Chương 25


Quân phòng thành càng nổi trống chiêng cấp bách hơn.
Trong hậu cung, Thái Hậu và An Quốc Thiếu Qúy choàng tỉnh kinh hoàng, sứ giả huy động toàn thể binh tướng kéo đến các cổng thành.
Lão tăng Phù Ma độ chừng quân Hạnh Hoa Thôn kéo đến vây thành nên hăng hái ra trận quyết phục thù cho chủ tướng.
Công tử Phi Hồng Phong đã biết rõ tin cha nên cũng đem toàn thể võ sư trong dinh ra tiếp ứng.
Bọn chúng đều nghĩ là trận quyết định sự sống còn của chúng nên đồng liều chết để bảo vệ Phiên Ngung.
Sau khi lược trận, An Quốc Thiếu Qúy thấy rõ hoàng thành đang bị "Nội công, ngoại kích" nên họp các tướng chỉ dạy phương cách phòng thủ rồi tự mình xông ra cửa thành phía Bắc, nơi mà quân sĩ đang gặp phải sức công hãm ráo riết của quân phản loạn.
Các tùy tướng của An Quốc Thiếu Qúy đều lên ngựa tiếng về phía ba cổng thành Tây, Nam, và Đông để điều khiển muôn binh.
Riêng quân sĩ Phi Hồng Phong và lão tăng Phù Ma được giao trọng trách càn quét loạn quân trong nội thành.
Tiểu Lý bá và Anh Kiệt từ lúc được lệnh của Lữ Quốc Công, tận lực đốc xuất nghĩa quân đánh phá các cổng thành để rước đại quân bên ngoài.
Chỉ có Lệ Hồng vì quá căm thù Cù Thị nên kéo quân tiến thẳng vào hoàng cung.
Phù Ma và Phi Hồng Phong đem quân ra cổng thành thì thấy rõ ý định của Tiểu Lý Bá và Anh Kiệt nên xua quân lướt tới chận lại, hai người giục ngựa tới đó Tiểu Lý Bá và Anh Kiệt đã từng nghe danh Phù Ma nên Tiểu Lý Bá rất dè dặt, riêng Anh Kiệt và Phi Hồng Phong đều không lạ gì nhau nên nhìn thấy nhau là quyết chiến ngay.
Song Phi Hồng Phong là chàng công tử bột, tài nghệ là bao nên qua vài hiệp đã bị Anh Kiệt áp đảo. Hắn thét vang lên, kêu gọi người đến giúp:
- Các võ sư đâu? Hãy bắt tên giặc này cho ta....
Bọn võ sư đang chận đánh nghĩa quân vội vàng giục ngựa lướt tới bao vây Anh Kiệt như một bầy hổ đói.
Anh Kiệt cười lên khanh khách:
- Lũ khốn khiếp ? Phi Hồng Phong bình thường nuôi dưỡng chúng bây để dùng vào những lúc này đây? Hãy ráng mà trổ tài kẻo uổng mạng trước lưỡi kiếm của ta.
Câu nói của chàng làm cho hơn mười tên võ sư tức giận như điên cuồng, vây chặt lấy chàng, đâm chém túi bụi. Anh Kiệt nhẹ nhàng biến chuyển, dùng thanh Kiếm Vũ linh chống trả không ngừng.
Chàng dùng toàn những thế kiếm bí truyền hạ lần hồi bọn võ sư của Phi Hồng Phong...
Chúng ngã gục từng tên một trước những lằn kiếm hư hư thực thực, khiến Phi Hồng Phong hồn phi phách tán.... Hắn thấy rõ tài nghệ của Anh kiệt thật là vô địch nên quay nhìn Phù Ma như cầu cứu....
Hắn nào ngờ Phù Ma tài giỏi thế kia mà từ nãy giờ vẫn không hạ nổi Tiểu Lý Cả hai đều trổ hết tài nghệ của mình để áp đảo nhau.
