Hạ Sơn


Ngày ta từ giã núi rừng
Suối than rả rích , thông ngừng reo vui !
Gió mây quyến luyến ngậm ngùi
Đằng xa đỉnh tuyết sụt sùi mưa ngâu ...

Lòng ta như lá mùa thu
Nửa còn lưu luyến , nửa chờ chia tay .
Giã chùa giã bạn giã thầy
Giã am thiền với bao ngày hân hoan .
Bước chân ngần ngại về trần
Lòng sao lòng vẫn lâng lâng cõi thiền !


. Ingi Gompa , Ấn Quốc