Hồi 12 - ĐẠI PHÁ HOẠT THI


Trống canh tư đã điểm, dưới ánh trăng sáng dịu, trên một ngọn tiểu sơn giữa Tế Nam phủ và Tung sơn đang là long tranh hổ đấu, tiếng quát tháo vang dội một góc trời, bóng người tả xung hữu đột ai nấy đều đang thi thố mọi ngón quyền cước bình sinh tuyệt học cùng địch nhân quyết đấu sanh tử. Giữa đám người đang tung hoành chập chờn lại thấy một chiếc giường bát bảo trang trí vô cùng sang trọng, người nằm trên giường là một nữ lang dung nhan tuyệt thế, phía trước có một lam y thiếu nữ đứng hộ vệ.
Đối diện cách chiếc giường bát bảo không xa có bảy người đang đứng, trong số này thấy có đủ cả tăng, đạo, nhân, họ chính là Chưởng môn nhân của bảy đại môn phái. Chợt một bóng người lao vút tới nhanh như tên bay, người nọ đến trước mặt bảy người thì dừng lại chỉ thấy người này vận trường bào đỏ, lưng đeo gùi. Đó chính là Tích Thư Nhân, đã nghe thanh âm sang sảng của Tích Thư Nhân :
- Cừu Thế Dâm Oa, nếu ngươi còn vọng tưởng muốn tận diệt bảy đại môn phái...
Thiếu nữ nằm trên giường chính là Cừu Thế Dâm Oa, đã nghe nàng cất giọng băng lạnh :
- Ngươi tưởng có thể phá giải được mê hương là đã phân thắng bại rồi sao? Hừ, ngươi hãy mở to mắt ra mà xem sát thủ kiếm của lão nương? Vốn lão nương có ý xử trí riêng với bảy đại môn phái, nhưng việc này đã qua sáu, bảy mươi năm, tiểu tạp chủng các ngươi vốn không hiểu nội tình, nên lão nương tạm tha cho lần này, mau cút đi cho khuất mắt.
Tích Thư Nhân cười ha hả :
- Ngươi đừng quá đề cao mình, có bản lãnh gì thì hãy mang ra thử.
Cừu Thế Dâm Oa cười nhạt :
- Thử thì thử, tứ tì nữ, thoái bộ mau?
Lời vừa dứt, chiếc giường bát bảo bỗng bay lên, lao ra ngoài hai mươi trượng. Cừu Thế Dâm Oa lại quát :
- Các ngươi đều thối lui ra ngoài mười trượng?
Thiếu Lâm chưởng môn cũng hô Phật hiệu :
- A di đà Phật. Tất cả cao thủ của bảy phái xin thoái lui mười trượng.
Đã thấy người của song phương đều thối lui ra hơn mười trượng. Lại nghe Thiếu Lâm chưởng môn nói :
- Tích Thư thí chủ, Thiếu chủ đâu?
Tích Thư Nhân đáp :
- Bẩm Thiếu Lâm chưởng môn, theo lời Tam Bí Ngũ Dũng thì Thiếu chủ cùng ba nhân vật thần bí giao thủ, Thiếu chủ thần công đã luyện thành, lại có Thần Quan Tú Sĩ hộ vệ quyết không có gì phải lo sợ.
Thiếu Lâm chưởng môn khẽ gật :
- Nhưng hiện tại đang là lúc chánh tà sắp phân tranh vì sao Đông Phương Thiếu chủ không chủ trì đại cục?
- Trước khi Thiếu chủ chưa xuất hiện môn hạ của Tam Bí tạm thời do thiền sư chỉ huy, thiền sư cứ an tâm, có môn hạ của Tam Bí ở đây thì không phải lo gì cả, hơn nữa tại hạ biết rõ tính khí của Thiếu chủ, nếu không có phát hiện gì trọng đại ắt sẽ không chậm đến.
- Lão nạp tuy cũng nghĩ vậy, nhưng đối phương có quá nhiều cao thủ, mà bảy đại môn phái vì chân kinh mất đã nhiều năm, nên nay võ công...
- Xin thiền sư ra tâm, môn hạ của Tam Bí là Ngũ Dũng, Ca Vương, Thiên Sứ, Quỷ Tinh Linh đã hóa trang thành cao thủ của bảy phái là Võ Đang, Thanh Thành, Thiếu Lâm tam lão. Thiền sư có phá hiện gì khác lạ không?
- Ngoài trăm trượng, nhân ảnh trùng trùng có lẽ đó là cao thủ của các phái trong võ lâm có ý tới đây quan chiến. Tích Thư Nhân, lão nạp hiểu dụng ý của thí chủ là muốn chấn hưng thần uy của bảy đại môn phái, lão nạp thực vạn phần cảm kích...
Tích Thư Nhân vội hạ giọng ngắt lời :
- Xin đại sư hãy lưu ý xem...
Lời còn chưa dứt ai nấy đều đưa mắt nhìn, đã thấy chín tên Hoạt thi hiện ra bên giường bát bảo của Cừu Thế Dâm Oa, lúc này tiếng tiêu đã vang lên, thanh âm chói tai vô cùng ma quái, chín Hoạt thi tùy theo cung điệu của tiếng tiêu mà tiến về phía bảy vị chưởng môn.
Tích Thư Nhân vội nói :
- Thỉnh thiền sư hãy truyền lệnh cho Thiếu Lâm tam lão.
Thiếu Lâm chưởng môn gật đầu, mục quang đầy vẻ cảm kích, cất giọng sang sảng.
- Thiếu Lâm tam lão...
Đã nghe ba tiếng niệm phật hiệu vang lên, từ phía sau có ba bóng áo đỏ lao tới, áo đạo hồng anh lao tới, quì xuống trước mặt Thiếu Lâm chưởng môn, họ chính là Thiếu Lâm tam lão. Thiếu Lâm chưởng môn thoáng nhìn chợt biến sắc, mấy người này nào phải làm môn hạ của Tam Bí, rõ ràng họ là Vô Văn, Vô Niệm, Vô Tâm ba vị đại sư. Lại nghe Tích Thư Nhân nói :
- Mau báo danh.
Ba người nọ lần lượt nói :
- Quỷ Tinh Linh... Tín Dũng...
Ca Vương Tích Thư Nhân tiếp :
- Các vị phải nhớ rõ thân phận hiện nay, hãy dùng Ban Nhược thần công. Phục Ma đại pháp cùng La Hán Quyền. Hãy nghe theo lệnh của Thiếu Lâm chưởng môn.