Từ lâu lắm rồi. Tiểu Lý Bá mới gặpphải một tay đối thủ xứng tài. Chàng không biết chính hắn đã hãm hại dưỡng phụ chàng ở Cao Đồng.
Nếu biết được có lẽ chàng sẽ liệu thế giết chết hắn sớnl hơn để trả thù. Phù Ma quả tình cũng khiếp sợ của chàng hiệp sĩ nước Nam. Lão đã già và trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, song lần thứ nhất trong đời, lão thấy mình khó hơn tài nghệ của Tiểu Lý Bá. Lão chăm chú tất cả tâm thần vào những thế kiếm của mình, đâu có thời giờ nghĩ đến Phi Hồng Phong và bọn võ sư.
Tên võ sư cuối cùng vừa bị chém rơi xuống ngựa thì Anh Kiệt đã lướt tới bên Phi Hồng Phong. Hắn kinh hoàng không còn thiết nghĩ đến việc giao đấu nữa, mở đường thoát thân.
Anh Kiệt toan đuổi theo, giết hắn đi, nhưng hình ảnh đau khổ của Phi Hồng Yến đột nhiên hiện lên trong óc chàng.
Anh Kiệt ghìm cương ngựa lại...
Nhưng Phi Hồng Phong đã đến ngày tàn nên đoàn nghĩa quân đang thắng thế vội lắp tên bắn vút theo.
Anh Kiệt toan ngăn lại nhưng đã trễ. Phi Hồng Phong trúng tên kêu rú lên thảm thiết, ngã nhào xuống ngựa.
Anh Kiệt vừa chạy lại toan tiếp tay với Tiểu Lý Bá hạ Phù Ma, nhưng chàng hiệp sĩ thôn Cao Đồng quát to lên:
- Vũ huynh đừng bận tâm vì đệ. Hãy mở cổng thành cho quân sĩ tràn vào đã.
Anh Kiệt vội vã vâng lời, giục ngựa lướt tới....
Nghĩa quân ùn ùn theo sau, khí thế hùng mạnh vô cùng. Nhưng quân hán được lệnh tử chiến để giữ cửa thành nên nghĩa quân phải dội trở lại.
Bên ngoài, lúc bấy giờ đại quân của Lữ Quốc Công cũng đang công hãm ráo riết quyết hạ được thành trước khi trời sáng.
Tất cả những phương thế nhập thành đã tập dợt lâu nay, đều được đem ra áp dụng.
Từng đoàn quân lướt tới, liều mình dưới trận mưa tên của quân Hán, liệng câu liêm để móc thang dây hay dựng thang cây để leo vào.
Bên trong quân Hán cố sức bắn tên, gỡ những móc câu liêm và xô ngã lulullg thang cây bắt sát vào thành.
Nơi nào nghĩa quân tràn lên quá đông, chúng dùng đá đổ xuống hay lấy nước, dầu sôi chế vào đầu.
Nghĩa quân lớp chết, lớp bị thương càng lúc càng nhiều mà vẫn không lấy được thành.
Thái Tử Kiến Đức lộ vẻ lo âu, khẽ bảo Lữ Quốc Công:
- Thành này tiên vương xây rất kiên cố, sợ quân ta công hãm không nổi đâu.
Lữ Quốc Công an ủi Thái Tử:
- Thái Tử đừng lo, sớnl muộn gì chúng ta cũng chiếm được Phiên Ngung Thành, vì dân chúng đều theo ta.
Tuy nhiên ông cũng lo lắng trong lòng. Sao mãi mà Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ Hồng không mở được cổng thành?
Có điều gì trắc trở chăng? Hay là cả bọn đang lâm nguy ?
Nghĩa quân công hãm mãi không lấy được thành, bắt đầu thối chí.... Thây chết quá nhiều, chồng chất trước cổng thành.
Trong khi đó đại quân của Hạnh Hoa Thôn cũng vừa đến.
Liêu Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà lão hiệp thấy lửa rực trời liền xua quân tiếp ứng Nghĩa quân được tăng cường, trở lại hăng hái như cũ và cố liều chết tấn công mãnh liệt hơn.
