Khi được ở bên cạnh Sư Phụ , chúng ta làm điều gì cũng đều liên hệ đến thiền . Lúc cần thiết , Sư Phụ tùy duyên vận dụng tám vạn bốn ngàn pháp môn để giáo hóa và thức tỉnh đồng tu . May mắn thay , chúng ta có được một vị Minh Sư truyền pháp , và dạy dỗ qua lời nói và hành động của Ngài . Từ sự nỗ lực tu hành , chúng ta biết được sự vĩ đại của chính mình , sự cống hiến vô ngã , và tinh thần hy sinh cho thế giới .

Trong thời gian Thiền Tam , Sư Phụ đã kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện tu hành thật cảm động . Trong ái lực gia trì của Sư Phụ , những câu chuyện này đã sưởi ấm và cổ võ được những linh hồn đang phấn đấu tiến bước trong mùa đông rét mướt .


Còn Vĩ Đại Hơn Sư Phụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại đạo tràng Tây Hồ , Formosa ,
Ngày 29 tháng 12 , 1994 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)Có một vị Minh Sư thuộc giai cấp Bà La Môn . Ở Ấn Độ có rất nhiều giai cấp , Bà La Môn là một trong những giai cấp khá cao . Vị Minh Sư này rất nghèo , ông có một người đệ tử bán vải , vị đệ tử này rất giàu có , nhưng là một người rất bần tiện , đầu óc hẹp hòi .

Có một ngày , vị Minh Sư Bà La Môn này cần một mảnh vải , vừa bền , vừa đẹp để gói những pháp khí của ông , ví dụ như chuông , mõ , kinh điển v.v... Người tu hành Brahmin của Ấn Độ rất trọng những pháp khí này . Cho nên ông mới đến nhà người đệ tử bán vải giàu có nọ , hỏi anh ta có thể cho ông một mảnh vải như thế không .

Người đệ tử nọ nghe xong mới nói với thầy mình rằng : "Không có ! Sư Phụ , xin lỗi ! Nếu Ngài đến sớm một chút , thì con nhất định có loại vải đó . Nhưng Ngài lại đến quá trễ , vừa rồi con mới bán cho người ta , bây giờ không còn loại vải tốt đó nữa . Xin lỗi !" Sau đó anh còn nói tiếp : "Nhưng con sẽ nhớ là Ngài muốn loại vải này , con sẽ nhớ , xin Ngài hãy thường nhắc con , lúc có con sẽ tặng Ngài ." Tuy nhiên , luôn luôn là không có (Sư Phụ cười).

Có một ngày vị Minh Sư nọ trở lại , lần này vợ của người đệ tử giàu có này ở phía sau lén nghe , bà ta bèn cùng với người làm đuổi theo vị Minh Sư của chồng mình , hỏi vị Minh Sư rằng : "Vừa rồi Ngài yêu cầu điều gì mà chồng tôi không tặng cho Ngài ?" Vị Sư Phụ của chồng bà mới kể lại đầu đuôi câu chuyện , nói rằng ông cần một mảnh vải đắc tiền để gói những pháp khí của ông , nhưng chồng của bà nói không có loại vải này . Người vợ của người đệ tử nọ liền nói : "Ngài đừng lo , sáng mai Ngài nhất định sẽ có , không phải một miếng , mà là hai miếng , con xin hứa với Ngài ."

Hôm đó sau khi chồng của bà bán vải trở về nhà , người vợ mới hỏi : "Anh đã đóng cửa tiệm chưa ?" Người chồng liền nói : "Đóng rồi ." Người vợ nói : "Bây giờ anh hãy mau trở lại tiệm , mang hai mảnh vải nọ về đây cho em ." Người chồng hết sức kinh ngạc hỏi : "Ồ ! Tại sao lại gấp như thế ? Ngày mai anh đem về cho em được không ? Anh nhất định có , nhưng mà ngày mai có được không ?" Người vợ nói : "Không được , bây giờ em muốn hai mảnh vải ấy , ngay bây giờ ! Có phải là anh không muốn cho em không ? Phải không ? Hả ?" Người chồng đương nhiên nói : "Không phải , không phải ! Anh đi ngay , anh đi lấy ngay ! OK !" Tội nghiệp người chồng giàu có nọ , bây giờ anh ta không phải nói chuyện với người Sư Phụ hiền lành ngờ nghệch nữa, mà là nói với người vợ vĩ đại của mình.