Thiếu Lâm chưởng môn lúc này mới biết họ là người của Tam Bí, bèn nói :
- Thiếu Lâm tam lão, hãy ứng phó Hoạt thi không được làm nhục thinh danh của Thiếu Lâm nhưng cần thể niệm đức hiếu sanh, chỉ cần phế bỏ hai chân của Hoạt thi là được.
Ba người đồng thanh :
- Tuân pháp chỉ...
Nói rồi nhất tề đứng lên, tiến về phía Hoạt thi. Khi song phương gặp nhau, chín Hoạt thi cùng lúc triển khai đội hình vây lấy Thiếu Lâm tam lão. Lúc ấy tiếng tiêu chuyển từ cung điệu ai oán bi thương sang hùng tráng dồn dập, cao vút. Chín Hoạt thi đều xuất chưởng công kích. Trong nháy mắt chỉ thấy chưởng ảnh đầy trời, chưởng phong réo ù ù từ bốn phương tám hướng xô tới. Nhưng Thiếu Lâm tam lão vẫn đứng im bất động, khi Hoạt thi còn cách chừng ba thước tựa hồ bị bức tường vô hình chận lại, đẩy lùi không thể công kích, mọi người quan chiến nhìn thần thái ung dung của Thiếu Lâm tam lão thì thấy dường như ba lão hòa thượng tựa hồ không đếm xỉa gì tới mấy tên Hoạt thi, lại thấy cả ba từ từ lấy thiền trượng ra, dưới ánh trăng thiền trượng phát ánh ngân quang chói mắt. Tiếng tiêu mỗi lúc một gấp gáp, dồn dập, chói tai, bỗng ba tiếng niệm phật hiệu tựa vàng đá va chạm nổi lên, chớp mắt tất thảy mọi người đều ù tai hoa mắt. Thân hình Thiếu Lâm tam lão thoắt ẩn thoắt hiện trong đám Hoạt thi, trượng ảnh trùng trùng. Thiếu Lâm chưởng môn nói :
- Đây chính là Phục ma bảy mươi hai trượng của bổn phái.
Tích Thư Nhân vội đáp :
- Đúng vậy.
Trong phút chốc ba đạo hồng ảnh vùng vẫy cuốn lấy chín Hoạt thi tựa ba con hồng long đang vây chín hắc xà, bóng người chập chờn mờ ảo, kình phong ào ào khiến tà áo của người quan chiến bay phần phật. Đột nhiên ba tiếng niệm phật hiệu lại cất lên tiếp theo vô số tiếng bùng bùng hỗn tạp, tiếng người trong trường đấu biến mất chỉ còn chừa lại Thiếu Lâm tam lão, còn chín tên Hoạt thi thân hình tựa lá khô cuốn bay theo gió thu, văng ra ngoài năm trượng, thảy đều đứt lìa hai chân. Thiếu Lâm tam lão đã thu trượng, ung dung bước tới trước mặt Thiếu Lâm chưởng môn, quì xuống nói :
- Bẩm chưởng môn...
Thiếu lâm chưởng môn vội đỡ ba người lên nói :
- Các vị mới hiển lộ thần uy đã khiến ác ma kinh hãi, hãy bình thân, thoái hồi nguyên vị.
Ba người cùng đáp :
- Tuân pháp chỉ.
Rồi ai nấy đều lui lại. Lúc này Cừu Thế Dâm Oa đã ngồi lên, biến sắc nói :
- Phái thêm chín Hoạt thi.
Một lam y trong số tì nữ của Cừu Thế Dâm Oa vội bước ra nói :
- Tổng giáo chủ, không hiểu vì sao Thiếu Lâm tam lão đã luyện thành Ban Nhược thần công, xem ra đêm nay lành ít dữ nhiều.
Cừu Thế Dâm Oa gật đầu :
- Ngươi nói có lẽ đúng đó, nhưng ta còn có bảy mươi hai Hoạt thi.
- Bẩm Tổng giáo chủ, đối phương cũng là thuộc hạ của Tam Bí, thỉnh Tổng giáo chủ cân nhắc khinh trọng.
- Ta đã quyết ý, ngươi hãy thối lui.
Bên này Thiếu Lâm chưởng môn trầm giọng :
- Tích Thư thí chủ, cách này tuy không quang minh, song cũng không còn cách nào khác.
Tích Thư Nhân gục gặc đầu tiến về phía Võ Đang chưởng môn :
- Đối phương lại phái thêm Hoạt thi, thỉnh đạo trưởng hãy hạ lệnh cho Tam Thanh.
Võ Đang chưởng môn đã biết rõ nội tình, liền cất giọng sang sảng :
- Võ Đang Tam Thanh nghe lệnh?
Từ phía sau bước ra ba đạo nhân. Tích Thư Nhân khẽ nói :
- Hãy báo danh?
Một thanh âm trầm trầm vang lên :
- Tín Dũng, Hiếu Dũng và Quái Thiên Sở. Tích Thư huynh, Thiếu chủ còn chưa đến sao?
Tích Thư Nhân nghiêm giọng :
- Các vị hãy an tâm, Thiếu chủ bình an vô sự, nay hãy chú ý, hãy dùng Đại Ần Thủ móc mắt Hoạt thi.
Lúc này Võ Đang chưởng môn cũng ban lệnh :
- Tam Thanh, các vị hãy tới ứng phó với Hoạt thi.
Ba vị đạo nhân cùng nói :
- Tuân lệnh chưởng môn.
Dứt lời cả ba ung dung bước ra. Tiếng tiêu vẫn ai oán như khóc như than, lại thấy chín Hoạt thi vây thành một vòng rộng, tiếng tiêu lập tức rít lên. Chín Hoạt thi từ từ lao lên, đến cách mặt đất chừng năm thước đột nhiên nằm ngang, lập tức xoay chuyển, trong thoáng chốc đã thấy chín bóng ảnh chập chờn vây kín ba đạo nhân, ba đạo nhân vẫn đứng yên không có động tịnh gì. Chín Hoạt thi đang xoay chuyển thành một đoàn bóng ảnh bỗng tách ra thành chín đạo hắc quang, nhanh như chớp đâm bổ xuống, phong thanh nổi lên ầm ầm tựa sấm rền. Võ Đang Tam Thanh vừa thấy chín bóng người nhất tề lao xuống cùng quát lớn, song thủ khoa tròn phân thành các bộ vị thượng, trung, hạ, tả, hữu, trước, sau, nháy mắt chỉ thấy chưởng ảnh chập chờn, thoạt dần nổi lên từ trung tâm trường đấu, sau đó từ từ lan rộng khắp nơi, kình phong theo đó rít lên, chợt một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bụi cát bốc mù mịt, trời đất nghiêng ngã.
