Bài Đặc Biệt Về Việc Bảo Vệ Môi Sinh
Cứu Vãn Địa Cầu Bằng Cách Bảo Vệ Môi Sinh


Thế kỷ vừa qua, nền văn minh thế giới đã trải qua một thời kỳ tiến bộ mau chóng về kỹ thuật và công nghiệp. Mặc dù sự tiến triển này đã đem lại cho đời sống chúng ta nhiều tiện nghi và mở mang về kinh tế, nhưng địa cầu đã phải trả một giá rất cao. Môi trường thiên nhiên đẹp đẽ đã bị phá hoại bởi bầu không khí ô nhiễm, và những tài nguyên giới hạn của quả đất đã cạn dần vì sự lạm dụng bừa bãi của con người. Sư Phụ có lần nói: "Quả đất này rất đẹp! Tôi không muốn nó bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy. Con người thế giới này bỏ ra rất nhiều tiền để lên mặt trăng nhưng lại tiêu rất ít trong việc săn sóc địa cầu. Như vậy là không đúng!"

Mặc dù chỉ là khách của tinh cầu, chúng ta cũng nên nghĩ tới thế hệ tương lai và tất cả những chúng sinh khác đang sống ở đây. Mỗi người trong chúng ta có bổn phận thương yêu săn sóc cho quả đất đẹp này. Ngoài việc khuyến khích chúng ta tu hành chăm chỉ và bảo vệ địa cầu, Sư Phụ đã liên tục dạy đồng tu, từ những năm Ngài mới ra thuyết pháp, cách tiết kiệm năng lực và gìn giữ môi trường thiên nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Những khái niệm hướng về tương lai của Sư Phụ vô cùng thấu suốt, tỉ mỉ hơn cả những lý tưởng bảo vệ môi sinh mà các chuyên gia, những nhà thông thái chủ trương. Thậm chí trước khi thế giới biết đến những thay đổi về khí hậu và môi sinh, Sư Phụ đã cảnh cáo loài người và đề nghị những giải pháp thực tế cho vấn đề trọng đại này: Ăn chay và trồng cây. (Xin coi bài giảng năm 1994 của Sư Phụ tại Nhật: "Cách Cứu Thế Giới Khỏi Ngày Tận Thế".) Sự hiểu biết và khái niệm tổng quát này có thể không phải là những lý thuyết cao siêu nhưng vô cùng hiệu nghiệm và rất dễ dàng áp dụng. Qua lời nói và hành động của Sư Phụ, chúng ta được chứng kiến và học hỏi một quyển kinh sống với trí huệ của một vị Minh Sư đắc đạo.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung Tâm Shatin, Hồng Kông
Ngày 11 tháng 9, 1993(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Tinh cầu của chúng ta thời đại hiện nay đang bị tàn phá nặng nề, cây cối bị chặt, rừng trên núi bị phá hoại bừa bãi. Nhiều nơi đẹp đẽ bị tàn phá chỉ còn sa mạc. Mỗi năm lại hiện lên những sa mạc mới. Xem thống kê thì biết. Khí hậu địa cầu thay đổi ngày càng rõ rệt, trở thành kỳ lạ với nhiều bão tố, nạn động đất xảy ra, nhiệt độ biến chuyển thình lình. Mực thủy ngân lên cao ở những nơi khí hậu đáng lẽ lạnh và xuống thấp ở những nơi khí hậu đáng lẽ ấm. Thân thể chúng ta khó ứng biến kịp thời với những thay đổi đó. Thí dụ như chúng ta đang quen sống ở Hồng Kông nơi thời tiết bắt đầu mát vào tháng 9, tháng 10, rồi trở lạnh tháng 11 và tháng 12. Thân thể chúng ta đã biết ứng biến theo những thay đổi thường niên như vầy, một sự chuyển biến thình lình sẽ làm cho cơ thể khó chịu. Chúng ta có thể mắc bệnh và bị nhiều chuyện khó khăn.