy.

Nhiều khi ngôn ngữ không thể diễn tả được hết. Có thể, còn một ý nghĩa nữa là bất cứ những gì chúng ta làm, dù việc đó đối với chúng ta không dễ chịu hoặc là ghê gớm, chúng ta phải làm với chủ ý tốt và nhân danh Sư Phụ mà làm. Dù việc đó có kết quả hay không, chúng ta vẫn cống hiến việc đó cho Sư Phụ và vui lòng. Vậy thôi. Có thể là như vậy. Hiểu rõ chưa? Nhưng đừng cố ý làm điều xấu rồi nói rằng: "Tôi làm cho Sư Phụ."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại buổi cộng tu tại Colorado Springs, Mỹ Quốc.
Ngày 14 tháng 5, 1991 (Nguyên văn tiếng Anh)V: Tôi cứ thắc mắc giữa hai điều, theo ý Thượng Đế hay là muốn Thượng Đế biết; xin Thượng Đế, nhưng lại cảm thấy rằng xin như vậy có thể làm giới hạn những gì vĩ đại hơn mà Thượng Đế đang có. Như vậy tôi nên làm sao?


Đ: Quý vị hỏi câu hỏi này rất thông minh. Nếu cần phải xin, cứ việc xin. Thượng Đế biết cho bao nhiêu. Ngài sẽ không cho trong giới hạn của quý vị, mà trong giới hạn của Ngài, nếu là Thượng Đế. Lo gì? Cứ hỏi khi nào cần hỏi. Khi đứa trẻ còn quá nhỏ, nó không thể giả bộ làm người lớn không muốn sữa. Nếu quý vị cần sữa, cứ xin. Sau này lớn lên quý vị sẽ bỏ. Đừng lo. Thượng Đế biết quý vị thật sự muốn gì.


V: Chúng ta có thể hướng vào trong và xin Thượng Đế được không?


Đ: Ồ, được chứ. Quý vị có thể xin và nói rằng: "Thượng Đế ơi, có lẽ con không nên xin Ngài điều này, nhưng con vẫn cứ xin, cho con được yên lòng. Ngài cho hay không cho, là tùy ý của Ngài. Ngài biết con cần điều gì. Con xin, nhưng Ngài không cần phải cho những gì không tốt cho con."