Cùng lúc đã thấy chín bóng ảnh văng ra ngoài trường đấu, nối nhau rơi lộp bộp xuống đất tựa sung rụng mà ba vị đạo nhân vẫn đứng sững như núi, cả ba cùng chắp tay trước ngực thủ thế, xem ra sắp sửa hạ sát thủ, chín Hoạt thi sau khi rớt xuống đất bèn bật lên lại từ từ bốc lên cao hơn ba trượng. Bỗng một tiếng gầm tựa mãnh sư tử rống, xé tan màn đêm :
- Hãy dừng tay?
Tích Thư Nhân vừa nghe cả mừng, hét lên :
- Thiếu chủ giá lâm.
Lời vừa dứt người cũng đã tới, chỉ thấy ba đạo thanh quang lao vun vút tới tựa sao xẹt, họ chính là Đông Phương Thanh Vân, Thần Quan Tú Sĩ cùng Tiêu Phụng Hoàng.
Kỳ quái làm sao, chín gã Hoạt thi đang lơ lửng trên không cũng theo tiếng gầm tựa sư tử rống mà rớt xuống. Thì ra tiếng gầm của Đông Phương Thanh Vân hàm súc đủ mười thành công lực, trấn áp toàn bộ tiếng tiêu điều khiển Hoạt thi, khiến chúng rớt xuống.
Lúc này tiếng tiêu đã lại nổi lên. Tích Thư Nhân vội bước tới thi lễ :
- Bẩm Thiếu chủ, Võ Đang Tam Thanh chính là môn hạ của Thiếu chủ, hẳn Thiếu chủ đã biết.
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Đúng vậy, điều này sẽ khiến Cừu Thế Dâm Oa phải rúng động mà giảm uy phong.
Võ Đang Tam Thanh cũng bất giác tự nhủ :
- Thiếu chủ xuất hiện, chúng ta phải hiện lộ thần uy, một chiêu đắc thắng.
Lúc này chín Hoạt thi đã bay lên, đến khi tiếng tiêu chuyển điệu cao vút, chín Hoạt thi lại lao xuống tựa chín hắc long nhanh như tên bắn, thế dường dời non lấy bể.
Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung sầm sập, chỉ thấy chín bóng ảnh bay đi như diều đứt dây, rớt xuống đất rồi nằm im bất động. Chỉ trong nháy mắt cả chín Hoạt thi đều bị móc mất hai mắt.
Cừu Thế Dâm Oa thấy vậy phải kinh hãi thất sắc. Lúc này Võ Đang Tam Thanh bước lại cung tay thi lễ nói :
- Võ Đang Tam Thanh bái kiến Thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân cũng trả lễ :
- Tam Thanh vừa hiển thần oai đã khiến địch nhân táng đởm kinh hồn, xin hãy nhường bước cho tại hạ xử trí.
Ba đạo nhân cùng thi lễ rồi rút về, lại nghe Đông Phương Thanh Vân hạ giọng :
- Tiêu cô nương hãy nói cho bảy chưởng môn biết ý của ta, còn Thần Quan và Tích Thư hai vị hãy đi theo ta.
Nói rồi, chàng quay người bước về phía Cừu Thế Dâm Oa. Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ bám sát gót. Bảy vị chưởng môn thấy chàng hành động như vậy đều biến sắc. Thiếu Lâm chưởng môn vội nói :
- Thiếu chủ...
Tiêu Phụng Hoàng vội bước tới nói :
- Đa tạ thiền sư có lòng quan tâm. Nhưng Thiếu chủ sớm đã có chủ ý, thỉnh thiền sư an tâm, nay tiểu nữ xin chuyển lệnh của Thiếu chủ rằng các vị nếu chưa có lệnh của Thiếu chủ thì không nên vọng đọng để tránh hiểu lầm.
Lúc ấy ba người Đông Phương Thanh Vân đã bước về phía Cừu Thế Dâm Oa cách chừng một trượng thì dừng lại. Đông Phương Thanh Vân cất giọng sang sảng :
- Cừu Thế Dâm Oa hãy mau hạ lệnh cho thuộc hạ thối lui, bọn ta có việc riêng muốn thương lượng.
Cừu Thế Dâm Oa khẽ chau mày, ngạc nhiên hỏi :
- Thương lượng cái gì?
Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :
- Thương lượng về việc của người và Thần Quan Tú Sĩ.
Cừu Thế Dâm Oa nghe vậy mặt đỏ bừng, cất giọng u uất :
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Đông Phương Thanh Vân biết giữa Cừu Thế Dâm Oa và Thần Quan Tú Sĩ có một đoạn ái tình sâu sắc, nghĩ rằng để Thần Quan Tú Sĩ nói thì hơn, nghĩ vậy bèn hạ giọng nói nhỏ với Thần Quan Tú Sĩ :
- Ngươi có thể đảm đương việc thuyết phục không?
Thần Quan Tú Sĩ mắt tựa che phủ sương mờ :
- Tùy tòng xin tuân lệnh, nhưng Thiếu chủ hãy nói rõ trước...
Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, lại cất giọng sang sảng :
- Cừu Thế Dâm Oa, tình hình trước mắt ngươi đã thấy rõ tất cả những gì người làm đều đã tan thành mây khói rồi, phải không?
Cừu Thế Dâm Oa sa sầm mặt :
- Chưa hẳn?
Đông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Đây chỉ là lời tự dối gạt mình, Ma cung và Quỷ lâm sở dĩ khiến người trong võ lâm ai ai cũng khiếp đảm là nhờ Hoạt thi nhưng Hoạt thi lại chẳng có gì đáng sợ, vì chúng có quá nhiều nhược điểm.
Chàng cố ý dừng lại, Cừu Thế Dâm Oa kinh ngạc :
- Nhược điểm gì?