Liêu Cốc, Tiêu Hà ra mắt Thái Tử và Lữ Quốc Công, thuật rõ tình hình khắp nơi.
Thái Tử Kiến Đức rất đẹp dạ, bảo các lão hiệp:
- Chỉ còn một trận đánh cuối cùng này là lê thứ sẽ được an cư lạc nghiệp ? Ta trông cậy ở các khanh.
Liêu Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà lão hiệp vâng dạ, giục ngựa đi ngay.
Quân sĩ thấy nhị vĩ lão hiệp không rời xa họ một phút càng hăng hái hơn lên.
Toán này ngã xuống thì toán khác lên thay. Xác chết chồng chất lên nhau làm bậc thang cho quân sĩ tràn lên thành.
Đội phòng thành của An Quốc Thiếu Qúy rúng động trước sự tấn công mãnh liệt của quân Hạnh Hoa Thôn. Tên lửa dầu sôi dự trữ đã cạn, quân sĩ trên thành đã chết quá nữa, khí thế suy kém hẳn....
An Quốc Thiếu Qúy nhìn trận thế thấy rõ cơ nguy nhưng chưa biết liệu sao?
Trong khi đó quân chúng Phiên Ngung Thành đã qua cơn sợ hãi, bắt đầu tiếp tay với nghĩa quân công phá khắp nơi.
Quân Hán phần phải đàn áp sức quật khởi của dân chúng bên trong, phần phải chống trả sức tấn công bên ngoài nên suy giảm sức chiến đấu rất mau.
Do đó, Anh Kiệt và đoàn nghĩa quân mới thắng thế được ở cổng thành hướng Nam.
Anh Kiệt như mãnh hổ giữa quần hồ, chàng tiến đến đâu là quân giặc ngã đến đấy Chúng bắt đầu chạy toán loạn, bỏ trống cổng thành Nam.
Anh Kiệt lướt tới thét bảo nghĩa quân.
- Mở cổng ngay đi ?
Quân Hán trên mặt thành thấy thế nguy hiểm liền quay vào nã tên xuống, nhưng nghĩa quân liều chết trận tới mở cổng.
Quân Hạnh Hoa thôn tràn vào như nước vỡ bờ, túa ra làm ba mặt, tiến đến cổng Bắc, Đông, Tây.
Thấy quân nghịch đã vào được Phiên Ngung, quân Hán không còn thiết chiến đấu nữa, đã yếu thế chúng còn rời rạc hơn và tan rã hàng ngũ trong phút chốc, dù An Quốc Thiếu Qúy cố gắng la hét để giữ thế trận.
Cổng thành hướng Đông tan vỡ, rồi cổng thành hướng Tây cũng không còn.
Quân Hạnh Hoa thôn tràn ngập hoàng thành, đánh đồn quân Hán về cửa Bắc.
Thái Tử Kiến Đức và Lữ Quốc Công theo quân sĩ nhập thành, truyền các tùy tướng vây phủ hoàng cung và bắt An Quốc Thiếu Quý.
Bấy giờ sứ giả Hán triều thấy rõ cơn mạt lộ. Hắn không còn nghĩ đến quân binh và Cù Thị nữa mà chỉ muốn tẩu thoát khỏi vòng vây.
An Quốc giục ngựa lướt tới, truyền quân sĩ mở cổng thành để thoát thân, nhưng cổng thành vừa mở thì bên ngoài Liêu Cốc đạo nhơn, Tiêu Hà lão hiệp và các quân sĩ tràn vào An Quốc Thiếu Qúy bị kẹt giữa vòng vây của muôn binh ngàn tướng nên đuối sức lần và bị Liêu Cốc đạo nhơn chém ngã trước cổng thành.
Tên sứ giả hiểm ác, từng làm xáo trộn triều đình nước Nam, đã đền tội trước quân sĩ và muôn dân.
Mọi người reo hò vang dậy một góc thành.
