Vị Minh Sư Cho Thời Đại Chúng Ta

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Miaoli, Formosa
Ngày 4 tháng 11, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)Tôi hy vọng tất cả các quốc gia sẽ đến đem những giáo huấn của chúng ta về cho dân họ, tất cả các chính phủ, các nhà lãnh đạo và tất cả các phụ huynh sẽ thâu nhận những giáo lý tinh khiết này vào gia đình họ, đất nước họ, vào những tổ chức của họ, và như vậy sẽ làm thế giới trở thành thiên đàng.

Lúc bấy giờ, nếu người ngoại tinh có đến chúng ta vẫn không màng. Họ đến hay không đến cũng chẳng làm gì được chúng ta. Bởi vì chúng ta mạnh. Họ làm gì được những người như vậy, những người trong sạch, thơ ngây như thiên thần không làm điều gì sai quấy? Nếu có đến họ cũng chỉ có thể học hỏi từ chúng ta. Nếu họ xấu thì họ sẽ học hỏi và trở thành tốt. Chúng ta chống lại người ngoại tinh bằng cách đó, nếu họ xấu. Bằng không, làm sao đánh lại với họ được? Nếu họ thật sự xấu như trong truyện, thì chúng ta đánh lại họ bằng cách nào? Chúng ta còn dở hơn họ nữa, một số chúng ta. Như vậy làm sao đánh lại họ nếu mình không văn minh như họ?

Hôm nay, ở núi sau có người nói với tôi về sự tiên đoán của Nostradamus về thế kỷ này, kỷ nguyên thuần khiết của chúng ta bây giờ, rằng sẽ có một vị Thầy xuống trần, một Đấng Cứu Thế. Trong sách ông tiên đoán người đó sẽ như thế nào, và có những dấu hiệu bí mật gì, không hẳn là bí mật rõ rệt. Thậm chí cũng nói đến tên của vị đó. Họ nói với tôi rằng điều đó quá rõ rệt, và hỏi tôi có biết không. Tôi không biết điều đó là gì.

Người ấy nói rằng có thể một ngày nào đó cả thế giới sẽ đến kiếm vị Thầy này. Và họ biết người đó đang ở Miaoli. Không biết họ có tìm được vị Thầy nào ở Miaoli không? Nhưng sự dạy dỗ, giáo lý của chúng ta rất tốt. Nó ảnh hưởng rất mạnh đến gia đình và đất nước. Đôi khi nó ở dưới gầm bàn, nên không ai biết chúng ta đang làm gì.