Đông Phương Thanh Vân cất giọng cao ngạo :
- Hành động của Họat Thi đều do tiếng tiêu khống chế, vừa rồi bổn thiếu gia quát một tiếng át tiếng tiêu, Hoạt thi đều rớt hết xuống đất, đây chẳng phải là nhược điểm sao? Hơn nữa, khi không còn tiếng tiêu, Hoạt thi chỉ phản công khi có người công kích.
- Ngươi...
- Cũng tức là chỉ cần thu thập người thổi tiêu, hoặc chọn ra vài người có nội công khá cao, cứ ba người làm thành một nhóm, khoảng chừng mười nhóm như thế cứ liên tục la lớn át tiếng tiêu, như vậy phá Hoạt thi có gì là khó, phải không?
Cừu Thế Dâm Oa càng nghe càng biến sắc, không nói được nửa lời, kỳ dư bốn tên tì nữ cầm kiếm cũng không ngớt run lập cập. Lời nói của Đông Phương Thanh Vân tuy không lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ mồn một. Thiếu Lâm chưởng môn chắp tay niệm phật hiệu :
- A di đà phật, Thiếu chủ quả anh minh, chỉ một lời đã cứu vãn huyết kiếp toàn thể võ lâm.
Lúc ấy lại nghe giọng Đông Phương Thanh Vân :
- Còn một việc nữa, đó là bảy đại môn phái đã thu hồi lại được chân kinh tuyệt học trong ba tháng ngắn ngủi, tỉ như Võ Đang phái chỉ vừa thi triển Đại La thủ đã móc mắt của Hoạt thi, vậy võ công đã đạt tới cảnh giới nào hẳn ngươi cũng biết.
Cừu Thế Dâm Oa mặt trắng bệch, không còn biết nói gì thêm. Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :
- Hiện tại bảy đại môn phái đã tuyển chọn những cao thủ kiệt suất cho bế quan tu luyện, phân làm bốn đoạn nửa năm, ba năm, năm năm, mười năm, như vậy chỉ hai tháng nửa sẽ có thành tựu. Lúc ấy bảy đại môn phái chẳng những chỉ dựa vào Tam Lão, Tam Thanh, Ngũ Vũ...
Chàng dừng một chút rồi tiếp :
- Ngươi hãy thử nghĩ mà xem, nhất định phải hiểu sự thực đã bày ra trước mặt, nay đã không ứng phó được với bảy đại môn phái thì thử hỏi năm năm, mười năm nữa có thể sao? Hừ, Cừu Thế Dâm Oa, ngươi nên biết rằng bể khổ vô biên, quay đầu lại là thấy bến bờ.
Sắc diện Cừu Thế Dâm Oa thay đổi theo từng lời nói, lúc xanh lúc trắng, khi lại đỏ liễu mi dựng đứng quát lên phẫn uất :
- Ngươi muốn thị uy hay muốn tìm đường chết.
Đông Phương Thanh Vân vẫn cao ngạo :
- Đây là sự thực mà ai nấy đều thấy nếu ngươi chưa tin thì để ba người bọn ta ứng phó với toàn bộ đám Hoạt thi?
Cừu Thế Dâm Oa gầm lên :
- Ngươi bức người thái quá, nếu chẳng phải...
Đông Phương Thanh Vân hiểu ý bèn quát :
- Thần Quan và Tích Thư tùy tòng hãy lui ra ngoài mười trượng, không được trái lệnh.
Thần Quan Tú Sĩ và Tích Thư Nhân đều sửng sốt, buột miệng la lên :
- Thiếu chủ...
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :
- Hãy lui bước mau?
Cả hai người không dám trái lệnh, lập tức lui lại, trường đấu chỉ lưu lại một mình Đông Phương Thanh Vân, chàng đứng sừng sững tựa cây ngọc đón gió, miệng quát :
- Cừu Thế Dâm Oa, một mình ta cũng đủ ứng phó toàn bộ đám Hoạt thi, mau hạ lệnh kêu chúng ra xem thử ai thắng ai bại.
Cừu Thế Dâm Oa mắt xạ những tia oán độc, lãnh khốc, rít lên :
- Ngươi đã muốn chết, lão nương sẽ thành toàn tâm nguyện cho người.
Dứt lời Cừu Thế Dâm Oa hạ lệnh :
- Tất cả hãy thoái lui mười trượng, lưu Hoạt thi lại...
Đám thuộc hạ đồng thanh đáp :
- Tuân lệnh...
Nói rồi chúng tự tản khai, tám tên tì nữ cũng khiêng chiếc giường bát bảo ra ngoài mười trượng, lúc ấy Cừu Thế Dâm Oa lạnh lùng nói :
- Thổi tiêu lệnh, sinh tử quyết chiến...
Tiếng tiêu lập tức vang lên, thoạt đầu nhu nhuyễn nỉ non... Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ quay lại đứng cạnh bảy vị chưởng môn. Thiếu Lâm chưởng môn vội hỏi :
- Chỉ một mình Thiếu chủ ứng phó, có mạo hiểm quá không?
Tích Thư Nhân khẽ gật đầu :
- Đúng là quá ư mạo hiểm, nhưng tại hạ cũng chỉ phụng lệnh hành sự mà thôi.
- Lão nạp thực không hiểu.
- Tại hạ cũng vậy, nhưng đây là lệnh của gia sư, nếu Ma cung, Quỷ lâm không tới thì chúng tại hạ cũng phải theo Thiếu chủ tìm tới Ma cung, Quỷ lâm.
- Là lệnh của Tam Bí?
- Đúng vậy, nhưng thần công của Thiếu chủ cũng đã thành tựu, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm, lệnh của gia sư có lẽ là để Thiếu chủ phải trải qua trường đấu sanh tử, song tại hạ cảm thấy tựa hồ thế đơn lực bạc...
- Chính như vậy, cần làm sao mới được?
- Thuận theo mệnh trời, Thần Quan Tú Sĩ hãy mau gọi Thụ Thi Chiêu Hồn tới.
Chỉ trong phút chốc Thần Quan Tú Sĩ dã triệu tập tất cả môn hạ của Tam Bí tề tựu, đã nghe Tích Thư Nhân nói :
- Ta triệu tập các đệ tới đây là muốn nói, nếu Thiếu chủ có sự hiểm nguy thì các đệ phải nhất tề xả thân cứu Thiếu chủ. Hãy nhớ lấy?