Họ chợt nhớ đến Cù Thị liền trở vào, theo đại binh tiến thẳng vào hoàng cung, tiếng la hét vang rền đường phố.
- Giết chết Cù Hậu? Giết chết Cù hậu? Họ tràn vào cổng hoàng cung như thác lũ, đập phá tất cả những gì làm vướng chân họ. Cung điện uy nghi phút chốc đã trở thành nơi hỗn loạn chưa từng thấy.
Quân Hán còn sót lại cố giữ hậu cung vì trước lòng uất hận của dân Nam, không chiến đấu cũng phải chết thôi.
Song chúng nào ngờ trước đó, Lệ Hồng đã bí mật kéo quân trèo tường vào Ngự Uyển tìm Thái Hậu. Nàng thuộc đường đi lối bước vì đã một lần vào đây hành thích Thái Hậu nhưng bất thành.
Các nghĩa quân theo chân nàng toàn là những tay giỏi võ nghệ, kiếm cung nên họ vượt vòng thành bao bọc hậu cung rất dễ dàng.
Lúc bấy giờ ở Hậu cung Cù Thị kinh sợ lắm. ác phụ truyền quân sĩ đem Ai Vương sang cung mình để mẹ con được gần nhau.
Nhà vua nhìn nét lo âu trên mặt mẹ, cũng đoán được tình hình bên ngoài.
Từ bao lâu rồi, Ai vương muốn ngăn cản mẹ, trước bao điều tàn bạo, muốn khuyên nhủ mẹ một lời, nhưng bao giờ cũng vậy, trước mặt mẹ, nhà vua cũng thấy Đến giờ phút này, trong cơn nguy biến, ngai vàng sắp đổ, nhà vua cũng thấy mình không đủ sức trách cứ mẹ.
Quân hạnh Hoa Thôn đã tràn vào được hoàng cung, tên lửa bay tua tủa trong vườn Ngự Uyển, Cù Thị nắm lấy tay con nói.
- Con ơi ? Nguy ngập lắm rồi ? Chúng ta biết trốn nơi đâu?
Một giọng nói lanh lãnh phát ra, làm cho Cù Thị khiếp đảm vô cùng.
- A ha? ác phụ bây giờ mi còn muốn thót nữa ư?
Cù Thị và bọn hộ vệ đều kinh hoàng khi thấy một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đang chống kiếm nhìn họ, trước cửa ăn thông ra vườn Ngự Uyển.
Không rõ thiếu nữ là ai nhưng Cù Thị biết chắc là kẻ địch nên thét vang:
- Hộ vệ quân? Bắt lấy con bé đó cho ta....
Thiếu nữ cười vang lên:
- A ha? Chậm quá rồi.... Ngày mai mi không còn nắm quyền tha giết như xưa nữa? Mi còn nhớ chăng một lệnh truyền của mi, mà gia đình ta tan nát. Cha ta chết trong ngục, mẹ ta bỏ thân dọc đường, nhà cửa tan hoang, thân ta như một kẻ lạc loài Ta là con của Hoàng Quốc Kính đây, người mà mi cho bọn thủ hạ lùng bắt bao nhiêu năm trời....
Cù Thị buột miệng kêu lên:
- Trời ? Lệ Hồng ?..
- Phải? Chính ta? Ta trở về rửa hận đây?.. Nàng nói xong bất thình lình phóng tới vung kiếm chém vào đầu Cù Thị.
Hộ vệ quân liều chết chặn nàng lại. Cù hậu run lẩy bẩy, nắm chặt tay Ai vương lôi đi. Nhưng đội nghĩa quân hùng hổ tràn vào đàn áp chúng để tiếp tay với Lệ Hồng.
Thiếu nữ nặng tình cha phóng mình đuổi theo Cù Thị ?
ác phụ đành buông tay con, chạy ra Ngự Uyển, nhưng quá trể tràng, Lệ Hồng đã lướt tới lia ngọn kiếm vào yết hầu.
Cù Thị rú lên một tiếng rồi gục xuống lịm dần đi....
