Ðạo đức , dũng khí , và lòng tự trọng
đạt được sự kính trọng của kẻ khác


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Ðài Bắc , Formosa ,
ngày 24 tháng 9 , 1986 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Một thanh niên gia nhập quân ngũ , và lập tức được đưa đến làm việc cho một vị đại úy . Vị đại úy rất khó khăn , ông đòi hỏi thuộc cấp phải triệt để tuân lệnh của ông mà không được than phiền . Dĩ nhiên , bổn phận một người quân nhân là phải tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh cấp trên . Một hôm , vị đại úy bảo người lính sơn nhà cho ông . Sau khi sơn xong , ông bảo người lính chùi rửa cọ . Tuy nhiên , người lính không tìm được khăn để lau cọ . Vị đại úy chỉ vào một xấp y phục gần đó của những quân nhân khác , và bảo người lính lấy chúng để lau chùi cọ . Người lính trẻ cảm thấy khó xử , không biết phải làm sao . Nếu phục tòng lệnh cấp trên , anh phải lấy trộm y phục để dùng làm giẻ lau cọ . Trộm cắp của kẻ khác , nếu bị phát hiện sẽ là điều phạm pháp . Tuy nhiên , không phục tòng lệnh trên cũng vi phạm quân lệnh .

Sau khi suy nghĩ , anh quyết định không lấy trộm y phục . Trả lời vị đại úy bằng một giọng cương quyết , anh nói : "Tôi sẽ không làm vậy !" Người đại úy rất ngạc nhiên vì người lính không tuân lệnh , nên lập tức hỏi : "Tại sao anh không tuân lệnh ?" Người tân binh không trả lời , mà chỉ yên lặng nhìn cấp trên bằng một ánh mắt kiên quyết , cho thấy anh quyết tâm không ăn trộm . Vị đại úy biết rằng người tân binh đã quyết chí , nên không nói gì nữa .

Ðể được kẻ khác kính trọng , chúng ta phải có một thái độ để đạt được sự kính trọng đó . Nếu chúng ta biết tự trọng , kẻ khác sẽ kính trọng chúng ta . Vì trong quân pháp cũng cấm trộm cắp , nên người tân binh đã hạ quyết tâm không ăn trộm bằng bất cứ giá nào .

Tuy nhiên vào thời điểm đó , đối với anh quyết định này thật không dễ , bởi vì bổn phận của một người lính là phải phục tòng thượng lệnh . Nhưng lòng đạo đức của anh đã khiến cho người lính có một quyết định dũng cảm . Ý chí tự do của con người cho chúng ta sự chọn lựa , và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn . Ðó là lý do tại sao chúng ta tự tạo nên thiên đàng hay địa ngục . Không ai có thể ép chúng ta làm bất cứ điều gì . Nếu chúng ta nghe lời một người không khai ngộ , và làm bất cứ điều gì họ muốn chúng ta làm , chúng ta sẽ không đạt được sự kính trọng của kẻ khác , vì chúng ta thiếu tư tưởng độc lập và sức mạnh của ý chí .