Ði uống trà

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida , Hoa Kỳ ,
ngày 14 tháng 2 năm 1999(nguyên văn tiếng Anh) -
Băng thâu hình #633b

Hồi xưa có một vị minh sư người Trung Hoa , mỗi lần có ai tới thăm ông đều mời họ uống trà . Nếu có người đến , ông thầy nói : “Anh đến trung tâm chúng tôi bao giờ chưa ?" Nếu người kia đáp : “Chưa”, thì ông thầy nói : “Ðược , đi uống trà đi”.

Rồi một tu sĩ kia tới . Ông thầy hỏi : “Anh tới đây bao giờ chưa ?" Khi vị tu sĩ trả lời : “Dạ rồi . Con đã tới mấy lần rồi”, ông thầy nói : “Ðược , đi uống trà đi”.

Vị trụ trì trong chùa đó lấy làm lạ . Anh đến hỏi thầy : “Sư Phụ , tại sao ai Sư Phụ cũng biểu ‘đi uống trà’ hết vậy ?" Người từng đến đây rồi Sư Phụ kêu đi uống trà , người chưa bao giờ đến Sư Phụ cũng bảo đi uống trà . Thế là thế nào ?"

Ông thầy trả lời vị trụ trì : “Anh trụ trì , đi uống trà đi”.

Anh trụ trì hỏi lại : “Sao thầy kỳ cục vậy ?"

Ông thầy đáp: “Sao ngươi kỳ cục vậy ?"

Cũng như thế , quý vị có khi hay hỏi nhiều câu mà tôi không biết làm sao tìm ra câu trả lời vô nghĩa để trả lời cho quý vị . Muốn theo tiêu chuẩn của quý vị , tôi phải bịa ra một cái gì đó hay nói đại . Vì nếu bảo quý vị “Ði uống trà” hoài chắc quý vị sẽ thắc mắc tại sao , rồi nghĩ tôi kỳ cục . Hay quý vị nghĩ “Ði uống trà” là câu trả lời hay nhất rồi đi nói với người khác .

Thật ra nói vậy có nghĩa là bảo quý vị hãy tự tại . Quý vị đã là Phật rồi . Cả vũ trụ này đều biết điều đó mà nếu quý vị không biết cũng không sao , không vấn đề gì . Trước sau gì cũng biết .