Thái Tử Kiến Đức và các quan đến nơi chỉ còn thấy xác Thái Hậu nằm trên bãi cỏ, Lệ Hồng đang chống kiếm nhìn kẻ thù, sắc mặt dịu xuống dần.
Đợi cho mọi người vào cả trong vườn, Lệ Hồng quỳ xuống trước Thái Tử, Quốc Công và các lão hiệp thưa:
- Tiện nữ quá nóng lòng phục hận, không đợi thương lệnh, xin cúi đầu chịu tội Thái Tử Kiến Đức biết rõ lòng cương trực và hoàn cảnh đau thương của nàng nên phán:
- Khanh hãy bình thân? Ta không bắt tội đâu.
Mọi người liền liếc vào hậu cung, tìm kiếm Ai Vương.
Nhưng vừa bước qua cổng hậu cung, mọi người sửng sốt dừng lại trong lúc toán nghĩa quân của Lệ Hồng vẹt ra, nhường lối. Ai vương gục đầu trên vũng máu, tay còn cầnl chặt đuôi kiếm.
Trước cảnh tình ấy Kiến Đức không cầm lòng được vì dù sao Ai vương cũng là người, vẫn chung giòng máu.
Thái Tử ôm chầm lấy em lay gọi:
- Vương đệ ?... Vương đệ ?...
Rồi người gục đầu xuống vai em.
Bổng nhiên Ai vương hồi tỉnh, mở mắt nhìn Kiến Đức, miệng phều phào:
- Vương huynh ?... Anh... Tha... Tội cho mẹ... Đừng...
Qúa kiệt lực, Ai Vương không nói hết lời, gục xuống chết hẳn.
Thái Tử quá thương cảm, quay nhìn đám nghĩa quân thét hỏi:
- Trời? Sao bây nỡ giết em ta như thế này ? Nó có làm nên tội tình gì đâu?
Nghĩa quân kinh hãi thưa:
- Tâu Thái Tử, đức vua tự xử lấy, nào phải chúng tôi dám phạm đến người.
Kiến Đức ôm Ai vương vào lòng rồi đặt lên sập, đôi mắt mờ lệ, trước cảnh cốt nhục tương tàn.
Lòng Thái Tử buồn khổ vô cùng dù hiện tại người sắp sửa lên ngôi Thiên tử.
Bên ngoài quân sĩ và dân chúng đã diệt hết quân Hán và đang tràn vào hoàng cung, hoan hô vang dậy....
- Vạn tuế hoàng thượng? Vạn tuế hoàng thượng?
Lữ Quốc Công và Liêu Cốc đạo nhơn đến bên Thái Tử khuyên lơn:
- Xin Thái Tử dẹp cơn phiền muộn để ra mắt quân dân.
Kiến Đức từ từ đứng lên, ra trước sân rồng, trong lòng vô cùng cảm kích, trước sự tha thiết của muôn người.
Lữ Gia nhân danh trào thần, quân sĩ và dân chúng xin Thái Tử lên ngôi đem sự thái bình về cho đất nước.
Cuộc lễ bắt đầu, Phiên Ngung rộn ràng vui chơi liên tiếp ba hôm.
Công lao của tướng sĩ và anh hùng hào kiệt bốn phương đều được tưởng thưởng xứng đáng.
Ai muốn làm quan thì được phong quyền tước ? Ai muốn về quê hương thì được ban thưởng vàng lụa, đất đai, nhiều ít tùy theo công khó.
Những tội phạnl được xử phạt nghiêm minh, Ai ai cũng được vừa lòng.
Riêng ĐÔ thống Phi Hồng Xà, quân dân rất căm phẫn với lulullg hành động bạo tàn xưa kia, nhưng trước sự đau khổ của Phi Hồng Yến, không ai nỡ van nài xử tử hắn.
Và trước những lời tâu bày của Lữ Quốc Công và các lão hiệp Hạnh Hoa thôn, vua Kiến Đức truyền đày Phi Hồng Xà ra bờ nam Hải lo việc mò lấy châu ngọc, nơi mà đức vua đã sống qua một thời lao khổ.
