Hồi 3
Thiết Diện Nhận Làm Tôi Tớ Lữ Hậu


Lữ Hậu nhìn Thiết Diện mang mặt nạ sắt và hỏi Lữ Xuân rằng tại sao Thiết diện không cho nhìn thấy bộ mặt thật.

– Muôn tâu Thiết Diện vì bị cọp vồ lúc còn bé nên bộ mặt ghê lắm, thành ra sợ xúc phạm đến mẫu hậu nên không dám để mặt thật ra.

– Thôi được ta miễn chấp, cho phép người được ngồi ...

– Thiết Diện và Lữ Xuân ngồi trên đôn trong khi Lữ Hậu ngồi lên long sàng giữa hầm trong cung cấm.

– Muôn tâu đây là bản đồ vô lăng của Hạng Võ ...Lăng trên núi Thu Phong chỉ là lăng giả, mà lăng mồ thật của Hạng Vỏ dưới đáy núi Nghinh Thủy Sơn.

Muốn vô lăng phải lên lầu nghinh phong rồi từ đó có cửa bí mật đi xuống lăng nhưng trên đường đi có nhiều cạm bẩy lắm ...

– Ta muốn đích thân theo dõi cuộc thám hiểm này, Lữ Xuân nghĩ sao ...

– Muôn tâu, mẫu hậu công việc này có nhiểu bất trắc xin mẫu hậu thận trọng.

– Muôn tâu thần còn phải nhờ một người bạn nữa phụ giúp mới dám tiến vô lăng mộ của Hạng Võ ...Người bạn này là một đạo sĩ và chủ bức họa đồ này ...

– Bạn của ngươi hiện ở đâu ...

– Muôn tâu bạn của thần hiện ở trên núi, bạn thần theo đạo gia, có hấp tinh đại pháp.

– Hấp tinh đại pháp là cái gì ?

– Muôn tâu là một thứ khí công đặc biệt lắm. Kẻ thù muốn dùng phương pháp võ nghệ nào tấng công khi đụng vào người bạn của thần cũng bị bạn thần hút hết nội lực ...

– Ta muốn học hấp tin đại pháp được không ?

– Dạ muôn tâu môn này phải học lúc còn trẻ ...Bạn thần nhờ một kỳ duyên mà học được ...

– Người có biết ai là người thiết kế mồ của Hạng Võ không ?

– Muôn tâu, theo bạn thần thì mồ này do Lý Tư và Triệu Cao xây cho hai người, khi hai người còn thân thiết với nhau. Nhưng sau Lý Tư bị Triệu Cao hại và Triệu Cao bị Hạng Võ bắt sống đã khai báo hết với Hạng Võ nên Hạng Võ dặn con cháu phải sử dụng những lăng mộ này để chôn khi Hạng Võ chết ...

– Bạn thần nắm được phần bí mật của Lăng nhưng cũng chỉ nắm trên lý thuyết như thần ...

– Các ngươi chấp nhận phiêu lưu chứ.

– Muôn tâu được mẫu hậu giúp đỡ chúng tôi không ngán gì cả ...

– Thần Ma biết chuyện này không ?

– Muôn tâu Thần Ma biết một phần ...

– Thần Ma có đề nghị Thích Cơ thám hiểm không ?

– Muôn tâu có, nhưng Thích Cơ bác bỏ vì nói không đủ sức, Thích Cơ chỉ nhờ Thần Ma triệt hạ mẫu hậu ...

– Ngươi đủ sức đối phó với Thần Ma không ?

– Dạ, phải có bạn thần yểm trợ ....

– Bao nhiêu lạng thì làm xong việc này – Bạn thần không phải là người ham tiền bạc, nhưng cần phải có sự giúp đỡ của tổ chức Hắc xã ...Tổ chức này thì họ chỉ làm việc vì tiền thôi.

– Được ta bằng lòng chi và ta sẳn sàng liên kết giới Hắc xã, nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm.

– Thần xin nhận trách nhiệm.

– Vậy từ giờ này ta giao cho nguơi chỉ huy cơ quan đặc vụ của ta. Ngươi sẽ diệt Thần Ma cho ta trước, sau đó thì thám hiểm mồ Hạng Võ ...Tiền bạc cần bao nhiêu thì cứ báo cho Lữ Xuân biết ...Nhớ là ta thu nhận hết những ban hội Hắc xã, từ cái bang thảo khấu tới Hắc điếm tất cả làm việc cho ta, được ta che chở với mục đích duy nhất là phải giúp ta diệt Thích Cơ diệt Như Ý để mẹ con ta lên ngôi ...Ngưởi biết quá nhiều phải biết kín tiếng không có thì bặt tiếng luôn đó.

Thiết Diện nghe Lữ Hậu nói thì vội vàng quì xuống vái ba vái và thề thốt rằng hắn sống làm tôi tớ Lữ Hậu chết làm quỉ không đầu cũng không phụ Lữ Hậu, khiến cho Lữ Hậu hài lòng mỉm cười ra lệnh cho Lữ Xuân lấy vàng bạc và nhung lụa ban cho Thiết Diện.

– Nhớ mỗi ngày báo cáo tình hình tới Lữ Xuân ...Ta cần gì cho Lữ Xuân gọi.

Việc trước mắt là diệt Thần Ma, cô lập Thích Cơ, Như Ý sau đó thám hiểm mồ Hạng Võ, nếu cần ta sẽ cử đội quân đặt biệt tới tăng cường ...Tất cả mọi việc Lữ Xuân nắm hết, mỗi ngày hai lần báo cáo rõ sự tiến triển ...Ta gầy được nghiệp lớn ngươi sẽ có phần ...

Thiết Diện đi rồi Lữ Hậu gọi Lữ Xuân tới dặn dò phải coi chừng kiểm soát chặt chẽ Thiết Diện ...Nếu có gì khả nghi xử lý liền ...Đối với những kẻ đã hợp tác với Thích Cơ cần đề phòng ...

Lữ Hậu cũng dặn Lữ Xuân tăng cường thêm một tổ dò thám Hán Cao Tổ và thêm người theo dõi Tiêu Hà, Hàn Tín ...

– Nghề chỉ huy mật vụ của ngươi là phải luôn luôn nghi ngờ luôn luôn đối phó sơ hở mất đất như chơi nghe chưa ...

Ngươi phải tổ chức theo dõi kẻ thù, ngươi cũng phải tổ chức theo dõi cả bạn nữa ...Ngươi phải giám sát giùm ta xem những người họ Lữ nhà mình có ai có ý khác không ...Phải luôn đề phòng mới hy vọng làm được việc lớn ...Theo dõi thật kỹ Thiết Diện và thánh thượng ...