Hiện tại trong trường đấu Đông Phương Thanh Vân vẫn sừng sững như núi Thái Sơn, gió tây thổi tới khiến tà áo bay phần phật, tiếng tiêu lúc này đã chuyển điệu tiết tấu dồn dập, thanh âm rít lên ghê rợn, chín tên Hoạt thi từ từ bay lên, xoay chuyển trên không trung mỗi lúc một nhanh. Số còn lại phân thành ba lớp, mỗi lớp có mười tám Hoạt thi, thảy đều từ từ tiến tới, vây lấy Đông Phương Thanh Vân.
Lúc này Đông Phương Thanh Vân cũng thấy vô cùng khẩn trương nhưng không sợ hãi, bình sinh chàng chưa từng trải qua một trường quyết đấu nào dữ dội như hiện tại, nhưng điều trọng yếu nhất khiến chàng hồi hộp chính là cuộc đấu này có liên quan tới sự thịnh suy của võ lâm cũng là nói về phía chánh nghĩa chỉ một mình chàng đại chiến, thiết tưởng một người phải đảm đương trọng trách ấy làm sao không khiến chàng khẩn trương? Tuy lòng vô cùng khẩn trương nhưng chàng sớm đã phòng bị đề tụ chân lực, song thủ tụ đầy công lực, chỉ cần Hoạt thi đến công kích sẽ xuất chưởng nghênh chiến.
Ai nấy thảy đều biết rõ cuộc đấu này không thể dụng xảo kế cùng cơ trí vì đây đơn thuần là tỉ đấu về nội lực. Sáu mươi ba tên Hoạt thi nhất tề công kích từ bốn phương tám hướng thượng hạ, tả hữu, trước sau tựa thiên la địa võng dù có mọc cánh cũng khó thoát. Chỉ nghĩ tới đây, quần hùng tham chiến thảy đều không rét mà run do vậy không ai tin rằng một thiếu niên thư sinh lại có thể thủ thắng.
Chỉ có một Đông Phương Thanh Vân tự tin vào chính mình. Chín tên Hoạt thi đang vùng vẫy trên không trung tạo thành một khối đen mờ ảo, mà đám Hoạt thi đứng dưới đã tiến đến cách một trượng. Bỗng tiếng tiêu rít lên, phát động mệnh lệnh sanh tử quyết chiến, mười tám tên Hoạt thi xếp vào độ hình đầu tiên cùng lao vút tới nhanh như tên bắn, mười tám cặp giò cùng quét ngang tới hạ bàn của Đông Phương Thanh Vân, thế công tựa hổ vồ mồi, kình phong chưởng thanh tựa cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Đông Phương Thanh Vân hơi rùn thấp người xuống tấn, vận Ban Nhược Mật La thần công, song thủ vận đủ mười thành công lực, hữu thủ cất ngang ngực đẩy ra, đồng thời tả thủ từ trên chấn chếch xuống, công thủ liên hoàn đẩy tới hai chiêu đầu tiên của Giao Long chưởng. Chỉ nghe hai tiếng nổ “ầm ầm” tựa núi sập, lập tức bóng người bay tứ tán, Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng sừng sững giữa đấu trường.
Lại thấy tay chân của mười tám tên Hoạt thi gãy rời bay tứ phía.
Sau khi xuất chưởng, Đông Phương Thanh Vân cảm thấy toàn thân rúng động, dư lực phản chấn khiến khí huyết trồi ngược, khóe miệng chàng máu tươi rỉ ra. Cùng lúc ấy chín Hoạt thi đang múa lượn trên không nhất tề lao xuống thế lực lôi đình, mười tám Hoạt thi xếp vào đội thứ hai cũng tràn lên công kích, chưởng chưởng đều đánh vào các đại huyệt trên toàn thân Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân không dám phân tâm, vội hít một hơi dài chân khí đem Ban Nhược Mật La thần công bao phủ khắp châu thân, đề tụ công lực song thủ cùng cước bộ theo thức của Giao Long đệ tam chưởng thủ diễn ra. Lập tức một tiếng nổ tựa trời sập vang lên, đã thấy chín Hoạt thi từ trên không lao xuống đều bị xé thành từng mảnh vụn, tứ chi cùng đầu và thân rơi vãi khắp mặt đất.
Lúc này tiếng tiêu cũng ngưng bặt, mười tám Hoạt thi đang lao tới cùng thu chiêu, búng người lộn ngược ra sau. Tiếng tiêu uyển chuyển lại vang lên, cung điệu cực kỳ ai oán, Hoạt thi chỉ còn bốn mươi lăm tên, chín tên từ từ bay lên xoay chuyển trên không, ba mươi sáu tên còn lại nhập thành một bọn chậm chạp bước tới.
Sau khi xuất chưởng Đông Phương Thanh Vân không chỉ cảm thấy khí huyết trồi ngược mà còn thấy một luồng khí nóng rực tỏa từ đan điền ra khắp châu thần từng đường gân sớ thịt tựa hồ bị nung cháy, không dám chậm trể chàng vội vận công điều tức thì thấy lửa không thiêu đốt toàn thân nữa nhưng thần trí của chàng mơ mơ hồ hồ, vạn vật trước mặt bị phủ một màu đỏ máu. Tiếng tiêu rít lên chói tai, bốn mươi lăm Hoạt thi cùng bổ xuống và lao tới với một tốc độ khó hình dung nổi. Đông Phương Thanh Vân chỉ nghe tiếng tiêu như từ một thế giới xa xăm nào vọng lại, chàng chỉ còn một ý nhiệm duy nhất là chiến thắng, mọi người chỉ thấy trong chớp mắt chàng đã dụng đủ tám chiêu “Giao Long chưởng” hai mươi bốn thức từ đầu đến cuối, không một ai còn nghe được gì nữa, thanh phong mãnh liệt xô tới khiến quần hùng các phái quan chiến ngoài trăm trượng phải thối lui mấy bước, bốn mươi lăm tên Hoạt thi biến mất không tông tích. Đông Phương Thanh Vân tuy đứng sững giữa trường nhưng hai mắt đã nhắm nghiền tựa lão tăng nhập định.
Tích Thư Nhân cùng các môn hạ của Tam Bí vội lao tới, lại nghe thanh âm của Tích Thư Nhân vang lên hối hả :
- Hãy quây thành vòng tròn bảo vệ cho Thiếu chủ vận công trị thương.