Phi Hồng Xà cảm động trước ân huệ của nhà vua, lạy tạ để đi đày?
Kiến Đức định phong tước cho Phi Hồng Yến, để tưởng thưởng công lao của nàng, nhưng thiếu nữ quỳ tâu:
- Bệ hạ ân đức cao dày đã tha chết cho cha thần thiếp, ngàn năm thiếp nguyện kết cỏ ngậm vành, còn dám đâu thọ hưởng quyền tước cao sang. Hơn nữa phận làm con, thiếp phải theo hầu cha, trong những lúc nhọc nhằn.
Nhà vua mấy lần khẩn khoản nhưng nàng nhất định chối từ.
Liêu Cốc đạo nhơn, Tiêu Hà lão hiệp và các hiệp sĩ Hạnh Hoa đều được Đức vua phong tước, nhưng mọi người đều chối từ cả xin trở về đồi Hạnh Hoa và cùng hứa hẹn, bao giờ đức vua cần đến, sẽ có mặt đầy đủ dưới cờ.
Biết không thể nài ép được, nhà vua đành chấp nhận những lời cầu xin đó và truyền bày yến tiệc linh đình để đưa tiễn mọi người.
Giữa khi Phiên Ngung tưng bừng náo nhiệt thì Cù Lạc, Tạ Liên Hồng, Tạ Liên Hoa và đám tàn binh về đến.
Nhưng khi nghe tin Phiên Ngung thất thủ, An Quốc Cù thị và Ai vương bị giết, Cù Lạc kinh hãi kéo quân vượt biên giới về Tàu.
Tên hải tặc Tạ Liên Hồng không nơi nương tựa, đành đem con gái chạy theo.
Khi sang nước Nam này, Cù Lạc hống hách với năm vạn quân, bây giờ trở về không còn được một nghìn tên áo giáp tan tành.
Thật là một sự thất bại chua cay nhục nhã cho Hán triều.
Phi Hồng Yến trước khi lên đường ra bờ Nam Hải, sực nhớ tới dặn dò của Hoa Mai nên tìm gặp Lệ Hồng và Anh Kiệt.
Nàng thuật lại những lời chân thành của Hoa Mai khiến Lệ Hồng xúc động vô cùng.
Nàng nghẹn ngào bảo Phi Hồng Yến:
- Em.... Hiểu rõ sự hi sinh cao quý của Hoa Mai.... Nhưng em đâu nỡ để chị ấy phải buồn khổ một mình.
Anh Kiệt không nói gì cả, chàng ngước nhìn ra ngoài trời, đôi mắt mơ màng như nhớ đến một hình bóng nào.
Chàng tự trách mình gây nên sự buồn khổ cho cả hai người? Nhưng thật tình chàng có vui sướng gì hơn? Trong lòng chàng lúc nào cũng băn khoăn, không biết làm sao cho Hoa Mai khỏi khổ.
Đối với Lệ Hồng ngoài tình yêu, chàng còn có phận sự bảo vệ hạnh phúc cho nàng để đền đáp lạ công ơn của Hoàng Đề Đốc ?
Phải chi ngày xưa, chàng hiểu rõ tình yêu của Lệ Hồng thì chàng đâu có gây nên sự khổ cho Hoa Mai.
Lệ Hồng bỗng nói:
- Em phải trở về Hạnh Hoa thôn ngay bây giờ để tìm chị Hoa Mai. Em không thể để cho chị ấy phải hy sinh như vậy đâu?
Phi Hồng Yến nói:
- Chị Lệ Hồng ? Hoa Mai đã muốn thế, chị còn gây chi điều ngang trái, dở dang? Đành rằng Hoa Mai hiện đang khổ nhưng nàng sẽ quên đi vì mối tình kia vừ a chớnl nở ? Chứ như chị...
Phi Hồng Yến không nói hết lời nhưng Lệ Hồng hiểu ngay là nàng muốn nói tình yêu giữa nàng và Anh Kiệt phát sinh từ thuở nhỏ. Mối tình thầnl kín sâu xa kia khó mà quên được hay thay thế được.
