Khi Từ Chùa Paris Về

Thiền Sư Thanh Hải

Ta về bỗng lạ nhà xưa
Chừng như đã mấy mươi mùa thu sang !

Vườn sau phủ ngập lá vàng
Cỏ gầy phơ phất bên hàng dậu thưa .
Trời buồn ứa mấy hàng mưa
Chim chiều đâu vắng hững hờ cành khô .

Ta đi thơ thẩn quanh hồ
Lòng như Lưu , Nguyễn * ngẩn ngơ nẻo trần !.Đức Quốc

* Lưu , Nguyễn :
Nhân vật chính trong truyện "Đào hoa Nguyên ký".