Lúc này tiếng tiêu đã ngưng bặt, tứ bề im lặng như tờ, hết thảy mọi người quan chiến đều đứng ngẩn người không biết phải làm gì. Cừu Thế Dâm Oa sắc diện trắng bạch cũng đứng trơ như gỗ.
Hồi lâu, rất lâu sau bỗng tiếng reo vang trời bùng lên :
- Thiếu chủ đắc thắng rồi... Th **** Vô Khúc tái hiện.
- Võ công của Thiếu chủ cái thế thiên hạ.
Mỗi người hô reo tán tụng theo một cách khác nhau, thanh âm huyên náo hỗn loạn vang động một góc trời tựa thiên binh vạn mã xung trận đã đánh thức Đông Phương Thanh Vân, chàng từ từ mở mắt ngạc nhiên nhìn tứ phía một lượt, rồi như sực tỉnh, và ra lệnh :
- Thần Quan Tú Sĩ hãy theo ta, những người khác hãy lưu lại đợi.
Dứt lời chàng phi thân lao về phía Cừu Thế Dâm Oa. Thần Quan Tú Sĩ sau thoáng sửng sốt liền tung mình bám theo Đông Phương Thanh Vân sát gót. Tích Thư Nhân nét mặt lộ vẻ cực kỳ vui mừng, lẩm bẩm :
- Ban Nhược Mật La thần công Thiếu chủ đã luyện đủ mười thành hỏa hầu và đã có hơn hai trăm năm công lực, thực là chủ nhân của ta vậy.
Dứt lời Tích Thư Nhân quay lại nói :
- Thỉnh các vị thoái bộ.
Đông Phương Thanh Vân và Thần Quan Tú Sĩ lúc này đã dừng lại cách giường của Cừu Thế Dâm Oa một trượng. Đã nghe Đông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Hẳn Tổng giáo chủ đã thấy rõ sự thực rồi? Bổn thiếu gia biết bảy đại môn phái có điều không phải đạo với ngươi phải không?
Cừu Thế Dâm Oa tuy tức giận nhưng sự thực đã bày ra trưóc mắt, biết rằng khó thành tâm nguyện, lại nghe Đông Phương Thanh Vân hỏi trúng niềm đau bèn rít lên :
- Há chỉ có điều không phải, bổn lão nương thề không đội trời chung.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Lệnh tôn lệnh đường của Tổng giáo chủ thảm tử dưới kiếm của bảy môn phái, Thanh Vân cũng rất đau lòng, không trách Tổng giáo chủ thề tận diệt bảy đại môn phái.
Chàng dừng một chút đợi trả lời. Cừu Thế Dâm Oa gằn giọng :
- Vậy ngươi còn giúp chúng làm gì?
Đông Phương Thanh Vân thở dài :
- Cả tình lẫn lý Thanh Vân không nên nhúng tay vào, mà nên để Tổng giáo chủ quyết đấu một trường sanh tử với bảy phái, không thành công thì cũng trọn chữ hiếu, phải không?
- Đúng thế?
- Nhưng sự thực vẫn là sự thực, hành động này chẳng khác nào thiêu thân lao vào giết người của bảy đại môn phái để tế cho linh hồn tiên phụ tiên mẫu. Vài cái đầu bê bết máu được đặt trước phần mộ của lệnh phụ mẫu có lẽ sẽ an ủi cho Tổng giáo chủ trong nhất thời, nhưng vẫn không thể an ủi lệnh phụ mẫu dưới suối vàng. Thiết tưởng hiện tại bảy vị chưởng môn của bảy đại môn phái cùng tề tựu trước mộ phần của lệnh tôn phụ mẫu, chẳng những có thể sẽ thành huyền thoại của võ lâm mà còn có thể an ủi được song thân dưới cửu tuyền, phải không?
- Ngươi có thể...
- Điều này tại hạ có thể làm được, bảy vị chưởng môn là nhất đại tôn sư, biết sai nhận lỗi...
Lúc này bảy vị chưởng môn nhất tề đồng thanh :
- Đúng vậy, bổn phái thành ý tiếp nạp đề nghị của Thiếu chủ, nguyện sẽ công khai nhận lỗi để tế hồn cho lệnh song thân hàm oan nơi chín suối.
Đông Phương Thanh Vân liền thi lễ :
- Đa tạ các vị chưởng môn, Thanh Vân xin đáp tạ các vị thay Tổng giáo chủ.
Nói đoạn chàng từ từ quay lại nói với Cừu Thế Dâm Oa :
- Ý của Tổng giáo chủ thế nào?
Nét mặt Cừu Thế Dâm Oa lộ vẻ cảm kích :
- Các hạ đã phân xử công minh như vậy, tiểu nữ xin kính cẩn thay mặt linh hồn tiên phụ mẫu đáp tạ các hạ, ân đức này xin khắc cốt ghi tâm, đến chết không quên.
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Điều tối quan trọng chính là mong người có tình trong thiên hạ đều thành quyến thuộc?
Thần Quan Tú Sĩ vừa nghe bất giác cúi đầu, trong lòng hoan hỉ.
Lại thấy Cừu Thế Dâm Oa mặt đỏ bừng, e thẹn cúi đầu.
Bỗng một tiếng tiêu cất lên đột ngột, thanh âm của tiêu rít lên, ghê rợn tựa hồ muốn xé rách trời đêm, khiến người nghe bất giác rùng mình mấy lượt. Cừu Thế Dâm Oa chợt biến sắc, la hoảng :
- Địa Mộ giáo...
Đông Phương Thanh Vân giật mình, lập tức nói :
- Quỷ Tinh Linh, mau theo tiếng tiêu tróc nã...
Quỷ Tinh Linh không đợi chàng dứt lời đã lao đi như chớp.
Lại thấy Cừu Thế Dâm Oa toàn thân run lên lập cập, lăn xuống giường cơ mặt co rút tựa hồ nội phủ thọ thương trầm trọng.
Tiếng tiêu lại rít lên, âm thanh liên miên bất tuyệt.
Đông Phương Thanh Vân vội nói :
- Tiêu Phụng Hoàng mau tiếp công lực cho Cừu Thế tiền bối, Thần Quan Tú Sĩ và Ca Vương lưu lại đây còn những người khác hãy mau truy tầm kẻ thổi tiêu.
Tiếng tiêu mỗi lúc một thêm cao vút, chói tai...