Lệ Hồng quay mặt nhìn Anh Kiệt nói:
- Nhưng dù sao, em cũng phải tìm gặp Hoa Mai....
Anh Kiệt đáp:
- Được rồi, chúng ta hãy xin phép nhị vị bá phụ, lên đường ngay.
Giữa lúc đó Hà Minh bước vào phòng.
Lệ Hồng nhìn Phi Hồng Yến mỉm cười hỏi:
- Hà huynh định ở lại triều để làm quan ư?
Hà Minh vô tình, nào biết được dụng ý trong câu hỏi của nàng, vội phản đối:
- Không ? Đời nào tôi chịu được cuộc sống bó buộc này...
Anh Kiệt vừa nói vừa nhìn Phi Hồng Yến, khiến nàng bẻn lẻn cúi đầu.
- Hiền muội quên rằng Hà huynh còn bận ra bờ Nam Hải sao?
Hà Minh vụt hiểu Anh Kiệt và Lệ Hồng trêu chọc mình, quay lại mỉm cười, nhưng cả hai đã ra khỏi phòng để mình chàng và Phi Hồng Yến ở lại bên nhau.
Rời khỏi Phiên Ngung Thành, Anh Kiệt, Lệ Hồng giục ngựa ngày đêm không nghỉ.
Bận rộn trong việc đánh chiếm Phiên Ngung, không ai bảo cho chàng rõ Vũ phu nhơn mất tích. Đến lúc chàng xin phép nhị vị bá phụ đưa Lệ Hồng về Hạnh Hoa Thôn, Liêu Cốc đạo nhơn mới nhớ ra và báo tin chẳng lành.
Anh Kiệt, Lệ Hồng kinh hãi lên đường ngay không dám chậm trễ một phút.
Hai người về đến Hạnh Hoa Thôn vào một buổi chiều hết nắng. Sương mù lớp lớpbay trong không gian như lulullg vâng mây loãng mang hơi lạnh của trời đêm về với núi ngàn.
Anh Kiệt buồn bã nhìn cảnh tàn phá dưới chân đồi, sau bao trận chiến đấu chống quân hải tặc và quân binh Hán triều.
Quân canh trên đồi thấy dạng hai người về, đã biết ngay nên reo mừng tở mở vì mấy ngày trước, tin thắng trận ở Phiên Ngung đã loan về đến đây.
Quân sĩ và dân chúng Hạnh Hoa thôn đã tuôn xuống triền đồi vui mừng hỏi thăm rối rít khiến Anh Kiệt và Lệ Hồng cũng vui lây.
Hai người lên đến Chiêu Anh Quán thì cùng xuống ngựa, sửng sốt nhìn Vũ phu nhơn đang đứng trước cổng quán bình an vô sự.
Anh Kiệt reo mừng chạy tới ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ ? Mẹ Ơi ? Mẹ đã thoát nạn rồi ư?
Vũ phu nhơn ràn rụa nước mắt nói:
- Phải? Mẹ nhờ chàng Hiệp sĩ lạ mặt cứu thoát, đưa vào ẩn trong núi. Đến lúc bình yên, mẹ trở về Hạnh Hoa thì đại binh của Liêu Bá Phụ đã lên đường đi Phiên Ngung.
Anh Kiệt vội hỏi:
- Chàng hiệp sĩ ấy đâu? Xin mẹ cho con được tạ Ơn người....
Vũ phu nhơn buồn bã đáp:
Chàng bị thương khá nặng nên đã trút linh hồn dù mẹ hết lòng săn sóc.
- Trời ?
Lệ Hồng đến ra mắt phu nhơn? Bà nắm chặt lấy tay nàng, ôm sát vào lòng:
- Ta hay tin đau đớn của cha con từ mấy tháng nay. Thôi con đừng buồn nữa.
Lệ Hồng cảm động, ôm chặt lấy bà như muốn tìm một chúc hơi ấm của bậc mẹ hiền.