Cừu Thế Dâm Oa đã từ từ tỉnh lại, sắc diện trắng bệch, song mục thất thần, ánh mắt lộ đầy vẻ kinh hãi, nàng thở dài trầm trọng cất giọng thều thào :
- Thiếu chủ, đa tạ Thiếu chủ, tiểu nữ chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.
Đông Phương Thanh Vân hạ giọng :
- Chớ nhiều lời, hãy mau vận công điều tức trị thương.
Cừu Thế Dâm Oa thở dài :
- Tiểu nữ vô cùng cảm kích hảo ý của Thiếu chủ, những tưởng có thể cùng Ngô huynh sống tới đầu bạc răng long, nào ngờ... Ôi?
Tiểu nữ là phản đồ duy nhất của Địa Mộ giáo, đã ẩn lánh nhiều năm, chung cuộc cũng không thoát...
Đông Phương Thanh Vân trầm giọng :
- Tại hạ không tìn và lại muốn vận công trị thương.
Cừu Thế Dâm Oa lắc đầu :
- Chỉ vô ích, khi mới gia nhập Địa Mộ giáo, tiểu nữ đã buộc phải uống một viên độc dược gồm đủ một trăm loại độc dược trong thiên hạ, chỉ cần nghe thấy tiếng tiêu kia, lập tức kinh mạch đứt đoạn, bách độc phát tác xâm nhập lục phủ ngũ tạng, hiện tại tiểu nữ chỉ có một thỉnh cầu...
Cơ mặt Cừu Thế Dâm Oa co rút khủng khiếp, Đông Phương Thanh Vân nói :
- Có yêu cầu gì xin cứ nói.
Cừu Thế Dâm Oa thều thào :
- Hãy đặt tiểu nữ lên giường...
Đông Phương Thanh Vân nói :
- Thần Quan Tú Sĩ hãy bồng nàng đặt lên giường.
Lúc này Thần Quan Tú Sĩ mắt rưng rưng lệ, cúi xuống bồng Cừu Thế Dâm Oa lên.
Thiếu Lâm chưởng môn chắp tay niệm Phật hiệu nói :
- Cừu Thế thí chủ quay đầu lại đã thấy bến bờ, lão nạp đã đáp ứng, quyết không hối hận, việc siêu độ cho vong linh lệnh tôn lệnh đường sẽ được thực hiện.
Cừu Thế Dâm Oa nói :
- Tiện nữ đã hiểu lầm bảy đại môn phái, những mong các vị lượng thứ. Ngô huynh, muội được chết trong vòng tay của huynh là hạnh phúc vô biên...
Thần Quan Tú Sĩ lệ buôn lã chã, toàn thân run rẩy, nói không ra lời.
Cừu Thế Dâm Oa lại tiếp :
- Ngô huynh đừng đau lòng, hẹn gặp lại kiếp sau. Huynh hãy ghi nhớ một điều đừng gây cừu chuốc oán với Địa Mộ giáo, điều trọng yếu nhất là đừng trúng tên, nếu thấy mũi tên có đầu đỏ đuôi đen, thì phải tránh ngay, càng xa càng tốt... hãy hãy bảo trọng.
Giọng nói của Cừu Thế Dâm Oa mỗi lúc một yếu dần rồi tắt hẳn.
Thần Quan Tú Sĩ khẽ đặt Cừu Thế Dâm Oa xuống, đưa tay lên vuốt mắt cho nàng, cất giọng khàn đặc :
- Quay về Ma cung, an táng cho nàng.
Đám thuộc hạ của Ma cung và Quỷ lâm lặng lẽ cúi đầu bước đi, chẳng bao lâu đã đi mất, chỉ lưu lại một mình Thần Quan Tú Sĩ trong dạ xót lòng đau.
Canh năm đã hết, ánh bình mình quét sạch màn đêm tăm tối, vạn vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, một ngày mới sắp bắt đầu. Lúc này đã thấy Tích Thư Nhân tay xách một người phi thân tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân, nói :
- Bẩm Thiếu chủ, đây chính là kẻ thổi tiêu.
Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, nhìn lên chỉ thấy một lão nhân lùn tịt, diện mạo cổ quái, tay cầm trúc tiêu đang nằm co dưới đất. Thần Quan Tú Sĩ từ từ quay lại, hữu chưởng đột nhiên vung lên rồi vỗ xuống ngực lão nhân, chỉ nghe một tiếng binh, máu thịt lập tức rải khắp mặt đất. Thần Quan Tú Sĩ lúc này mới giật mình, mặt biến sắc, vội quì xuống nói :
- Thỉnh Thiếu chủ trừng phạt?
Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lấy Thần Quan Tú Sĩ, dịu giọng :
- Đừng kích động, hãy bình thân.
Thần Quan Tú Sĩ không chịu đứng lên, nói :
- Thần Quan Tú Sĩ tội đáng chết.
- Tội gì?
- Trong lúc sơ xuất đã giết chết kẻ thổi tiêu, khiến Thiếu chủ không thể điều tra tình hình của Địa Mộ giáo.
Đông Phương Thanh Vân thở dài, quay qua nói với Tích Thư Nhân :
- Tích Thư Nhân, hãy thuật lại sự tình cho ta hay.
Tích Thư Nhân vội đáp :
- Khi y bị thuộc hạ truy đuổi, đã tự cắn lưỡi rồi.
Đông Phương Thanh Vân lại cúi xuống đỡ Thần Quan Tú Sĩ đứng lên nói :
- Ngươi không hề có tội, nếu ở vào địa vì của ngươi ta cũng sẽ làm vậy. Hiện tại đau đớn không có ích gì. Ngươi tuy không thể khiến Cừu Thế Dâm Oa sống lại nhưng lại có thể báo huyết hải thâm cừu.
Thần Quan Tú Sĩ nắm lấy tay Đông Phương Thanh Vân nói :
- Đa tạ Thiếu chủ?Trong phòng Phương trượng trên Thiếu Thất phong của Thiếu Lâm tự có năm người, họ chính là Đông Phương Thanh Vân, Thiếu Lâm chưởng môn Tuệ Không thiền sư, Thần Quan Tú Sĩ, Tích Thư Nhân và Tiêu Phụng Hoàng. Lúc này Đông Phương Thanh Vân nói :
- Xin hỏi, thiền sư có biết gì về Địa Mộ giáo không?
Tuệ Không thiền sư đáp :
- Lão nạp chỉ biết đó là một phái gồm năm môn, nhờ độc xà mà vang danh, nhưng mấy chục năm nay đã không xuất hiện trên giang hồ nữa.
Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Tích Thư Nhân, ngươi hãy kể lại tường tận việc tróc nã kẻ thổi tiêu.
Tích Thư Nhân vội đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, khi thuộc hạ phi thân tróc nã, chỉ cảm thấy tiếng tiêu vẫn ở nguyên chỗ cũ không gần không xa, thuộc hạ bèn cùng các sư đệ thi triển khinh công lẳng lẳng tiếp cận, không lâu sau thì thấy người thổi tiêu. Khi thuộc hạ vừa xuất hiện, người thổi tiêu cũng đã phát hiện, lập tức thân hình y lao vút lên không, thân pháp của y chẳng phải tầm thường, vừa tung người đã lên cao hơn năm trượng, lại nghe Thụ Thi sư đệ la lên “Tịnh Tà di bộ...” chúng thuộc hạ đồng thời cùng phi thân điểm huyệt bắt lấy y.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Tinh Tà di bộ thuộc môn phái nào?
- Bẩm Thiếu chủ đây là một tuyệt học của Cái bang.
- Cái bang là bang phái nào, sao ta chưa từng nghe qua?
- Hai mươi năm trước Cái bang là một đại bang, đệ tử có mặt khắp nơi trong thiên hạ, qua vài phen tạo loạn hiện tại đã mai một.
- Ngươi có đoán được kẻ thổi tiêu là ai không?
- Bẩm, theo thuộc hạ biết môn khinh công như vậy ắt hẳn phải là một trong năm trưởng lão của Cái bang.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi lâu, lại hỏi :
- Xin hỏi, thiền sư có biết tổng đàn của Cái bang ở đâu không?
- Lão nạp biết, tổng đàn Cái bang đóng tại Tế Nam phủ Di Lặc Phật miếu.
- Xem ra tại hạ phải tới đó một chuyến rồi. Tích Thư Nhân, ngươi có hoài nghi vì sao người nọ không xuất thủ?
- Thoạt đầu thuộc hạ cho rằng y còn có đồng bọn, nhưng sau vẫn không thấy động tịnh.
Đông Phương Thanh Vân thoáng chút trầm tư lại hỏi :
- Các vị có nghe rõ trước khi lâm chung. Cừu Thế Dâm Oa nói những gì không?
Mọi người cùng gật đầu, Đông Phương Thanh Vân lại tiếp :
- Nay Hận Thiên Nữ nhận chức Tổng giáo chủ, ngoài võ công cực cao ra lại còn mười hai nhân ma, Thiên Ma trận, Thiên Ma vũ...
Thiếu Lâm chưởng môn giật mình buột miệng :
- Thiên Ma vũ...
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Chẳng lẽ thiền sư...
Thiếu Lâm chưởng môn khẽ gật đầu :
- Phải, nếu Thiếu chủ không nói tới, thiếu chút nữa lão nạp quên mất...
- Thỉnh thiền sư hãy nói rõ.
Thiếu Lâm chưởng môn thần sắc lộ đầy vẻ kinh hãi, hạ giọng :
- Chừng hơn ba mươi năm trước, khi ấy lão nạp chưa vào Thiếu Lâm tự, trong một lần bôn tẩu giang hồ thì tới một hoang sơn, năm đó lão nạp chừng hai mươi tuổi nhưng cũng không hề biết sợ là cái gì, lúc ấy lão nạp bèn trèo lên một gốc cổ thụ, ẩn mình trong cành lá mà ngủ. Đến nửa đêm, lão nạp giật mình tỉnh giấc vì tiếng bước chân trầm trọng, nhìn xuống thì thấy có ba bóng người đang tiến lại gần.
Người đi đầu vận một đạo hắc bào, dài quét đất, đầu đội một vành khăn đen trùm lấy mặt chỉ lộ ra hai mắt với thần quang loang loáng, hai người đi sau một là thiếu nữ một là thiếu niên, cả hai đều hoá trang là thôn dân. Hắc bào nhân tới dưới gốc cây thì dừng lại từ từ quay người lại, trợn mắt nhìn hai người kia hồi lâu mới lạnh lùng nói :
- Cởi áo ra.
Cả hai người lập tức cởi bỏ y phục, hành động này khiến lão nạp cảm thấy vô cùng kỳ quái, đúng lúc ấy bỗng tiếng nhạc ai oán bi thương vang lên, lập tức hai cỗ xe ngựa theo tiếng nhạc phóng tới như bay, sau khi dừng lại có ba mươi mấy thiếu nữ bước xuống, mấy thiếu nữ này ăn vận rất kỳ quái đều là để trần nửa thân trên, chỉ khoác một tấm lụa mỏng. Khi ấy lãonạp không dám nhìn xem tiếp, nhắm nghiền mắt lại.
Đã nghe Hắc bào nhân lạnh lùng :
- Hiện tại hai người phải lưu tâm mà xem Thiên Ma vũ rõ chưa?
Không lâu sau tiếng nhạc ai oán lại vang lên...
Lão nạp vội dứt bỏ tạp niệm, vận công chống lại thanh âm ma quái nọ nên đã quên đi tất cả mọi sự xảy ra, bỗng nhiên một tiếng quát đánh thức lão nạp, đưa mắt nhìn lại, thấy một nam một nữ cùng lao về phía hắc bào nhân. Hắc bào nhân chỉ khẽ phẩy tay, hai người chợt đứng khựng lại, cùng ngã vật ra đất. Lại nghe hắc bào nhân nói :
- Các ngươi đừng vọng tưởng, tuy các ngươi đắc danh kiếm Lữ Tình hiệp trên giang hồ, nhưng với lão phu, các ngươi chẳng khác nào thường nhân. Nay các ngươi đã xem Thiên Ma vũ, võ công đã mất toàn bộ chiêu thức trước đây đều không thể nhớ được nữa, chỉ còn dư lại một chút nội lực mà thôi. Sau khi...
(mất 2 trang)
... phiền thiền sư xin cho xem các di cảo, cùng ghi chép của các Chưởng môn quí tự một lượt, có lẽ phát hiện được điều gì chăng.
Thiếu Lâm chưởng môn gật đầu, đứng lên rời khỏi Phương trượng. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Tuệ Không thiền sư bước vào nói :
- Tạp kỹ các đời Chưởng môn Thiếu Lâm tự ở đây, xin Thiếu chủ cứ tùy ý.