Một lúc nàng khẻ hỏi:
- Thưa bá phụ? Bệnh tình của Hoa Mai như thế nào?
Sao chúng con không thấy nàng?
Anh Kiệt và Lệ Hồng nhìn nhau, trong lòng lo ngại có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Vũ phu nhơn bước lại án thư, mở nắp hộp lấy ra một phong thư trao cho Lệ Hồng nói:
- Câu chuyện của các con mẹ đã hiểu? Hoa Mai đã nói rõ ngọn ngành. Trước khi ra đi nó nhờ mẹ trao bức thư này cho các con.
Lệ Hồng, Anh Kiệt cùng thốt lên một lượt:
- Trời? Hoa Mai đã đi rồi? Tự bao giờ vậy mẹ?
Vũ phu nhơn chậm rãi đáp :
- Vừa hay tin chiếm được Phiên Ngung thành. Thái Tử lên ngôi thì Hoa Mai mời mẹ vào phòng riêng, nói rõ đầu đuôi câu chuyện và yêu cầu mẹ tái hợp cho hai con. Nàng nhờ trao phong thư này lại cho Lệ Hồng rồi đi ngay. Mẹ cố cầm giữ nàng. Nhưng Hoa Mai không nghe vì đoán chắc các con sẽ trở về.
Lệ Hồng nghẹn ngào mở thư ra đọc:
' Vũ Huynh và Lệ Hồng hiền tẩu.
Em tiên đoán thế nào anh chị cũng trở về Hạnh Hoa thôn tìm em nên mới có bức thư này.
Em tin tưởng như cậy vì em hiểu rõ tấm lòng cao cả của chị Lệ Hồng:
Thà chịu hi sinh tình yêu duy nhất của mình, còn hơn để em phải khổ! Và cũng vì tâm hồn cao quý của chị mà em phải ra đi, để cho đươc xứng đáng là em của chị.
Chị Lệ Hồng.
Từ nay chị đừng tìm em nữa. Em đi vì không muốn làm chị đau khổ đấy thôi.
Em trở vềở gần đây. Khi anh chị thành gia thất.
Vũ huynh cũng đừng nghĩ đến em nữa! Chúng ta biến đổi mối duyên kỳ ngộ thành tình yêu ruột thịt lâu bền. Chắc anh cũng đồng ý với em.
Hiện tại, em đã hết buồn và bắt đầu thấy yêu đời như trước...
Chúc anh chị nhiều hạnh phúc! " Tiểu muội.
Hoa Mai Lệ Hồng ngừng đọc nhìn ra ngoài trời đêm. Bóng tối phủ trùm lên vạn vật.
Giờ phút này không biết Hoa Mai đã ở phương trời nào?
Nàng đã tìm được nơi nghỉ trọ hay đang dong ruổi ngựa giữa rừng sương....
Vũ phu nhơn bỗng nói:
- Hai con đừng buồn nữa và hãy nghe lời Hoa Mai. Mẹ hiểu rõ tính khí của nó, một khi nó đã quyết tâm thì đến chết nó cũng giữ lời ?
Anh Kiệt, Lệ Hồng cúi đầu không đáp.
Phu nhân nhìn hai người mỉm cười bước ra khỏi phòng.
Tự dưng Lệ Hồng cảm thấy e thẹn một mình. Nàng nghĩ đến một đêm nào đó trong vườn nhà nàng, hai người đã đứng cạnh nhau và lòng nàng cũng rung động như hôm nay.
Nhưng trong đêm xưa, hai người chưa hiểu được lòng nhau, chớ như bây giờ....
Lệ Hồng không nghĩ thêm nữa, đôi má đỏ hồng lên.
Anh Kiệt ngước nhìn người yêu:
đôi mắt nàng sáng long lanh như đôi vì sao nhỏ giữa tròi đêm.
Tình yêu tràn ngập trong lòng, cả hai cùng nghĩ đến những ngày vui sẽ đến....


Hết